Press "Enter" to skip to content

Var alla följeslagare fredliga mot varandra?

Bismillah arrahmani arraheem

Varför tror vanliga Sunnis att alla Sahabas (följeslagare) levde i fred med varandra? Många Sunniter skulle av den enkla anledningen tro att konflikter mellan Sahabas (följeslagarna) inte skedde, då de lärda i den sunnitiska världen, ogillade att diskutera ämnet. De diskussionerna var inte uppmuntrade i allmänhet och togs enbart upp i historieböcker och då särskilt ´kalam`. Du kommer sällan höra en Sunni Juma (fredagspredikan/föreläsning) som nämner slaget mellan Ali´ och Talha. Än mindre diskussion eller nämnandet av vem som deltog i Kamelslaget. Att Profetens (fred vare med honom) fruar deltog på en kamel, omnämns sällan, om alls…
Om det ens kommer på tal, då är det i respons, du gissade rätt, på Shias frågor, som förvirrar sunniterna med sina frågor rörande konflikterna och som får sunniterna att börja söka svar. Oavsett vad du anser om det, bör du inse att Shias är betydligt mer förälskad i Islamisk historia och har mer kännedom kring den. Deras logik, som minoritet bygger just på att de nekar den övervägande majoritetsgruppens (sunniterna) syn och förståelse av historien. När det kommer till att kritiskt läsa historieböcker, om det inte är upprensade versioner publicerade av Darus Salam i Saudi Arabien, eller liknande, så är det något våra sunnitiska bröder och systrar inte är kända för.

Så varför denna motsägelse?

Den Sunnitiska gemenskapen godkände samtliga Sahabas under en princip som kallas ál-sahaba kulluhum´ ´adul. Att samtliga följeslagare är rättvisa och är sannfärdiga. Det är faktiskt en av de väsentliga skillnaderna, som har en stor påverkan på hur de ser på historian men också hur de tar emot Profetens sunnah , från Profeten Muhammad (fvmh). Problemet som shiiterna har med ett sådant synsätt, att inte kritisera följeslagarna kan ses i följande exempel.
Märk väl att alla källor ur citat är väl kända Sunni-lärda källor. När du läser nedanstående text, fråga dig själv om detta inte ofta sägs i din Juma khutba (fredagsförsamling/predikan)

Al-Walid bin ´Uqbah

“Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar [Gud]? De är inte lika [och kommer inte att behandlas lika].” (Koranen: 32:18)

Ledande Sunni-kommentatorer berättar för oss att denna vers, när den tar upp troende, refererar till Ali ibn Abi Talib (a.s) och överträdaren (Fasiq), refererar till Al- Walid bin Uqbo bin Abi Muáyt.

Al -Qurtabi Tafsir (Cairo 1947), vol. 14, p 105 al Tabani , Tafsir Jamiát -Bayaan under kommentaren för den här versen. Al-Wahidi , Asbab al-Nuzul, ( Dar al- Diyan li Turath edition), p.29. i en annan version.

“TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.” (Koranen 49:6

Det intressanta med denna Korantolkning är att det finns en annan händelse, där samma Walid ljög om en händelse som ledde till att denna vers uppenbarades och som klargör att han är en överträdare/syndare (Fasiq).

Ibn Kathir, Tafsir Quráan al-ÁZIM, (bEIRUT, 1987), vol. 4, p. 224 al-Qurtubi, Tafsir, (Cairo, 1947), vol. 16, p.311 al- Suyuti och al-Mahalli, Tafsir al-Jalalayn, (Cairo, 1924, vol.1, p. 185 Abu Ameenah Bilal Philips, Tafseer Soorah al- Hujuraat, (Riyadh), pp. 62-63

Som Abu Ameenah Bilal Philips- en Salafi- lärd sade,stor försiktighet bör alltid tas när man har att göra med information förmedlad av personer med tveksam karaktär, de vars sannfärdighet, ännu inte inte har bevisats eller de som var kända syndare.


Ändå finner vi i Sunnihadithersamlingarna, återberättade hadither (traditioner) från från Profeten (fvmh), förmedlade just av denna korrupte al-Walid.
Se, exempelvis
Abu Dawud, Sunna , (1973), Kitab al-Tarajjud, bab fi´l-khuluq li´r rijal, vol 4, p. 4040, hadith nummer 4118
Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, awwal musnad al- madaniyyin ajma´, i hadith 15784.

Al-Walids ondska slutade inte under Profetens (fvmh) tid. Han blev utsedd till guvernör över al-Kufa av den tredje kalifen Uthman, där hans korrupta sätt fortsatte. En gång ledde han morgonbönen i ett berusat tillstånd och bad fyra istället för två raka, enheter. Han straffades av Kalifen Uthman för detta. Denna incident, nämns gång på gång, däribland i källor nämnda tidigare och även i:

Sahih Al Bukhari, (Engelsk översättning) volym 5, bok 57, number 45, volym 5 bok 58, nummer 212. Al Tabari , Tarikh (engelsk översättning ): Historien om al Tabar, (kriserna under de tidigare kalifen) volym XV,p.120

Sunnitiska experter kring fiqhlagar använder just denna korrupta persons handlingar som exempel på varför det är tillåtet att be bakom en person som är öppet med sitt syndande.
Áli al- Qari al- Harrawi al- Hanafi, Sharh Fiqh al- Akbar, under kapitlet är det tillåtet att be bakom en god person eller en ondskefull, s.90.
ibn Taymiyyah, Majmu´ Fatawa, (Riyadh, 138, vol.3,p 28)

Sammanställt av Abu Maryam, översatt av Amenah.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *