Press "Enter" to skip to content

Att besöka varandra

Att besöka varandra

Profeten (saw) sa: “Den som besöker sin bror i tro hemma, utan några motiv från sin sida, räknas som att han har besökt Allah, och Allah hedrar sina gäster”

Imam Ali (as) sa: “Besök varandra för Allahs skull, sitta i varandras sällskap för Allahs skull, ge för Allahs skull och förneka för Allahs skull, håll dig borta från Allahs fiender och upprätthåll relationer med Allahs vänner. ”

Imam al-Sadiq (as) sa: “Den som besöker sin broder för Allahs skull och för att söka Allahs välsignelse, kommer att på uppståndelsensdag bära rvå tyger av ljus och upplysas allt som han passerar”

Imam al-Sadiq (as) sa: “Besök varandra för detta återupplivar era hjärtan och fungera som en påminnelse om våra traditioner, och våra traditioner väcker i sin tur tillgivenhet hos er mot varandra. Om du tillämpar våra traditioner, ska du riktigt vägledas och uppnå frälsning, och om du överger dem kommer du att försvinna och förgås, så tillämpa dem och Jag kommer att garantera din frälsning.”

Imam al-Kazim (as) sa: “Ingenting är mer skadligt för Iblis [Satan] och hans armé än bröder i tro som besöker varandra för Allahs skull.”

Profeten (saw) sa: ”Att besöka varandra får kärlek att växa mellan er.”

Profeten (saw) sa: “Besök människor med jämna mellanrum för det kommer att öka kärleken mellan er.”

skriven av: Saja Alkhaigani  

Källor:
1.[Bihar al-Anwar, v. 77, p. 192, no. 11]
2. [Ghurar al-Hikam, nos. 5392-5393]
3. [Bihar al-Anwar, v. 74, p. 347, no. 8]
4. [al-Kafi, v. 5, p. 186, no. 2]
5. [al-Kafi, p. 188, no. 7]
6. [Bihar al-Anwar, v. 74, p. 355, no. 36]
7. [Bihar al-Anwar, p. 355, no. 36]

One Comment

  1. Amina Ahmed
    Amina Ahmed 31 januari 2020

    Mashaaallah Xabibti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *