Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Måste Gud vara rättvis?

Kisra, en persisk kung, frågades en gång: ”Hur lärde du dig rättvisa?”
Han svarade: ”För jag vet att var och en, kommer bli dömd utifrån hans handlingar.”
Han frågades då: ”Hur vet du det?” Han svarade: ”En dag, när jag var på resande fot i skogen, så såg jag ett rådjur, jag skickade min hund efter rådjuret och hunden fick tag i dess ena ben. Dock så fick inte hunden tag i rådjuret på det vanliga sättet, utan fick tag i benet med dess tänder, att benet bröts.

Kort tid efter denna händelse, så befann sig hunden framför en häst som sparkade mot hunden och bröt benet på hunden. Kort tid efter den händelsen så halkade hästen och dess ben fastnade i ett hål och benet bröts. Därför insåg jag att varje persons belöning beror på ens egna handlingar. När man gör en bra handling, så kommer han belönas för det och ifall man begår en ond handling, kommer han straffas för det. Därför har jag lärt mig att alltid handla gott.”

Gud gör inga dåliga eller onda handlingar. Var och en som begår något felaktigt eller en orättvisa, gör så för han inte vet att det är fel (men Gud vet allting) eller att personen behöver något (men Gud har inget behov) och därför måste göra en ond handling. Personen kanske är tvungen av en annan att begå den onda handlingen (men Gud är allsmäktig och ingen kan tvinga Honom att göra något.) Så det är logiskt att Gud inte kan begå någon orättvisa eller något fel.
Så logiskt sett, säger vi att Gud är Adil, det betyder Han är rättvis. Han är inte ond och inte heller gör Han något utan visdom. Vad Han än gör, om det är att ge något liv eller ge uppehälle eller tar något från oss, så har det en nytta i sig, även om nyttan inte syns för oss omedelbart.

Ett exempel är när en läkare behandlar någon sjukdom, så vet vi patientens nytta från behandlingen, men vi vet inte hur behandlingen kommer fram till nyttan. Så när vi ser Gud ge någon rikedomar, medan en annan förblir fattig eller när Gud ger någon storhet medan Han nekar det en annan; eller när Han ger någon hälsa medan en annan insjuknar, så måste vi acceptera att dessa aktioner är byggda på rationalism, även om vi inte förstår visdomen bakom dessa saker.”Och Allah är inte det minsta orättvis gentemot Hans tjänare.”
Koranen 8:51https://www.al-islam.org/islamic-stories/must-god-be-just

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *