Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Månaden Rajab

Imam Musa Kadhim (A.S) Says,
”Rajab is a glorious month. Allah doubles good deeds and wipes the sins in this month. One who observes one fast in Rajab, Hell would go away from him to a distance of a year and Paradise would be made obligatory ON ONE WHO FASTS FOR THREE DAYS.”

Imam Musa al Kadhim (a.s) sade:
”Rajab är en storslagen månad. Allah dubblar de goda handlingarna och stryker bort synderna under denna månad. Den som observerar en fasta under Rajab, för honom kommer helvetet hålla sig borta från honom på ett års avstånd och paradiset kommer bli obligatoriskt för den som fastar tre dagar.”

(Thawab Al-Aa’mal)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.