Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Samhällelig reform

Samhällelig reform

Muslimers plikt Inom islam läggs stor vikt vid att reformera (´islaah). Det finns flera verser som minst sagt uppmuntrar till att reformera på samhällsnivå. Som exempel klargör den heliga koranen för oss att profeterna har en uppgift att reformera : “ I only intend reform as much as I am able. And my success is not but through Allah . Upon him I have relied, and to Him I return.” [11:88] Det som menas med reform i denna vers är (ungefär) att förbättra och ställa till rätta. Det är motsatsen till ´ifsaad, som innebär att störa ordningen och sprida sedefördärv.

Därför, när hycklarna anser sig förbättra och ställa till rätta, svarar koranen med att de egentligen bara sprider korruption: “And when it is said to them, ”Do not cause corruption on the earth,” they say, ”We are but reformers.” [2:11] Unquestionably, it is they who are the corrupters, but they perceive [it] not. [2:12]. Ville våra imamer (as) göra ‘islaah? Ja, ta Imam Hussain (as) som exempel. I sitt ökända testamente till sin bror Muhammad förklarar han (as) att han gått ut mot Yazeed för att göra ´islaah, för att förbättra och tillrättavisa: “Jag gick endast ut [för att göra revolt] för att tillrättavisa min farfar Muhammeds nation. Jag vill beordra till gott och förbjuda det onda..“ Att reformera, i den meningen att man förbättrar och ställer till rätta, är därför en del av islam och varje muslim har en plikt att uppmana till eller stötta en reform. Det ingår även i att påbjuda det goda och förbjuda det onda (´amr bil ma’ruf wa nahy an al munkar). Därför borde vi muslimer göra ‘islaah för att ändra och förbättra läget för oss- utan något dröjsmål

Imam Alis kriterier behandlade begreppet ‘islaah och vi kom fram till att vi muslimer har en plikt att göra ‘islaah. Men vad behöver vi för att göra det? De Troendes Mästare (as) svarar: “No one can establish the rule of Allah, the Glorified, except he who (1) shows no relenting in the matter of right, (2) who does not behave like wrong doers and (3) who does not run after objects of greed.” Det som imam Ali vill att vi ska avstå ifrån är (på arabiska) dessa: (1) musana’ah, (2) mudhara’ah och (3) at-tama’. Låt oss gå igenom deras innebörd i detalj. Musana’ah: Det innebär att ha överseende, släpphänthet, att vara tillmötesgående osv. Att skämmas från att följa Guds regler är en form av musana’ah då man lägger större vikt vid vad omgivningen säger, och på så sätt avstår från att följa Guds regler.

När imam Ali (as), efter att ha blivit khalif, blev ombedd att ha överseende och inte avsätta Muawiya så vägrade han vara de tillmötesgående. Imam Ali tvekade inte en enda sekund vid att genomföra det som är rätt och han brydde sig inte om människorna runt omkring. Ska vi satsa på att göra en reform, eller gå in i svensk politik, då behöver vi följa imam Alis goda exempel och aldrig under någon omständighet tillåta oss själva att vara tillmötesgående vid det som går emot vår religion. Mudhara’ah: Det innebär att man efterliknar de andra, man tar åt sig det som de gör och man påverkas av omgivningen. Den som vill ändra ett samhälle (dvs göra ‘islaah) ska se till att vaccinera sig och inte påverkas av ett samhälle som avviker moraliskt, ideologiskt m.m. Man ska hålla sig till islams principer och de ramar samt regler som Gud (swt) satt för oss. För det är det som kommer att vägleda oss, inte de västerländska principerna.

At-tama’: Det finns de som är förslavade och bara följer deras girighet. Sådana typer kommer misslyckas med att ändra samhället. Människan behöver istället vara fri, precis som Gud (swt) har skapat denne. Angående girighet säger de Troendes Mästare (as): “Greed is a lasting slavery.” Följ inte er girighet, det kommer göra er sjuka och ni kommer sträva efter att följa era begär istället för att göra det som är bäst för era muslimska syskon.

av M J

Källor: – Nahjul balagha, visdom 111. – Nahjul balagha, visdom 180. – Förklaring av kriterierna: Al-thawrah wal dawlah s. 75-78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.