Press "Enter" to skip to content

Vem ska vi följa?

En gång frågade sheikh Mutahhari sina elever:

”Hur kommer det sig att profeten levde fattigt, åt kornbröd och hade på sig simpla kläder medans Imam Sadeq levde mer bekvämt (hade på sig bättre kläder, åt ’bättre’ mat m.m)? Vem av de ska vi följa?” (Svar finns i kommentarsfält)

I vers 21 av surat Al-Ahzab beordras vi att ta profeten som gott föredöme och följa honom. Men det kan inte vara svaret på sheikh Al-Mutahharis fråga eftersom imamernas agerande inte avviker från profetens. Om de (as) avviker från profeten (saw), vad är då meningen med att Gud (swt) bestämde att de (as) skulle efterträda profeten? Det skulle inte vara logiskt att profetens efterträdare (som är utvalda av Gud) skulle avvika från honom (saw). Därför är svaret istället att: vi ska följa både profeten och Ahlul-bayt. Hur är det möjligt här, när deras agerande krockar? Svaret är att, varje imam från Ahlulbayt (as) hade sina egna omständigheter och levde under sin speciella tid. Den tid som profeten Muhammad (saw) levde under, skiljer sig från exempelvis Imam Sadeqs tid. Därför kan ett visst handlande vara rätt under en specifik tid, men fel under en annan. Vi behöver därför noggrant studera den tid vi lever i, för att sedan jämföra det med profetens och hans heliga hushålls tid.

Imam Sadeq fick liknande fråga av någon som ville provocera honom. Sufyan Al-Thawriy passerade förbi Masjid Al-Haraam och fick syn på Imam Sadeq som då hade kläder som var i gott skick och som inte var billiga. Han gick då fram till honom (as) och sa: O son till Guds sändebud, Profeten tog inte på sig sådan klädsel, Ali gjorde inte heller det och ingen av dina förfäder gjorde det. Varpå imam Sadeq (as) gav honom ett blixtsvar:

”Guds sändebud levde under en tid då det fanns ekonomiska svårigheter och tillståndet var strängt. Han (saw) levde i enlighet med dessa omständigheter, men världen har sedan dess blivit finansiellt avslappnat. De som förtjänar mest under tider med ekonomiska möjligheter är de dygdiga”. Sedan läste han: ”Säg, Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som Han gett dem för deras försörjning?” (7:32). Vi är de som mest förtjänar det som Allaah (saw) har givit.”

Imam Sadeq (as) visade Sufyan, och oss, att det finns en del saker som är beroende av tiden vi befinner oss i. Därför borde vi förstå vår omvärld, det samhället och den miljön vi lever i för att kunna förstå när ett visst beteende är rätt, och när det är fel. Han (as) visade också oss att hans agerande inte alls krockar med Profetens (saw) agerande. 

—————————————————————-
Noter:
-Al-Kaafi, v.6 s. 442
– Sirat Al-’aimma Al-Athaar, av shaheed Al-Mutahhari.

Sammanställt av MJ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *