Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

På religionens stig

Under en lektion i Jeffery Primary School var det dags att diskutera religion och vilka fördelar den medför. En liten dialog mellan eleverna och läraren tog plats där eleverna ställde frågan vad meningen med religion är. Läraren svarade att religion egentligen täcker för väldigt många aspekter och dessa är tron, karaktär (hur man beter sig mot familj/andra medmänniskor, ekonomiska frågor och att dessa läror kommer med våra sändebud från Gud – profeterna.

Eleverna frågar då om vilka fördelar religionen medför varpå läraren svarar ”lycka i detta liv och nästa”. Sedan delar läraren in religionens olika läror i fyra olika kategorier. 1. Att tro. Tron på en Gud som även är skaparen för allting vi ser i denna värld som omöjligtvis kan ha skapat allting utan någon form av vägledning eller syfte. Följer man dessa profeter kommer man finna lycka i detta liv och i nästa. 2. Karaktär. Religionen lär oss att respektera och älska våra medmänniskor, speciellt föräldrarna. Den lär oss även att skydda våra rättigheter och att söka kunskap för ens eget bästa. 3. Social- och ekonomisk vägledning. Alltså moral. Religionen lär oss hur man ska bete sig i olika situationer och hur man ska handla rätt både socialt och ekonomiskt. 4. Tillbedjan. Vi lär oss även att be till Gud, att fasta och ständigt påminnas om Guds existens. Att följa Gud och inte människor eftersom Han är den som lagt fram lagar och en livsstil att följa. Eleverna fortsätter med att fråga om hur religionen påverkar oss. Läraren svarar att religionen inte endast påverkar vår själ utan även vår kropp och handlingar. Att en person som tror på en Gud agerar olikt än en som inte tror på någon Gud alls. Den som tror på Gud ser inte ner på andra.

Men låter samtidigt inte någon ser ner på en. Den som tror på Gud låter sig inte nedvärderas. Man tror även på ett efterliv. Ju fler goda handlingar man har desto bättre blir ens efterliv. Man förväntar sig samtidigt inte något tillbaka när man gör något gott för någon. Att kunna spendera tid, energi och pengar om det behövs för att hjälpa människor för Guds skull (fi sabil Allah). Detta hjälper även till att forma människan till att inte bli självisk. Alla dessa fördelar som religionen medför formar en människa till att bli en god medmänniska. Det formar ens karaktär. Vad händer då om en människa inte tror på religionen? En människa som inte tror på religionen kommer inte att veta meningen med detta liv. Den personen kommer inte heller kunna söka hjälp från Skaparen när denne hamnar i knipa. Personen kommer vara som en vilsen resenär i detta liv utan att förstå varför. Det enda syftet denne finner i livet är att söka efter lycka för dig själv och enbart sig själv. En troende agerar utefter vad Gud vill medan en icke-troende agerar utefter sina lustar och begär. Dessa världsliga begär slutar oftast upp med att den personen blir självisk och egoistisk. När klockan ringde, lektionen var över och eleverna gick hem insåg de vikten bakom att ha en religion. De respekterade deras religiösa läror mer och mer för varje dag. De såg även till att följa dessa läror och därför fann de lycka och framgång i deras liv.

https://www.al-islam.org/islamic-stories/path-religion
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.