Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Djurvård

Djurvård

En dag kom en man till den heliga Profeten (saw). Mannen bar med sig sina ägodelar och en låda. Mannen sade:

”Åh Profet! Medan jag gick förbi skogen, så hörde jag fågel ungar som kvittrade, jag tog dessa och lade de i lådan. Det ögonblick jag gjorde det, så kom deras moder flygandes och cirklade runt mitt huvud.”

Profeten (saw) sade: ”Sätt de ned”. När mannen satte lådan på marken, så kom mamman och ställde sig vid ungarna. När mannen såg detta, fick han ett överraskat ansiktsuttryck något som fick den heliga Profeten (saw) att fråga honom om han var förvånad över den kärlek som mamman visade för sina ungar? Profeten (saw) sade:

”Jag svär vid Honom (Allah) som har skickat mig, att sannerligen så har Allah mera kärlek för sina tjänare än denna moder har för sina ungar. Returnera dessa ungar till den plats du hittade de på och låt deras mamma vara med de.”

”Frukta Gud, när det gäller djuren, rid de när de är i bra skick för att ridas och hoppa av från deras ryggar när de är trötta; för sannerligen så finns det belöningar för den som är snäll och omtänksam mot djuren och för den som ger dem vatten att dricka.” /Profeten Muhammed

Islam lär oss djuren också har rättigheter i Allahs ögon såsom människan har rättigheter. De bör inte behandlas illa, inte torteras och inte svältas eller gå utan vatten. Imam Ali (a.s) hade några ankor i sitt hus, som han tog hand om. När han var nära döden, så gav han särskilda uppmaningar till sina söner att ta hand om dessa djur eller att frige dem, ifall de inte kunde ta hand om de på ett bra sätt.

Den heliga Koranen har även gett oss inblick om att i Allahs ögon, så finns ingen skillnad mellan människornas och djurens värld:

Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre. 

Koranen 6:38

En gång så höll den heliga Profeten (saw) på med Wudhu (tvagning). Profeten (saw) använde sig av vatten i en liten kastrull. En katt passerade förbi och dess ögon tittade törstigt på vattnet i kastrullen. Profeten (saw) insåg omedelbart att katten var jättetörstig, så han bröt sin wudhu och satte kastrullen framför katten. När katten var helt klar med att dricka, först då återupptog Profeten (saw) sin wudhu.

Genom denna handling, visade Profeten (saw) oss att släcka även ett litet djurs törst är en ädel och dygdig handling och att man först måste ta hand om djuren innan man förbereder sig för att be till Gud.

https://www.al-islam.org/islamic-stories/care-animals
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.