Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Öga för öga

Det är en naturlag, att varje handling vi utför i denna värld, har en verkan. Gör vi gott, får vi gott tillbaka. Gör vi något ont, får vi ont tillbaka. Ordspråket lyder, det du sår, får du skörda. Den heligaKoranen säger:


[17:7] [Och Vi sade:] ”Om ni gör gott, gör ni det [till nytta] för er själva; men om ni gör ont, vållar ni er själva [skada].”En av den heliga Profetens (saw) följeslagare var mycket förtjust i denna Koranvers, han brukade recitera denna vers högt. En judisk kvinna som hade hört honom en gång, ville motbevisa honom. Hennes önskan var att få folk att ogilla honom, så hon kom på idén att förgifta lite sötsaker och att skicka dessa till honom som gåva. När han fick de, så tog han de med sig när han lämnade staden.
På vägen, mötte han två män som var på väg hem från en längre resa. De var trötta och hungriga så han tänkte han kunde göra något gott och erbjuda de sötsakerna. Han kände ju inte till vad som fanns i de, så han chockades när de smakade på sötsakerna och föll ihop, döda.
När nyheten om deras död nådde Medina, staden där Profeten (saw) befann sig i, så arresterade man mannen. Han fördes inför Profeten (saw) och fick där berätta vad som hade hänt. Den judiska kvinnan som hade lagt gift i sötsakerna, fördes inför Profeten (saw).

När hon fick se de två döda resande männen, så visade det sig att det hade varit hennes två söner, som hade varit på en längre resa och just hade kommit hem. Hon erkände sitt brott och fick inse, att Koranens vers stämde mycket väl in på henne, den visar klart, att det du gör, får du även skörda.

Karma…

https://www.al-islam.org/islamic-stories/tit-tat

https://www.al-islam.org/islamic-stories/tit-tat
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *