Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kort introduktion till shiiternas hadithkunskap

En kort introduktion om hur shiiter återberättade de shiitiska Hadith av Ahlul Al-Bayt (a) från generation till generation?

Shiiternas sätt och metod att förmedla och föra vidare Ahlul Al-Bayts (a) Ahadith från generation till generation. Till skillnad från sunniter så började shiiter att nedteckna Ahadith av de felfria ända sedan Imam Alis (a) tid. På den tiden så var det bland annat Suleim Ibn Al-Qais Al-Helali (r) och Abu Raafa3 (r). Medan sunniter inte började nedteckna Hadith förrän 150 år efter Profetens (s) död. Alhandulillah som de flesta vet så finns Suleims bok kvar idag och shiiterna har fört den vidare från generation till generation. Shaikh Al-Tusi (r) har fyra kedjor till boken. Shaikh Al-Hur Amili (r) har en kedja till Shaikh Al-Tusi (r) och vi har Alhamdulillah Shaikh Hur Al-Amilis (r) kopia av den.

En Hadith i den heliga Usol Al-Kafi visar hur shiiter var noga med att nedteckna Ahadith av Ahlul Al-Bayt (a) i böcker och föra dem vidare från generation till generation.

Abi Khalid återberättar:

”Jag sade till Abi Jaafar den andra (Imam Al-Jawad): Må jag offras för dig, våra Sheyokh har återberättat Hadith av Abi Jaafar och Abi Abdallah (Imam Al-Baqer och Imam Al-Sadiq) och Taqqiyah var sträng (på den tiden), så de gömde sina böcker och dem (böckerna) spreds inte av de, när de dog så fick vi böckerna, då sade han (Imamen): tala med dessa böcker (återberätta Hadith från dem), eftersom de (böckerna) är sanning.”

.15 – عدة من أصحابنا، ع أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو (1) عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: حدثوا بها فإنها حق.

Som de flesta vet så är det så är det ungefär 100 år mellan Imam Jawad (a) och Imam Al-Sadeq (a) och hans far Imam Al-Baqer (a). Detta visar att shiiterna var väldigt måna om att nedteckna Ahadith och skydda och bevara dem och föra dem vidare från generation till generation. Denna välsignade tradition bland Imamernas (a) kampanjoner och följeslagare, som bevarade de felfrias (a) gudomliga Ahadith, fortsatte från generation till generation ända fram till Imam Mahdis (aj) fördoldhet. På detta sätt har de tidiga shiitiska lärda kämpat och gjort uppoffringar för att bevara de felfrias Ahadith och se till att de når mig och dig som bor idag i Sverige. Det är värt att tillägga att denna tradition grundades av Ahlul Al-Bayt (a). Eftersom de hade en gudomlig plan att föra vidare Hadith till de kommande generationer av shiiter, speciellt de som lever fördoldheten av Imam Mahdi (aj).

9 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا.

I en Hadith av Imam Al-Sadeq (a) i den heliga Usol Al-Kafi som återberättas av Abi Basir (r) så förtydligas detta faktum. Abi Basir återberättar: ”Jag hörde Abi Abdallah (a) säga: skriv, eftersom ni kommer inte att komma ihåg förrän ni skriver.” Detta är en uppmaning av Imam Al-Sadeq (a) till sina följeslagare och kompanjoner att nedteckna Ahadith.

Sedan klargör en annan Hadith i den heliga Usol Al-Kafi att Imam Al-Sadeq (a) bad sina följeslagare och kampanjoner att bevara de böcker som de har nedtecknat Hadith i.

10 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها.
Abid Ibn Zurare (r) återberättar från Imam Al-Sadeq (a): Bevara era böcker, eftersom ni kommer att behöva dem.” På detta sätt kunde de felfria (a) se in i framtiden och förstå hur de kommande generationer kommer att ha ett behov av deras gudomliga Ahadith för att nå Allah (swt) och utvecklas spirituellt.

En medlem i gruppen skrev detta inlägg:

Haditherna är tagen från kapitlet om återberättarna av böckerna och dygden av att skriva och hålla fasta vid böckerna, Volym 1, från sida 51.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.