Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ha goda förhoppningar om Allah

Imam Al Sadiq as;

En man hade syndat väldigt mycket när han var vid liv, så på Domedagen frågar Gud swt honom; blev du inte tillsagd att lyda Mig? Förbjöds du inte från olydnad?

Mannen svarar;

ja min Herre, men min lust överrumplade mig så om Du väljer att straffa mig så är det pga mina synder och Du har inte varit orättvis gentemot mig.

Och det är då Gud swt beordrar att mannen skall föras till helvetet. Då säger mannen; detta trodde jag inte om Dig”.

Gud swt frågar då; vad trodde du om Mig?
“Jag trodde enbart det bästa om Dig” svarar mannen.

Och det är då Gud swt besvarar mannen genom att föra honom till paradiset och säga” dina goda förhoppningar har just räddat dig”.

Barqi, Ahmad b. Muhammad b. Khalid, Mahasen, vol.1, p.25-26, Qom, Dar al-Kotob al-Islamiyyah, second edition, 1371 A.H.

Vad innebär det att tro gott om Gud swt?

Kort och gott så betyder det att man skall ha goda förhoppningar om Gud swt och Hans Barmhärtighet. En väldigt viktig sak som jag tycker att man bör lära sig är att imamerna as fruktade inte Gud swt. Man skall enbart frukta ens synder.

Hur förklarar haditherna om vad det innebär att tro gott om Gud swt?

The Commander of the Faithful, Ali (AS) says:

“Good expectation (of God) is to purify your deeds (for His sake) and yet be hopeful that God will forgive his mistakes.”

De troendes ledare, Imam Ali (a.s) sade:

” Ha goda förhoppningar (om Gud) är att rena ens dåd/handlingar (för Hans skull) och ändå ha hopp om att Gud kommer förlåta ens misstag.”

Laythi Waseti, Ali, ‘Uyoon al-Hekam wa al-Mawa’edh, p.229, Qom, Dar al-Hadith, first edition, 1376 A.H.

Imam Sadiq (AS):

“God expectation of God is to place your hope in no one other than God and to be afraid of nothing except your sin.”

“Ha goda förhoppningar om Gud är att placera ens hopp i inget annat än Gud och att inte vara rädd för något annat än ens synder.”

Al-Kafi, vol.2, p.72.

Allamah Muhammad Baqir Majlisi (ra) förklarar att ha goda förhoppningar och dåliga förhoppningar om Gud med: ” Den som gör goda dåd, har definitivt goda förhoppningar om Gud och den som begår onda handlingar kommer med all säkerhet ha dåliga förhoppningar om Gud.”

Majlisi, Muhammad Baqir, Behar al-Anwar, vol.67, p.366, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, second edition, 1403 A.H.

Vad är resultat av att tro ont om Gud swt?

Kort och gott så leder det en till kufr, dvs att man hamnar utanför Islam.

Vad säger Koranen och haditherna?

Gud säger: 

och ge aldrig upp hoppet om Guds nåd som stillar all oro och lindrar all sorg. Ingen utom den som förnekar sanningen ger upp hoppet om att få erfara den tröst som Guds nåd skänker.”

Koranen: 12:87

The Prophet of Islam (S) says: In his supplications, Dawud (AS) said, “O Lord, he who knows You but does not have good expectations of you, has in reality not believed in You.”

Profeten (saw) sade: I sin förbön, säger David (a.s): “Åh Herre, den som känner till Dig, men ändå inte har goda förhoppningar om dig, har i verkligheten inte trott på dig.”

Tabarsi, Ali b. Hasan, Mishkat al-Anwar fi Ghurar al-Akhbar, p.36, Najaf, al-Maktabah al-Haydariyyah, second edition, 1385 A.H.

Det förstör ens dyrkan, därför imam Ali as säger följande;

Misstänksamhet förstör tillbedjan

‘Uyoon al-Hekam wa al-Mawa’edh, p.99.

Man klarar inte av svårigheter.

I ett slag, slaget av Ahzab så började vissa nykonvertiter tvivla på Gud swt och Hans löften. Så de klarade inte av att stå emot fienderna. Men de troende stod stadigt kvar och var hoppfulla om Gud swt, så de segrade.

[Minns] att de anföll er uppifrån och nedifrån, och era blickar flackade hit och dit och hjärtana stod stilla och [alla] tänkte ni stridiga tankar om Gud.

Koranen 33:10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *