Press "Enter" to skip to content

8 hadither om Mahdi (a.j)

Följande hadither kommer ifrån sunni – källor:

1. Mehdi kommer komma ifrån Profeten Muhammeds (s.a.w) familj,

”Världen kommer inte att gå under, förrän en man från min familj, vars namn kommer vara samma som mitt namn, kommer härska över araberna”.

“The world will not come to pass until a man from among my family, whose name will be my name, rules over the Arabs.”

– Profeten Muhammed ( Tirmidhi Sahih, vol 9, P.74; Abu Dawud, Sahih, vol. 5, P. 207; också sagt utav Ali ibn Abu talib, Abu sa´id, Umm Salma, Abu Hurayra)

2. Han kommer att sprida rättvisa och jämnlikhet och förhindra tyranni och förtryck.

Allah kommer låta Al – Mehdi träda fram ifrån de fördolda alldeles innan domedagen; även om bara en dag skulle återstå av livet på jorden, och han kommer sprida rättvisa och jämställdhet i denna värld, samtidigt som han kommer att förhindra tyranni och förtryck.

“Allah will bring out from concealment al-Mahdi from my family and just before the day of Judgment; even if only one day were to remain in the life of the world, and he will spread on this earth justice and equity and will eradicate tyranny and oppression.”

Profeten Muhammed ( Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Vol. 1, P. 99)

3. Mahdi kommer uppenbaras, även om det är en dag innan Qiyamah (domedagen)

– Även om det så bara återstod en dag innan Qiyamah ( domedagen),  så kommer Allah sannerligen skicka en man ifrån min familj, som kommer fylla världen med en sådan rättvisa, såsom det förut var fyllt med förtryck” 

“Even if only a day remains for Qiyamah to come, yet Allah will surely send a man from my family who will fill this world with such justice and fairness, just as it initially was filled with oppression.”

Prophet Muhammad (Abu Dawood)

4. Mahdi kommer att framträda under en enda natt

”Den utlovade Mahdi kommer vara ifrån min avkomma, från Fatimas ättlingar. Gud kommer säkerställa de rätta villkoren för hans framträdande inom en enda natt”.

“The promised Mahdi will be among my family. God will make the provisions for his emergence within a single night.”

– Prophet Muhammad (Ibn Majah, Sahih, Vol. 2, P. 519)

5. Mahdi kommer vara en ättling till Fatima

“Den utlovade Mahdi kommer bland min avkomma, bland Fatimas ättlingar”

“The promised Mahdi will be among my progeny, among the descendants of Fatima.”

Profeten Muhammad, narrated by Umm Salmah, profetens fru (Abu Dawud, Sahih, Vol. 2, P. 207; Ibn Majah, Sahih, Vol. 2, P. 519)

6. Mahdi kommer att tillhöra Profetens hushåll (ahlulbait)

”Al- Mahdi är en av oss, medlemmarna av hushållet (Ahlulbait)”

“Al-Mahdi is one of us, the members of the household (Ahlul-Bayt).”

Profeten Muhammad (Sunan Ibn Majah, Vol. 2, Tradition No. 4085)

7. En armé kommer att utgå ifrån Syrien, för att attackera Al – Mehdi och de kommer bli uppslukade av marken

Efter en härskares död , så kommer det uppstå konflikter emellan folket. Då kommer en person från Medina fly staden och bege sig till Mecka, vissa personer kommer uppsöka honom mellan Hasrul Aswad ( svarta stenen i Kaaba) och Maqaam Ibrahim och ed tvång tvinga honom ta emot deras trohetslöfte.

Efter detta kommer en stor armé bege sig ifrån Syrien för att attackera honom, men när de kommer till Baida, som befinner sig mellan Mecka och Medina, så kommer de bli uppslukade av marken”.

“After the death of a Ruler there will be some dispute between the people. At that time a citizen of Madina will flee (from Madina) and go to Makkah. While in Makkah, certain people will approach him between Hajrul Aswad and Maqaame Ibraheem, and forcefully pledge their allegiance to him.

Thereafter a huge army will proceed from Syria to attack him but when they will be at Baida, which is between Makkah and Madina, they will be swallowed into the ground.”

Prophet Muhammad, narrated by Umm Salmah, the Prophet’s wife (Abu Dawood)

8. Jesus kommer falla ner och be bakom Al – Mahdi

– En grupp av från min gemenskap (ummah) kommer slåss för sanningen fram till de dagarna före Domedagen, när Jesus (a.s) , Marias son, kommer nedstiga och ledaren för gruppen kommer uppmana honom att leda dem i bönen, men Jesus (a.s) kommer neka och säga; ”Nej, sannerligen har Allah bland er utnämnt en ledare över andra och Han har skänkt de sina belöningar”. 

“A group of my Ummah will fight for the truth until near the day of judgment when Jesus, the son of Mary, will descend, and the leader of them will ask him to lead the prayer, but Jesus declines, saying: “No, Verily, among you Allah has made leaders for others and He has bestowed his bounty upon them.”

Prophet Muhammad (Sahih Muslim)

One Comment

 1. Fuad
  Fuad 24 februari 2019

  Han är son till Hussain, han är sån till Fatima och Ali…
  Ingen kan ta hans position…. Eftersom när han kommer till Makkah, är två saker kan hända , En ljus från hans själ kommer från han i Makkah, så Alla vet,
  Men oxå Isa(Messias) Jesus Kan komma nedstigande från himlen…
  Och båda saker kan hända….. först när han är i Makkah vi kommer och veta det..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *