Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ali – den uppenbara sanningen i Koranen

Ali, den uppenbara sanningen i Koranen
.
Profeten Musa (A) bad Gud (swt) en speciell duaa som påbörjas med {O my Lord! Expand my breast for me} [1]

Koranen nämner fortsättningen på denna duaa, där Musa (A) avslutar den med att be Gud om att ge honom en medhjälpare/minister från hans (Musas) egna familj. Han bad om att denna medhjälpare ska vara ett stöd för honom och dela Musas heliga uppgift, budskapet:
{And give to me an aider from my family .Haroun, my brother. Strengthen my back by him. And associate him with me in my affair} [2]

Gud (swt) besvarar Musas åkallan och låter Musas broder Haroun (A) få det heliga, förnämliga ansvaret. Men vad händer sedan? Varför nämns denna duaa en gång till i Koranen, i en annan sura?
Vem är det Gud tilltalar då?

Versen säger då:
{Have We not expanded for you your breast?} [3]
Men den tilltalade är inte Musa (A) denna gång.
Gud (swt) tillkännager att även denna duaa besvarats och uppfyllts.
Där tilltalar Allah (swt) sitt sista sändebud, Muhammad (S) och bekräftar att samma duaa som Musa bad om, uppfylls även för Guds sista budbärare Muhammad (S).

{Have We not expanded for you your breast?}

Samma duaa.
Samma duaa där Musa (A) bad om en medhjälpare från hans familj. Samma duaa där han bad om att denna medhjälpare ska vara hans (A) högra hand och dela hans uppgift med att sprida budskapet.

Fortsättningen på Musas duaa nämns inte, men det var ett tillräckligt tydligt tecken från Gud (swt) för den som vill reflektera. Det uppfylldes för vår profet Muhammad (S), med den bästa och mest förnäma och hederliga medhjälpare som någon profet någonsin fått, Ali ibn abi Talib (A).

Allt finns där i Koranen, för den som söker sanningen, genuint. Och vilken sanning är mer uppenbar än Ali ibn Abi Talib (A)..
.

[1] Koranen 20:25
[2] Koranen 20:29-32
[3] Koranen 94:1

Av en kär medlem till vår grupp – Sveriges Shiamuslimer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.