Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam al Ridha (A) citat

Imam Ridha(A) var ättling och efterträdare till vår älskade Profet Muhammad (S). Han levde mellan 765AD och 818AD. Han(A) kallades till Iran, Khorasan som var den abbasidiska dynastins huvudstad, där förgiftades av de. Han begravdes i regionen som är nuvarande Mashhad. Imam Ridha(A) lämnade efter sig mycket kunskap som vi kan lära oss av och reflektera över. I denna text ska vi presentera några av de.

1. Förnuftet

Imam Ridha(A) sa:
’’Förnuftet är människans vän, och dennes fiende är hans okunskap.’’

-Usu’l al-Ka’fi, vol. 1, sid. 11

Detta vackra citat bekräftar det faktum att det är orsaken som skyddar oss bl.a från världens lidanden, som en vän. Medan okunnighet och ignorans kastar oss in i världens djupa labyrinter, som en fiende.

Han sa också:

’’Den bästa orsaken är att människan känner till sin egen själ.’’

-A’ya’n al-Shi’a, 4 / Q2 / 196.

2. Tystnad

Imam Ridha(A) har sagt:
”Vissa tecken på förståelse är klagomål, kunskap och tystnad. Tystnad är en av dörrarna till visdom. Det ger kärlek och är bevis för allt gott. ”

The life of Imam ‘Ali Bin Musa al-Ridha., Sid. 124

3. Ödmjukhet

Imam Ridha (A) definierar vackert ödmjukhet när han säger:

’’Ödmjukhet är att du ger folket det som du vill att de ska ge till dig.’’

-Durr al-Nazim, sid. 216

Ödmjukhet är en av de viktigaste egenskaperna hos den troende muslimen. Ironiskt nog är det de med ödmjukhet som är hedrade och visade ödmjukhet mot, ur respekt för de personerna.

Imam Ridha(A) fortsätter med att säga:
Ödmjukhet är grader. En av dem är att människan borde känna måttet av sin egen själ och uppriktigt placera den i sin plats. Han (människan) gillar inte att göra någonting för andra än det han vill att andra ska göra för honom. Om andra gör något ont mot honom, avvisar han den onda gärningen med en bra. Han upprätthåller sin vrede, förlåter människor, och Allah älskar de som gör gott.

4. Syndens påverkan

Imam Ridha(A) sa:

När tjänarna begår synder som de inte har känt förut, kommer lidandet som de får vara lidande som de inte har känt förräns det har drabbat de.

-Wasa’il al-Shi’a, vol. 11, sid. 240 

5. Tio egenskaper

Imam Ridha(A) sa:
En muslims diskretion är inte perfekt, förräns han har uppnått dessa tio egenskaper. Allaah accepterar hans goda gärningar. Han är trovärdig. Han ser det goda som andra gör för honom, samtidigt som han ser det goda som han gör som något litet. Han är inte rädd att bli förbedd om en tjänst, han blir inte trött på att söka kunskap och föredrar fattigdom för Allaahs skull än rikedom som för honom bort från Allaah, att nöja Allaah är viktigare för honom än att ha makt över hans fiende, och han är inte ute efter beröm och kändisskap.

Då blev han tillfrågad, ”Och den tionde egenskapen, vet du vad den tionde är?”

Imamen(A) svarade:

När han ser en person så säger han till sig själv: Han är bättre än mig och han är mer from. Människor är av två typer, ena är bättre än honom och mer gudfruktig och den andra är ondare än honom. Om människan möter den som är ondare, bör han säga till sig själv: ’’ kanske är hans godhet svår att se, och det skyddar honom från att få beröm, medan min godhet är uppenbar och kan vara skadlig för mig. Och när han ser den andra personen som är mer from och gudfruktig så ödmjukar han sig inför honom och försöker att bli som honom. Om han blir som den fromma och gudfruktiga så kommer han bli ärad, hans rykte kommer att bli bättre och hans godhet kommer att påverka de andra.

6. Tillit till Allah

Imam Ridha(A) frågades om en vers av den heliga Koranen, där Allaah (Swt) säger:

Allaah är tillräcklig för den som är beroende av Honom.

Den heliga Koranen, 65: 3

Imamen svarade:

Tillit till Allaah är i olika grader. En av graderna handlar om att du litar på honom i allt som handlar om dig, och när han gör någonting som du inte förstår dig på så ska du lita på Hans visdom och du gör det då med vilja. En annan grad handlar om att du inte har någon kunskap och litar på honom så som du litar på hans förmyndare.

Tuhaf al-’Uqu’l, sid. 443

7. Sociala bandet mellan släktingar

Imam Ridha(A) har många uttalanden om vikten av att stärka bandet mellan släktingar.
Han sa:

Om männsikan har bara tre år av sitt liv och den stärker släktskapet under de åren, så kommar Allaah att förlänga de trettio år. Och Allaah gör som Han vill.

Wasa’il al-Shi’a, vol. 15, sid. 243

Han sa också:
Vi vet att det inte finns något som förlänger livet förutom genom att stärka släktbandet. Om en människa har tre år, kan de öka till trettiotre år. Om hela hans liv är 33 år och han bryter släktbandet så kommer Allaah att dra trettio år från det och göra hans liv till 3 år.

The life of Imam ‘Ali Bin Musa al-Ridha, Sid. 245

Och slutligen sa han:

Stärk släktbandet även genom att dricka vatten. Det bästa med att stärka bandet med släktingarna är att skydda de från skada. Stärkandet av släktbandet försenar döden och ökar kärleken i familjen.

Usu’l al-Ka’fi, vol. 2, sid. 245

8. Allmänna råd

Imam Ridha(A) lämnade också visdom som handlade om många problem i livet. Han sa:
Var försiktig med den människan som har befogenhet över dig. Var ödmjuk när du är i en väns sällskap. Var uppmärksam när du står inför en fiende och ha ett leende på ditt ansikte när du är i allmänheten. 

Han sa också:

Den som är välsignad med rikedom måste spendera generöst på sin familj.

-Biha’r al-Anwa’r, vol. 78, sid. 335.

Han sa även:

Den som inte fruktar Allaah i det lilla, fruktar inte honom i det stora heller.

-A’ya’n al-Shi’a, 4 / Q2 / 199. Citat från al-Ikhtisis.

Dessa är bara några vackra ord från visdomens hav som är Imam Ali ibn Musa Al-Ridha(A).

En kommentar

  1. Amina Farah 14 juli 2020

    Ya Reza, den åttonde imamen (as) tack för att du berikar oss med kunskap från er
    Allahummasalli Ale muhammed wa ale Muhammad. Ma Allah’s frid bara över Profeten )as,) det och hans heliga hushåll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *