Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gåvor

Profeten (saw) sa: ”Ge gåvor till varandra så kommer ni att älska varandra; ge gåvor till varandra för det tar bort agg.”

Profeten (saw) sa: ”En gåva åstadkommer tillgivenhet, förstärker brödraskapet och avlägsnar agg. Ge gåvor till varandra så kommer ni att älska varandra.”

Imam Ali (as) sa: ”Att ge en gåva till min muslimska broder som han kan dra nytta av är mer älskad för mig än att ge det till välgörenhet.”

Profeten (saw) sa: ”Gåvor till arbetare är förbjudna, alla [slags] sådana.” (Vad som avses här är de gåvor som arbetarna tar som en form av mutor)

Imam Ali (as) sa: ”Profeten (saw) förbjöd att acceptera gåvor från polyteisterna, vilket betyder gåvor från människor som var i krig med muslimer.”

Profeten (saw) sa: ”Om någon skulle ge mig ett djurs ben i gåva, skulle jag acceptera det” (detta visar på vikten av att acceptera en gåva från någon)

Profeten (saw) sa: ”En persons hedring av sin muslimska bror innebär att han accepterar dennes gåva och att han ger honom från vad han har, och att han inte belastar honom på något sätt.”

När Aisha inte accepterade en fattig dams gåva, sa Profeten (saw) till henne ”Varför accepterade du inte den och ersatte henne med motsvarande? Ser du inte att du har förödmjukat henne? O Aisha, var ödmjuk för Allah älskar de ödmjuka och hatar de hovmodiga.”

Imam al-Sadiq (as) sa: ”Om en man som går ut med välgörenhet för att ge den till en tiggare bara för att upptäcka att han har gått så ska han ge den till någon annan och inte återlämna den till sin rikedom.”

Källor:

1. [al-Kafi, v. 5, p. 144, no. 14]

2. [Bihar al-Anwar, v. 77, p. 166, no. 2]

3. [al-Kafi, v. 5, p. 144, no. 12]

4. [Kanz al-`Ummal, no. 15068]

5. [Mustadrak al-Wasail, v. 13, p. 208, no. 15128]

6. [al-Kafi, v. 5, p. 143, no. 8]

7. [al-Kafi, v. 5, p. 143, no. 9]

8. [Kanz al-`Ummal, no. 14482]

9. [Bihar al-Anwar, v. 103, p. 189, no. 5]

Av Saja Alkhaigani
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.