Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Komplotten mot Koranen

Runt 100 år sedan, hade England en mäktig och stark statsminister. Han var kristen och tillhörde den Anglikanska kyrkan. Hans namn var Gladstone. En dag, året var 1882, så höll han ett tal inför det brittiska parlamentet om hur man skulle gå tillväga för att försvaga muslimernas makt i Egypten, så att britterna kunde ta över landet och styra det.

Under talet höll han upp den heliga Koranen i sin hand och sade, att så länge som denna bok stannade kvar hos muslimerna i det landet och de respekterade den och följde den, så kommer britterna inte kunna dominera de. Han lade även till att enda lösningen var att man skulle försöka separera den heliga Koranen från muslimerna i Egypten.

När han närmade sig slutet på sitt tal, så sa han att man format en kommitté som skulle planera och utforma lösningar så man kunde följa Gladstones rekommendationer. Man skulle skicka några experter till Egypten som skulle starta en kampanj för att försvaga folkets tro och få de att ifrågasätta den heliga Koranen. Propagandan skulle få araberna i Egypten att börja misstänka islam, Koranen och den livsstil som Koranen förespråkade.

Under detta försök att underminera Islam och Koranen, så skickade sen utbildad och kunnig person vid namn Dunlop, till Egypten. Han skulle arbeta som lärare. Han lät förbereda många böcker som skulle användas till att utbildningen i landet, men de var i verkligheten inget annat än propaganda. En av lektionerna om historia, gick ut på att visa egyptierna att deras land låg bakom andra länder, just pga Islam och Koranen. Det antyddes att folket i Egypten hade det mycket bättre i tiden före Islam. De var mera civiliserade innan Islam och Islam fick de att halka efter.

Denna kampanj lyckades till en viss del, sedan motsatte lärda i al Azhar sig dessa plotter och krävde av regeringen att man skulle sätta stopp för dessa studier och böcker, som underminerade Islam i landet. Låt oss titta på denna heliga bok, den heliga Koranen, som fienderna försöker förinta från våra liv:

Den heliga Koranens namn betyder ”läsandet”, den heliga Profetens (saw) läsande, mannen som inte gick i någon skola men som utbildades av självaste Allah.

Profeten (saw) hade dragit sig tillbaka till en grotta på berget Hira, inte långt från Mecka. En dag dök ängeln Gabriel upp och uppmanade honom att läsa, den heliga Profeten (saw) vad skall jag läsa? Gabriel (a.s) sade: Läs i din Herres namn, som skapade människan ur en klump av blod, läs och din Herre är den Givmilde; Han som lärt användandet av pennan, lärt människan det som den inte kände till.

Den Heliga Koranen, som Guds ord, såsom det uppenbarades för Profeten Muhammed (saw), denna bok ger vägledning för våra liv. Den tilltalar vårt intellekt och uppmanar oss att följa Allahs påbud. Det är ett levande mirakel på Profetens (saw) budskap. Det är därför inget förvånande att Koranen varit intakt i 1400 år och det skall förbli så till Domedagen, för Allah har själv tagit på Sig att skydda det:

Koranen är indelad i 114 kapitel (suror), det finns 6226 verser (ayah) och 99,464 ord. Hela Koranen innehåller 330 110 bokstäver. Imam Jafar al Sadiq (a.s) har sagt att man bör åtminstone läsa 50 ayah varje dag. Så låt oss respektera och vörda denna storslagne Bok och låt oss läsa med förståelse och insikt och försöka följa dess lärdomar.

[15:9] Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! 

https://www.al-islam.org/islamic-stories/al-quran-great-and-holy-book
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *