Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Han (saw) tvingade inte sina åsikter på andra

Han (saw) tvingade inte sina åsikter på andra..”


Med tanke på de senaste händelserna är det högst
aktuellt att titta på yttrandefrihet och om det går ihop eller krockar med Islam. Ger vår tro människan rätt att yttra sig? Om nej, varför? Om ja, hur och finns det några ramar för det?Först, oavsett vad måste barbariska handlingar som halshuggning av andra människor pga andra åsikter alltid fördömas. Med detta sagt, behöver vi muslimer inte ställa oss i försvarsposition och försöka ursäkta oss och islam för något som bara enskilda extremister gör. Det är inte vårt ansvar, dock är vårt ansvar att visa den sanna islam genom våra handlingar. Nu går vi in i ämnet: Islam ger utan tvekan dess följare rätten att yttra sig. Man har rätt att bilda sig egna uppfattningar och prata om dem. Man har rätt till sin åsikt och kan uttrycka den.

  1. När Adam (as) skapades frågade änglarna hur det kommer sig att han blir khalifa. De sa till och med att människor förstör och spiller blod. Var svaret från Allaah (swt) att han skall kasta dem rakt in i helvetet? Nej, istället ”[Gud] svarade:Jag vet vad ni inte vet.” [Al-baqarah: 30]. Sedan visade Allaah (swt) änglarna att de inte hade någon kännedom om vad Han (swt) visste.
  2. I fallet med profeten Suleiman (as) läser vi hur en myra beordrar de andra myrorna att röra på sig snabbt för annars skulle profeten och hans soldater krossa dem. En myra uttrycker ett påstående riktat mot den som var kung över människor, djur och Jinn. Svaret var inte halshuggning eller hatord, istället “Salomo log glatt åt myrans ord och han [bad till Gud]…” [An-Naml: 19].
  3. I koranen läser vi även hur profeten diskuterade med människor. Han (saw) tvingade inte sina åsikter på andra. Utan han (saw) gav dem möjligheten att diskutera och lägga fram sina åsikter. Efter att profeten visat vad som var haqq och de andra lade fram sina åsikter och tro blev svaret från Profeten: “Helt säkert är det så att det antingen är vi eller ni, som följer rätt väg – och [ni eller vi] som helt och hållet har gått vilse.”[Saba’: 24]. Notera att profeten inte halshögg dem, istället resonerade han (saw) med de icke-troende.

Så, när det gäller att säga sin åsikt ger islam rätten för människorna att göra det och ge sina belägg för det. Innebär detta att det är fritt fram att säga vadhelst man vill även om det är att håna andra? Nej, nej och nej! Man ska inte håna andra med yttrandefrihet som täckmantel. Faktum är att koranen beordrar oss att inte håna andras heliga symboler för då kommer dem svara med samma attityd: “Men förolämpa inte dem som de åkallar i Guds ställe. I sin okunnighet kan de vilja hämnas genom att förolämpa Gud.” [Al-An’am: 108]. Koranen förklarar också för oss att vi ska prata med kloka och goda ord samt alltid säga det som är det bästa (se An-Nahl:125).Syskon, Islam ger oss en perfekt och reglerad yttrandefrihet. Islam ger oss yttrandefrihet som väst inte är kapabla att ge till andra. Man kan diskutera, man kan lägga fram olika åsikter men det får inte innebära att vi börjar reta eller håna varandra för det är fel. Detta är högst aktuellt just nu i väst där man låter muslimer bli hånade under “yttrandefrihet”-fanen. Vi muslimer lider också av detta problem. Shia som sunni hånar det som de andra håller heligt. Det är omoraliskt, oislamiskt och fel.

Av M J

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.