Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Korta regler gällande Mutah

I korthet lite regler gällande Mutah

Det ska ske på fri vilja.

2-Båda partnerna ska vara med på det.

3-Båda partnerna ska vara intellektuellt och sexuellt mogna.

4-Om kvinnan är oskuld då måste hon ha tillåtelse av sin förmyndare för att ingå äktenskapet, exempelvis hennes far.

Dock tillåter vissa lärda tillfälligt äktenskap för en oskuld kvinna utan hennes förmyndares tillåtelse men det inte ska förekomma penetration mellan partnerna när äktenskapet ingås.

Om hon inte är oskuld då kan hon ingå äktenskapet utan sin förmyndares tillåtelse precis som i vanligt äktenskapet.

5-Bägge partnerna måste bestämma en viss tid som gäller för äktenskapet, kan vara ett år eller en timme. Det är upp till partnerna att bestämma.

6-Det måste finnas en medgift (mahr) som ska betalas till kvinnan. Det bestäms i samråd mellan partnerna.

7-Mannen inte är obligerad att försörja kvinnan till skillnad från permanent äktenskap.

8-Kvinnan ärver inte något från sin man i tillfälligt äktenskapet till skillnad från permanent äktenskap.

9-Äktenskapskontrakt ska ingås muntligt mellan partnerna och det ska vara på arabiska. Undantaget är att partnerna inte kan arabiska. Då kan de göra det på ett annat språk.

10-Det finns inte skilsmässa. Utan äktenskapet upphör när tiden går ut eller genom att partnerna annullerar äktenskapskontraktet.

11-Kvinnan måste invänta 42 dagar innan hon kan ingå nästa äktenskap. Hon får inte ingå ett nytt tillfälligt äktenskap dagen efter upphörandet av det tidigare äktenskapet. Detta gäller om det har förekommit samlag.

12-Äktenskapsförordet ska ske på detta sätt; Kvinnan säger: jag gifter mig dig under en viss tid för en viss medgift (mahr). Mannen svarar: jag accepterar. De måste bestämma tiden och medgiften (mahr) innan äktenskapsförordet.

13-Det krävs inte några vittnen.

14-Det är rekommenderat att ingå tillfälligt äktenskap med en kysk kvinna.

15-Han måste fråga henne om huruvida hon är gift eller har tagit en عدة، det vill säga att hon avstår från att ingå ett nytt äktenskap efter skilsmässa eller upphörandet av tidigare äktenskap.

16-Om kvinnan är känd för prostitution då finns det ett problem i giltigheten av äktenskapskontraktet.

17-Om hon är zaniyah, det vill säga begår otukt, då är det orekommenderat att gifta sig med henne.

av en medlem i gruppen

Mera ingående:

https://www.sistani.org/english/book/48/2334/?fbclid=IwAR3uGXdhowy6_0WezfDUxPE1d8FkgbosD4rm7qn6ijL3wlsEQX5BlQw2Hnk
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.