Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tacksamhet

Imam Al Sadiq (as):

För varje andetag du tar så är du skyldig att visa tacksamhet, sannerligen tusen gånger eller mer.

Den lägsta nivån av tacksamhet är att inse att välsignelsen kommer från Gud swt, oavsett orsak, och utan att att hjärtat är fäst vid den orsaken. Det (att vara tacksam) innebär att vara nöjd över det man får. Det innebär inte att man skall vara olydig gentemot Honom och Hans välsignelser eller att gå emot Honom i Hans påbud och förbud på grund av Hans välsignelser.

Lantern of the path

En av anledningarna till varför tacksamhet är så viktigt är för att det förbättrar ens relation med motparten, och motparten kan alltså vara en person och det kan även vara skaparen, Gud swt.

Det finns tre olika former av tacksamhet.

Tacksamhet med hjärtat, verbal tacksamhet samt att visa tacksamhet fysiskt.

Tacksamhet från hjärtat är grunden till all tacksamhet, så den måste vara ren. Det är först när denna sort av tacksamhet är korrekt som alla andra former av tacksamhet också kan bli det. Om denna är falsk så blir de andra falska också. Men vad innebär det att vara tacksam från hjärtat?

Att vara tacksam med hjärtat innebär att man förstår eller försöker förstå välsignelserna man har fått. Det innebär också att man vet att välsignelserna kommer från Gud swt.

Vad säger haditherna om tacksamhet från hjärtat?

Det finns många men jag finner denna hadith vara tillräcklig;

Imam Sadiq (a.s) återberättar att Allah uppenbarade för Profeten Moses (a.s):

”Moses, tacka Mig ordentligt.” 

”Herre, frågade Moses, Hur kan jag tacka Dig ordentligt, då jag inte kan hitta någon metod att visa tacksamhet på till Dig, förutom det Du lärt mig?”

Herren svarade: ”Moses, så länge du förstått detta, så tackar du Mig (med det) ordentligt.”

 

Citerad från al-Wafi; del 3 sida 68 (as quoted from al- Kafi).

Att visa tacksamhet verbalt innebär att man uttrycker sin tacksamhet med ord. Av de tre olika former av tacksamhet så skulle jag säga att denna är lättast att utföra.

Vi alla känner till hur man uttryckligen visar tacksamhet så låt mig istället visa med hjälp av en hadith ett exempel på ett scenario där man visar tacksamhet med ord och vad resultatet blir.

Imam al-Baqir (a.s) sade:

”Ifall du ser på en sjuk person, så bör du säga, men inte låta honom höra dig, All tack till Allah, som skyddar mig från vad som drabbat dig, men om Han vill, så skall Han göra så. Han som säger detta kommer aldrig drabbas av denna sjukdom.”

Citerad från Safinat ul-Bihar; 15/2/135 (as quoted from Thawab ul-A’mal).

Att visa tacksamhet fysiskt innebär att man med hjälp av kroppen visar ens tacksamhet, ett exempel är att be de fem obligatoriska bönerna. Ett annat sätt är också att INTE synda, för kroppen är en välsignelse vi har fått, och att använda det emot Gud swt är inte att visa tacksamhet för det man har fått.

Våra välsignelser är oändliga, allt från att blinka, till att andas, till att alla organ i kroppen fungerar, äta, dricka, sova, gå mm. Vi är sannerligen otacksamma och det är först när vi går miste om något utav dessa saker som vi verkligen förstår värdet av det vi har fått. För låt oss vara ärliga, hur många av oss brukar reflektera (och vara tacksam) över att vi har fått möjligheten till att blinka?

Det är därför Gud swt säger i Koranen;

[34:13]

Väldigt få av Mina tjänare är tacksamma

Skriven av Karls Krona

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *