Press "Enter" to skip to content

Självbeundran

Imam Ali (as) sa: “Det finns ingen ensamhet som är mer eländig än självbeundran.”

Imam Ali (as) sa: “Självbeundran visar dina brister.”

Imam Ali (as) sa: “Självbeundran är dumhet.”

Imam Ali (as) sa: ”En ond gärningsom du gör och som upprör dig är bättre i Allahs syn än en god gärning som du känner dig stolt över.”

mam Ali (as) sa: “Konsekvensen av självbeundran är hat [av andra människor mot dig].”

Imam Ali (as) sa: “Självbeundran förhindrar framgång.”

Profeten (saw) beskrev den intelligenta personen: ”Han ser på det lilla goda som andra gör som mycket och betraktar det överflöd av goda som han själv gör som lite.”

Imam al-Sadiq (as) sa: “Iblis [Satan] – få säger till sina trupper, “Om jag kan få kontroll över tre saker hos människor kommer jag inte längre att bry mig hur mycket bra han gör för det kommer inte att accepteras från honom: om han åsidosätter sina goda gärningar, glömmer sina synder och övervinns av självbeundran.”

Imam al-Baqir (as) sa: “Undvik vägen för självbeundran genom självkunskap.”

Imam al-Baqir och Imam al-Sadiq (as) sa: “Sannerligen säger Allah, välsignad och Högst, “Bland mina tjänare kommer de som ber mig att utföra det omöjliga att få min kärlek, men jag håller emellertid det han ber om från honom för att han inte ska känna sig stolt över den handling som att den vore hans. ”

Av

Saja Alkhaigani 

Källor:
1. [Nahj al-Balagha, Saying 113]
2. [Ghurar al-Hikam, no. 954]
3. [Ghurar al-Hikam, no. 62]
4. [Nahj al-Balagha, Saying 46]
5. [Ghurar al-Hikam, no. 4606]
6. [Nahj al-Balagha, no. 167]
7. [Mustadrak al-Wasail, v. 1, p. 132, no. 184]
8. [al-Khisal, p. 112, no. 86]
9. [Tuhaf al-`Uqoul, no. 285]
10. [al-Zuhd li al-Husayn b. Sa`aid, p. 68, no. 179]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *