Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hon hade sann tro

Abu Baseer var med Imam al Sadiq (a.s) och de mötte en kvinna som kom till Imamen (a.s) och sade att hon var sjuk, och undrade om hon ska ta alkohol, såsom hennes läkare hade uppmanat henne att göra.
Imamen (a.s) frågade henne: ”Varför dricker du inte vad läkaren uppmanat dig att göra?”
Hon svarade: ”Jag är en av dina följare, jag kommer lyda dig i det du uppmanar mig att göra, om du tillåter mig att dricka det, kommer jag göra så och om du förbjuder mig det, så kommer jag hålla mig borta från det; så att när Allah frågar mig på domedagen, så kommer jag kunna säga att det var på grund av vad du, tidens Imam (a.s) uppmanade mig att göra.”

Imam Jafar al Sadiq (a.s) vände sig till Abu Baseer och sade: ”Åh Abu Baseer. Lyssnade du till vad denna kvinna sade? Blir du inte berörd av hennes tro? Även med hennes sjukdom, så avhåller hon sig från alkohol, om hon inte får Imamens (a.s) tillstånd.” Imamen (a.s) vände sig då till kvinnan och sade: ”Vid Gud, jag tillåter inte dig att dricka. Ifall du ändå dricker, så kommer du att ångra dig när din själ når din hals (dödsögonblicket).”
När han (a.s) sa detta så pekade Imamen (a.s) på hennes hals och frågade henne tre gånger, om hon förstod vad han hade sagt till henne. Kvinnan nickade med sitt huvud.

En av de sakerna som Islam har förbjudit är att ta berusande drycker, som öl och vin. De skadar kroppen och sinnet. Under deras inflytande förlorar man ens vett och man begår kriminella handlingar. Vi läser om dödliga olyckor och kriminella handlingar som begås under alkoholens påverkan. Även att handla med alkohol och att sitta på barer, där folk dricker alkohol, är även det förbjudet i Islam, så att man inte frestas att dricka.TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer.
Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]? Koranen 5:90-91Dessa verser visar att Koranen varnar oss för drickans påverkan.

Imam Ali (a.s) sade:


”Anta att en droppe alkohol är hälld i en brunnen, och från dess vatten bevattnar man marken med. Gräset växer på marken och fåren beter på den marken. Sedan blandar sig dessa får med får som varit på bete på annan mark. Ifall alla dessa får blir slaktade och det blir svårt att veta vilket kött som kommer från de fåren som betat på marken som bevattnades med den brunnens vatten, så kommer jag inte äta från dessa fårs kött.”
Imam Ali (a.s) förtydligar hur illa det är med alkohol.https://www.al-islam.org/islamic-stories/she-had-true-faith?fbclid=IwAR2gVB_StjlBD0cWbc6m7j-sayEnYb2hMv0v0RUqxD2DyJELEsv1iysjJho

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *