Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sayyeda Zainabs (as) predikan i Yazids palats

Följande är en del av den predikan som Sayyeda Zainab höll på gården till Yazids palats i Damaskus, när de anlände dit som fångar.

Vad du än idag anser vara en seger, kommer imorgon vara en gottgörelse, vad du än skickat i förväg kommer få tas emot av dig. Gud tycker inte om förtryck gentemot Hans tjänare. Jag klagade till Honom, och jag satte min tillit till Honom; så vad för svek du än tänker begå, gör det; vilka ansträngningar och försök du än kan göra, testa dem. Vid Gud, du kommer aldrig kunna förinta vår hågkomst från de troendes hjärtan, inte heller kommer du lyckas förstöra våra uppenbarelser; du kommer aldrig uppnå vår elegans och storslagenhet; du kommer aldrig lyckas få bort denna fläck av tyranni från dina kläder: dina åsikter och förslag saknar grund och är labila. Dina tyglars varaktighet är mycket korta och din församling kommer snart splittras; på den dagen då den himmelska utroparen ska kungöra ‘Prisad vare världarnas Herre, och vår början med framgång och befrielse, vårt slut med martyrskap och välsignelser. Jag ber den Allsmäktige att skänka dem (Imam Hussain as, hans familj as, hans lojala kompanjoner) Hans bästa belöningar och må (Han) öka deras belöningar. Åh Du, som är rättfärdig och rättskaffens gentemot oss, och som är Den mest medlidsamma bland alla de medlidande, vi sätter vår tillit till Dig.”

[Bihar Al Anwar, vol.45, s.133]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *