Press "Enter" to skip to content

Är våra magsäckar gravplatser för djur?

Det är en mångfald bland muslimer som valt att leva ett liv med en vegetarisk kost, antingen som vegetarianer eller semi-vegetarianer, och detta då skälet till att Ahlulbayt (as) var det samma, tycks de åtminstone vilja påstå. 

Låt oss dyka in, undersöka och ta itu med det specifika ämnet och se till att få ett svar om vad som verkligen framgår i våra återberättelser,
once and for all.

Det har under en lång tid cirkulerat runt på sociala medier att vegetarianism är en del av Sunnah och att Ahlulbayt (a) själva var vegetarianer/semi-vegetarianer. Vissa går så pass långt att de påstår att de Ofelbara (as) avskydde kött helt och hållet.
Den mest repeterade hadithen som de brukar backa upp sina argument med är från Imam Ali (as);
‘’Do not make of your stomachs a graveyard of animals.’’

Låt oss undersöka denna hadith och verkligen se vad AhlulBayts (as) verkliga ståndpunkt var gällande kött. Den ovannämnda hadithen återfinns i Bihār al-Anwār.
Tar man den i sin kontext så ser man även där att Imam Ali (as) i själva verket inte var en vegetarian, utan åt kött i små mängder bara.

Här är ett längre urklipp av den hadith i dess sanna kontext;

Och han (‘Ali) åt inte kött förutom en liten mängd, och brukade säga: ‘Gör inte era hjärtan (i den originala källan: magsäckar) en gravplats för djur’, trots detta, så var han den mest starkaste bland folket,  och den mäktigaste i arm. Hunger brukade inte att försvaga hans styrka…. (återberättelsen fortsätter).

Reference: Bihār al-Anwār, Volume 41, Page 148; Originally taken from Sharh Nahj al-Balagha of ibn Abi al-hadid, Volume 1, Page 26.

 

3 viktiga punkter att nämna här;

(1) Den ursprungliga hadithen återfinns i ‘’the commentary of Nahj al-Balagha av Ibn abi al-Hadid al-Mu’tazali, en icke shia dvs. detta kommer med andra ord inte från Shi’itisk litteratur och är återberättat och beskrivet ur ibn Abi al-Hadids ord.

(2) Återberättelsen saknar kedja

(3) Innan Abi al-Hadid återberättar hadithen så nämner han att Imam Ali (as) åt kött, men i små mängder endast.

Denna återberättelse verkar vara den som citeras mest.
Men det finns även andra få hadither som påpekar att konsumerandet av kött inte är så rekommenderat – återberättelserna hittas i Wasā’il al-Shīʿa;

Abu ‘Abd Allah (as) sade i en återberättelse: Ät kött varje vecka; men låt inte era barn bli för vana vid det, eftersom det är skadligt som i likhet till berusningsmedel (lit. Vin).

och;

Profeten (S) sade: Sannerligen predikar Iblis för sina djävlar/demoner, och säger: Förlit er på kött, berusningsmedel, och kvinnor – detta eftersom jag inte finner någon samling av ondska förutom i dessa.

Trots det tvivelaktiga innehållet i hadithen så är de även svaga när det kommer till kedjan i återberättelserna.
Men ännu viktigare är att den går emot den stora mängd av återberättelser som klart och tydligt talar emot dessa återberättelser.

Några exempel är;

Zurara sade: Jag hade middag med Abi Ja’far (as) 40 dagar i följd med kött under [månaden] Sha’ban.

Och bara för att nämna så finns det ett helt kapitel i Wasā’il al-Shīʿa som är benämnt ‘The chapter of negating the disliking of a man loving meat and eating an abundance of it’ – vilket bevisar att det inte finns några som helst problem med att älska kött.

Därför väljer jag att nämna de fem första i detta kapitel, inklusive kedjan och graderingen av pålitlighets stämpeln av våra lärda.

 

Hadith #1;

Av Abi ‘Abd Allah (as), som sade: Allah’s Sändebud (S) var en kött-älskare, som älskade kött.

Reference:  Wasā’il al-Shīʿa, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #1; Al-Kafi, Volume 6, Page 309, Narration #7.

Chain: Mohammed bin Yahya, from Ahmed bin Mohammed, from ‘Ali bin al-Hakam, from al-Hussain bin Abi al-’Ala.

Grading: Al-Majlisi sade att den har en god (hassan) kedja [Mir’at al-’Uqul, Volume 22, Page 129]; al-Hadi al-Najafi sade att den är autentisk (sahih) [Mawasu’at Ahadith Ahl al-Bayt, Volume 6, Page 290, Narration #7511]; al-Bahbudi sade att den är autentisk (sahih) [Sahih al-Kafi, Volume 3, Page 189]

 

Hadith #2;

Från Abi ‘Abd Allah (as) som sade: Abu Ja’far (as) lämnade efter sig 30 dirhims i avsikt till [köpandet] av kött den dagen han avled, och han var en man som älskade kött.

Reference: Wasā’il al-Shī’a, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #2; Al-Kāfi, Volume 6, Page 309, Narration #8.

Chain: Ahmed bin Mohammed, from ’Ali bin al-Hakam, from Sayf bin ’Umayra, from al-Hassan bin Hārūn.

Grading: Trots att al-Hassan bin Hārūn är Majhūl (okänd), enligt Mohammed Taqi al-Majlisi så är (den första) återberättelsen stark och autentisk (qawi kalşahiḥ) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 503].

 

Hadith #3;

Från Abi ‘Abd Allah (as), varpå en man sade till honom: Ett folk som fanns innan oss brukade återberätta att Allah, Den Mäktige och Majestätiske, hatar huset av kött (dvs ett hushåll som konsumerar mycket kött).

Han svarade: De har talat sanning, men det är inte den innebörden som de tagit. Sannerligen, hatar Allah det hus där det äts människokött inuti (dvs baktal).

Reference: Wasā’il al-Shīa, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #3; Al-Kāfi, Volume 6, Page 309, Narration #6.

Chain: From ’Ali bin Mohammed bin Bandār and others, from Ahmed bin Abi ’Abd Allāh, from ’Uthmān bin ’ssa, from Musammaḥ Abi Sayyār.

Grading: Al-Majlisi sade att den har en pålitlig (muwathaq) kedja [Mir’āt al’Uqūl, Volume 22, Page 1281; al-Hādi al-Najafi sade att den har en pålitlig (mu’tabar) källa [Mawsū’at Ahādīth Ahl al-Bayt, Volume 6, Page 290, Narration #7512); Mohammed Taqi al-Majlisi (den första) säger att den är pålitlig som en autentisk kedja (muwathaq kalsahih) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 502].

 

Hadith #4;

Från ‘Abd al-A’la familjens Samqal betjänt: Jag sade till Abi ‘Abd Allah (as): Vi återberättar bland varandra att Allah’s Sändebud (S) sade: Sannerligen, hatar Allah huset av kött.

Han svarade: De har ljugit, eftersom Allah’s Sändebud (S) endast sade: Huset [som nämnts är] det [hus varav] brukar användas för att baktala folk och äta deras kött. Visserligen, var min fader en kött-älskare, och den dagen han dog i armarna på modern av hans barn fanns 30 dirhims för [köpandet] av kött.

Reference: Wasā’il al-Shīa, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #4; Al-Kāfi, Volume 6, Page 308, Narration #5.

Chain: From them, from Ahmed, from Mohammed bin ’Alī, from al-Hassan bin `Ali bin Yūsuf, from Zakariyya bin Mohammed al-Azdi, from ’Abd al-A’la the servant of the family of Sāmqāl.

Grading: Trots den svaga kedjan enligt den populärare åsikten, men enligt, Mohammed Taqi al-Majlisi standarder (den första), återberättelsen är stark (qawi) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 501-502].

 

Hadith #5;

Från Abi ‘Abd Allah (as), som sade: Allah’s Sändebud (S) sade: Sannerligen är vi, folket av Quraysh, ett folk som älskar kött.

Reference: Wasā’il al-Shī a, Volume 25, Page 37, Chapter 11, Narration #5; Al-Kāfi, Volume 6, Page 309, Narration #9.

Chain: From several of our companions, from Sahl bin Ziyād, from Ja’far bin Mohammed al-Ash’ari, from ibn al-Qaddāḥ.

Grading: Trots svagheten enligt den populärare åsikten (så som Sahl bin Ziyād), men enligt Mohammed Taqi al-Majlisi standarder (den första), återberättelsen är stark (qawi) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 503].

Sen finns det många mer återberättelser i detta kapitlet.
Som vi kan se, så har vi ett par pålitliga hadither som även backas upp av lite svagare också – som bevisar att de Ofelbara (as) brukade äta kött, nay, de tyckte om/älskade kött!

Självklart är ämnet lite djupare än så, och det finns vissa kött som föredras mer än andra etc.
Men huvudsaken är ju att man inte kan, och inte borde förlita sig på de återberättelser som talar emot konsumerandet av mycket kött.

 

När vi undersöker hur al-Mamqani uttryckte sig angående köttet och sunnah i hans fantastiska encyclopedia så säger han (gällande de Ofelbaras (as) sunnah);
_________________________
[Det är rekommenderat att favorisera köttet över all annan mat, eftersom det är mästaren över all mat i denna värld och i nästa. Det är mästaren över paradisets mat…och det finns inga som helst problem med att ha en ökad kärlek för köttet, detta då Profeten (S) och Ahlulbayt (as) brukade älska, och äta det i stora mängder.
Det som har rapporterats om att Profeten (S) avskydde kött har en specifik tolkning om man ser till Ahlulbayt (as) dvs folkets kött som är en alternativ benämning för baktal. Det finns inga problem med att vara beroende av kött varje dag och natt så som Imamerna var beroende av det.
Det som rapporterats om förbudet mot det förutom en gång var tredje dag är baserat på rättfärdiga föreställningar (taqiyyah).
Det har även återberättats att den som negligerar kött i dagar kommer att korrumpera sitt intellekt – och den som negligerar det under 40 dagar, kommer få sin akhlāq att avvika – och den vars akhlāq avviker säg adhan i dennes öra.
Det är rekommenderat att äta det även om du så är tvungen att ta ett lån för det.”
]
___________________________

Reference: Mir’āt al-Kamāl, Volume 1, Pages 201-202

Denna redogörelse som är baserad på återberättelser tar en klar och tydlig ställning mot vegetarianism.

 

[Skriven av irman]

 

 

P.S. Denna rekommenderas starkt (bahlool älskart)!

 

(Ja, den är Halal)

 

11 Comments

 1. Karl M
  Karl M 26 januari 2019

  första artikeln jag läst här som jag ställer mig tveksam till. mästaren över paradisets mat borde väl ändå vara frukt?

  i övrigt vill jag tacka för en tämligen fantastisk sida.

 2. Bahlool
  Bahlool 27 januari 2019

  tack för dina fina ord, är tyvärr inget jag vet något om utan det är ett uttalande från den heliga Profeten (saw). Ibland är det så att vissa saker som sägs, har en annan inre betydelse eller annan betydelse än som sägs i kommentaren eller uttalandet. Men kan tänka mig att man säger det är mästaren över paradisets mat pga att det kostar så mkt att just äta kött. Läser du nu tex om diverse matvanor, så ju mera pengar folk har i asiatiska länder, desto mera köttätande blir det.

 3. Karl M
  Karl M 31 januari 2019

  javisst, men när det kommer till mat som nämns i Koranen i samband med paradiset, så hamnar väl frukt på första plats iaf.

  annars när det gäller olika dieter så är ju frukterianismen (?) en av de mer intressanta filosofierna tycker jag. dess förespråkare hävdar att vi har i stort sett samma matsmältningssystem som aporna, och dessa är frugivorer. dvs de äter till största del frukt (och bär). och efter att ha följt denna filosofi (inte jättestrikt, men så mycket jag har kunnat) i två år (! herregud vad tiden går) kan jag konstatera remarkabla förändringar i min hälsa till det bättre. i större mening är det råkost jag försöker hålla mig till, men frukt är så mycket smidigare att äta än att krångla till en sallad, och man mår betydligt lättare efteråt, att det har blivit min basföda nr1.

  sen har jag även en fråga angående en vers i Koranen, som dykt upp i diskussioner, som handlar om något helt annat, vet inte om jag ska ta den här, eller hur strikt du vill att man ska hålla sig on topic?

 4. Bahlool
  Bahlool 01 februari 2019

  Du får gärna ställa frågan här min vän

 5. Karl M
  Karl M 01 februari 2019

  ok. i en diskussion om Islam fick jag versen 4:34, kastad på mig, som ett bevis på Guds elakhet (då den ger mannen tillåtelse att ”handgripligen tillrättavisa”, eller slå sin fru som en sista utväg om ”illvilja” upplevs från henne. typ). det fick mig att söka lite, och jag fick upp här artikeln:

  https://www.islamicity.org/11451/quran-strikes-out-wife-beating/

  som påstår att verbet ifråga i själva verket borde tolkas som ”att skilja sig ifrån”. min arabiska är ännu i sin linda, så att säga, så jag tänkte fråga någon mer kunnig, som dig, om du har någon åsikt i frågan, och om du vill dela med dig av denna. tack.

 6. Bahlool
  Bahlool 03 februari 2019

  en shia tafsir eller förklaring är

  [Shakir 4:34] Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
  [Pooya/Ali Commentary 4:34]
  In verse 228 of al-Baqarah Allah says that women also have rights as men have but men are a degree above women. In this verse it is again stated that men are the guardians of women as He has made the male sex excel over the female sex. This is the will of an all-wise and almighty Lord.

  The equality before law should not be confused with the equality of the complex of subjective and original qualities. Even the messengers and prophets of Allah are not equal in status due to their innate and endowed essence. ”We have made some of these messengers to excel others”, says the almighty , Allah in verse 253 of al-Baqarah.

  Qanitatun means devoted to Allah, therefore, a woman who obeys Allah must accept His command and acknowledge her duties she has to perform to please her husband who spends of his wealth to provide for her. She must also watch over his property and his interests, attend to his needs, and above all guard her chastity.

  In case a perverse woman (wife) refuses to mend her ways (very common among the low-bred and ignorant women of easy virtue) then the husband can admonish her, and even stop sleeping with her, but if the corrective measures fail to refine her, he can take harsher steps to make her qanitatun (devoted and obedient to Allah).

  To understand the true purport of this verse, it is essential to keep in mind verse 21 of al-Rum.

  ”Another of His signs is that He created out of you mates of your own kind so that you may find repose in them, and has instilled (ordained) love and kindness between you. Verily there are signs in this for those who reflect.”

  In many verses it has been ordained to, treat women with kindness and to speak to them gently.

  The Holy Prophet said:

  ”Never beat Allah’s handmaidens.”

  ”The best of you is he who is kind to his wife.”

  There is not a single event of wife-beating or child-abuse in the lives of the Holy Prophet and his holy Ahl ul Bayt.

  Fala tabghu alayhinna is a warning to the unscrupulous husbands not to seek an excuse for resorting to the conditional provision allowed to discipline the depraved women only.

  Vidare finns inga som helst belägg för att imamerna eller profeterna slagit någon av sina fruar eller någon kvinna överhuvudtaget. Det jag läst om det här är att 1 det är så att sista utvägen är att symboliskt slå henne med en tandpetare för att säga att måttet är rågat och 2 att det är en omtolkning för arabiska för att du sa, skilja sig från henne.

 7. Karl M
  Karl M 03 februari 2019

  ok, tackar. men du har ingen egen uppfattning då om huruvuda verbet i fråga bäst tolkas som ”slå” eller ”skilja sig ifrån”?

  sen är ju situationen i dagens samhälle ganska annorlunda jämfört med tiden för Koranens uppenbarelse (exempelvis står ju ofta båda för försörjning numera), varför jag tänker att man rimligtvis kan betrakta detta godkända slående (om det nu är vad som avses) som mindre applicerbart i dagens samhälle? alltså att versen kan tolkas som mer situationsspecifik (där och då) än universell i sitt anspråk?

  en annan vers som har en tendens att dyka upp i diskussioner med folk som vill hävda Koranens inkorrekthet är vattendelarverserna. jag vet inte om dom förekommer två eller tre gånger totalt, men vad som hävdas (vad jag förstår) är iaf att det finns en förbjudande barriär mellan de två typerna av vattenmassor (söt och salt). ja jag vet inte riktigt vart jag vill komma med detta, men om du råkar ha någon rafflande förklaring får du gärna dela med dig av den. tycker dock det är en lite fånig sak att hänga upp sig på så känner inte att det är värt att lägga ner för mycket tid eller energi på.

  tack igen.

 8. Bahlool
  Bahlool 06 februari 2019

  Har du facebook? Joina gärna min grupp Sveriges Shiamuslimer, så blir det lättare svara, jag är utomlands och bloggen krånglar så jag dör.

  Finns citat från profeten saw som säger att den som slår sin fru, han blir slagen mångfaldigt i nästa liv. Jag har svårt att tro att islam godtar slag, eftersom islamisk rättskipning säger att om du får hud att rodna eller blåna, så måste du betala skadestånd…
  Den med vattendelning har jag inte hört förr helt ärligt men som sagt blir svårt föra dialog här

 9. Karl M
  Karl M 07 februari 2019

  nej, har inte facebook. hade en gång, men jag blev ovän med min vän så jag slutade.

 10. Bahlool
  Bahlool 08 februari 2019

  Beklagar men det är i alla fall mkt svårt att föra diskussion här tyvärr

 11. Fuad
  Fuad 24 februari 2019

  Salam! Alla hadithe måste inte vara Sanna, och för och veta sanning är både svårt och lätt, lätt för den Allah vägled och svår för den blinde och oförståndige! Man ska varken säga äta mycke eller äta lite, för visa av människor liv kanske var mer kör än grönsaker eller annat , och för visa tvärtom! Vi vet att äta mycke kött kommer ens kropp och kollapsa, någon slags sjukdom kommer de att ge för mycke mängd! Och av lite mängd är oxå dåligt , många människor som är visa har ättit lite mer kött vinter tiden mot våren! Och sen mer grönsaker och andra av odling från vår till och med höstren! På det sättet får kroppen en balansering på olika näring!
  Sen har vi olika apetit av olika folk, att förbjuda något kött ätande eller på grund av mängd är fel! Quranen har redan skrivits ordagrant !!
  Men männniskan lika väl går vilse från den enhet!
  Sen som går vilse går för sig själv !
  Du kan inte väl dricka från samma kärl som Jesus! För att kunna det , måste du bestå olika prov på allt , vilket du skulle misslyckas genom och säga till dig hur mycke är klockan !?
  Där hade du misslyckas människa!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *