Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Muhammad-ul Jawad lär oss hur man diskuterar.

Imam Muhammad-ul Jawad lär oss hur man diskuterar.

Den 10:e Rajab infaller imam Muhammad-ul Jawads (as) födelsedag. I hans (as) korta liv kom han med mycket lärdomar, bland annat hur man ska bete sig i diskussioner. En del muslimer, när de diskuterar med varandra eller med andra människor, använder sig av oislamiska metoder. De hånar, attackerar och gör narr av varandra. Bläddrar vi snabbt igenom böcker om våra imamers liv, inser vi direkt att dessa metoder inte är något de (as) stod för. Följande hadith klargör hur vår imam (as) diskuterade:

Yahja ibn Akhtam vände sig till Imamen (a.s) och sade: ”Gabriel (a.s) förmedlade Guds budskap till Profeten (saw): Fråga Abu Bakr ifall han är nöjd med mig? Jag är nöjd med honom.” Imamen (a.s) svarade, jag förnekar inte Abu Bakrs karaktärsdrag, men vem som än förmedlat denna hadith behöver vara uppmärksam på andra hadither från Profeten (saw) och som säger: ”när ni får en hadith från mig, kontrollera dem med Guds bok och min Sunna; ifall den inte motsäger dessa, acceptera den och ifall den motsäger, så acceptera inte de, för att lögnare och förfalskare av hadither kommer öka i antal (1).” Sedan, fortsatte Imamen (a.s), är denna hadith inte i enlighet med Koranen, för Koranen säger, ”Vi är närmare honom än hans halspulsåder.” (2)

Yahya ibn Aktham turned to Imam (a) and said: Gabriel conveyed the message of God to the Prophet (s): ”Ask Abu Bakr if he is pleased with me? I am pleased with him.” Imam (a) answered, I do not reject merits of Abu bakr but anyone who has narrated this hadith needs to pay attention to other hadiths of the Prophet (s) and that he (s) said, ”when you receive a hadith from me, present it to the Book of God and my sunna; if it is in agreement with them, accept it and if it is not, do not accept it because liars and forgers of hadiths will increase.”[1] Then, Imam (a) continued that this hadith is not in agreement with the Qur’an because the Qur’an says, ’We are nearer to him than his jugular vein.’ (50:16) Then, was not God aware of Abu bakr’s satisfaction that He had to ask him?”[2]

Reflektion över hadithen

Trots att Yahya ville provocera vår imam (as), så höll han (as) sig lugn. Istället var han saklig och ärlig i diskussionen, utan att vända sig till personligt angrepp eller sarkasm (som fördöms i Koranen). Vår imam (as) bevisade sanningen genom att ha Koranen och profeten (saw) som utgångspunkt. Han redovisade alltså fakta. Imam al-Jawads (as) beteende är i enlighet med Koranen: [16:125]

“KALLA [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt..”

Om vår imam (as) hade en sådan hög akhlaaq i en diskussion med någon som stod tillsammans med hans (as) fiender, hur tror ni då att han (as) hade reagerat över att se sina shia bete sig oislamiskt när de diskuterar med andra? Framför allt, hur hade han (as) reagerat över att se sina shia håna och vara respektlösa mot varandra? Hade han inte skämts över dem? Syskon, jag råder och påminner mig själv- och i andra hand er- om vikten av att respektera varandra i diskussioner. Vi behöver inte hålla med varandra om allt, men vi behöver inte göra narr av varandra bara för att fiska oss likes eller leka coola. Låt oss ta vår imam (as) som ett gott föredöme! Fred vare över honom den dag han föddes, den dag han gick bort och den dag han skall uppväckas från de döda. السلام عليك يا جواد الائمة———————————————————————————————————–[1] Hadithen om profeten går att finna i: Bihar-ul Anwaar v .2 s. 225 h.2, Sahih al-Bukhari v. 1 s. 38 med flera..[2] Sheikh at-Tabrasis “Al-ihtijaj”, v.2 s. 247.

Sammanställt av MJ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *