Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hjärtat

Profeten (saw) sa: ”De mest älskade av hjärtan till Allah är de mjukaste, de renaste och de mest ståndaktiga : de som är de mjukaste mot sina bröder, de som är de mest rena från synder och de som är de mest ståndaktiga i sin tro på Allah.”

Profeten (saw) sa: ”Allah, den Allsmäktige, ser inte på ditt utseende och inte heller på dina ägodelar, Han ser snarare på ditt hjärta och dina handlingar.”

Imam al-Sadiq (as) sa: ”Intellektets plats är hjärnan, men grymhet och mjukhet sitter i hjärtat.”

Imam al-Sadiq (as) sa: ”Hjärtats status i kroppen är detsamma som en ledares status bland sitt folk”

Imam al-Jawad (as) sa: ”Att söka Allah med hjärtat är mer effektivt än att trötta sina lemmar med handlingar (för att hitta Allah).”

Imam Ali (as) sa: ”Ditt hjärta kommer inte att vara sundt om du inte älskar för de troende vad du älskar för dig själv.”

Imam al-Sadiq (as) sa: ”Våra följare [shi`aa] är människor som har fyra ögon: två ögon i huvudet och två ögon i hjärtat.”

Profeten Moses (as) sa: ”O Herre, vilka är de som du kommer att skugga under skuggan av din tron ​​på dagen då ingen skugga kommer att finnas annat än Din skugga? ”De med rena hjärtan.”

Imam Ali (as) sa: ”Hjärtat på de rena tjänarna är platser som Allah ser på [med barmhärtighet]. Så den som rena sitt hjärta, kommer Allah att se på.”

Imam Ali (as) sa: ”För mycket pengar förstör religionen och härdar hjärtat.”

Imam Ali (as) sa: ”Inget skadar hjärtat mer än synder”

Profeten (saw) sa: ”Fyra saker dödar hjärtat: att begå synd efter synd, överdriven diskussion med kvinnor, diskuterar med en dum person, du talar och han talar och han kommer aldrig att bli bättre, och sittande i sällskap med de döda. ”På det här stället frågades han,” O Allahs budbärare, och vem är de döda? ”Han sa,” Varje rik och förmögen person. ”

Luqman (as), som gav råd till sin son, sa: ”O min son, sitt i sällskap av lärda så mycket att dina knän rör vid deras, för Allah, den Allsmäktige, återupplöser hjärtan med ljuset av visdom så som jorden återupplivas med regn från himlen.”

Imam Ali (as) sa: ”Att träffa rättfärdiga människor bevarar hjärtat.”

När en person klagade till Profeten (saw) om hans hjärtas hårdhet, sa Profeten (saw) till honom ”Om du vill att ditt hjärta ska mjukna så mata de behövande och stryk på föräldralösa barns huvuden”

Profeten (saw) sa: ”Polera era hjärtan genom att minnas Allah och recitera koranen”

Av Saja Alkhaigani

Källor:

1. [Kanz al-`Ummal, no. 1225]

2. [Amali al-Tusi, p. 536, no. 1162]

3. [Tuhaf al-`Uqoul, p. 371]

4. [`AIlal al-Sharai`a, P.109, no. 8]

5. [al-Durra al-Bahira, p. 39]

6. [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 8, no. 64]

7. [al-Kafi, v. 8, p. 215, no. 260]

8. [al-Mahasin, v. 1, p. 457, no. 1058]

9. [Ghurar al-Hikam, no. 6777]

10. [Mustadrak al-Wasa?il, v. 12, p. 93, no. 13609]

11. [al-Kafi, v. 2, p. 257, no. 28]

12. [al-Khisal, p. 228, no. 65]

13. [Bihar al-Anwar, v. 1, p. 204, no. 22]

14. [Bihar al-Anwar, v. 1, p. 41, no. 6]

15. [Mishkat al-Anwar, p. 167]

16. [Tanbih al-Khawatir, v. 2, p. 122]

En kommentar

  1. Eva Alblazie 29 februari 2020

    Älskar det är sant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.