Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

10 lärdomar ifrån Ashuradagen

Ashuradagen är en sorgens dag för miljoner muslimer världen över då vi kommer ihåg den katastrof som hände Imam Hussein (a.s), Profetens ( s.a.w) barnbarn, hans familj (ahlulbait) och hans kompanjoner på en plats som kallas Karbala. Historiskt sett kan vi läsa om en strid, ett krig men det liknar mer än massaker, då Yazids armé ( dåtidens kalifa) attackerade Imam Husseins (a.s) läger ( Imam Husseins brott var att han inte visade lojalitet till den korrupta ledaren) och Imam Husseins (a.s) kompanjoner vilket tvingade dem en efter en att bege sig ut i kriget för att strida och bli slaktade utav en armé som var tusen gånger starkare på grund av fler soldater.

Striden slutade med att Imam Hussein (a.s) frågade efter vatten till sin 6 månaders bebis ( lägret hade varit utan vatten i tre dagar i svidande hetta), bara för att få bevittna när hans son blev dödad av en pil mot halsen, Imam Hussein begravde sin son, och begav sig ut på slagfältet för att själv möta sitt öde. Efter hans död blev han halshuggen och det kvarvarande lägret som bestod av hans syster, fruar, döttrar och andra familjemedlemmar blev genomsökta innan de tillfångatogs som fångar.

Det tragiska här är att Imam Hussein var Profeten Muhammeds barnbarn,. Profeten dog ett årtionde innan och brukade säga dessa kända ord om sitt barnbarn (a.s):

“Hussain är ifrån mig, och jag är ifrån Hussein, Allah älskar den som älskar Hussein” (Tirmidhi)

Det var utan tvekan girighet, ondska, och kärleken till denna värld som styrde dessa människor till att mörda Profeten Muhammeds (saw) älskade barnbarn. Han fick själv stå upp för de förtryckta och stå emot förtryckarna, de rättfärdiga och de religiösa, och för Islams skull fick han offra sig själv. När de kommer till hans vägran att visa lojalitet till Yazid sa han;

“Jag är redo att strida för en reformering av min morfars Ummah, Allahs profet. Jag vill påbjuda det goda och förbjuda det onda och vägleda människor i deras affärer, precis som min morfar, och min far Ali Ibn Abu Talib gjorde”.

Det finns massvis med lärdomar som alla muslimer bör ta lärdom av ifrån Ashuradagen. Vi har här valt ut 10 av dessa lärdomar:

  1. En Gud

Allt Imam Hussein (a.s) gjorde den dagen gjorde han för tawhid – tron på en Gud. Han stod upp för tyranni för att reformera hans morfars uppdrag, vars syfte var att sprida kunskapen om en Gud, Allah, genom religionen Islam. Den ädla tron som han hade på Allah visar sig i denna bön som han läste innan hans martyrskap:

“ Även fast denna värld kan uppfattas som angenäm, så är Allahs belöning magnifik och förtjänstfull; och om ens kropp är skapad för döden, så är martyrdöden det bästa sätt för människan att dö på enligt Allah; och om livsuppehället är förtjänat, så borde inte människan bemöda sig alltför mycket för att finna det; och om samlandet av dessa rikedomar kommer att resultera i saker man efterlämnat sig, varför skall då människan vara girig?”

2. Tillåt dig inte att bli förödmjukad

Bland alla Imam Hussein (a.s) tal, så finns det ett tal där han nämner att makthavarna (ledarna) bara lämnade två val kvar åt honom: Förödmjukelse eller döden. Varpå Imamen (a.s) sade:

“ och vi tillåter inte förödmjukelse”..

3. Det är aldrig försent att ångra sig

En av Karbalas hjältar som dog martyrdöden är känd som Hurr ( som betyder fri). Han var en av ledarna i den armé som stred emot Imam Hussein (a.s), och han lämnade Imamens (a.s) läger ensamma, strandsatta framför alla fiender i Karbalas öknen. Det var endast några timmar, innan kriget som han bytte sida och valde att stå med Imam Husseins (a.s) armé och valde då att möta en säker undergång, han bad om förlåtelse ifrån imamen (a.s) för sina handlingar. Hurr var en av de första personerna som dog martyrdöden, dödad utav Yazids armé. Historien om Hurr är beviset på att det aldrig är försent att ångra sig och ingen synd är för stor för att kunna ångra. Imam Husseins (a.s) ord till Hurr efter att han visat ånger:

“ Du är säkerligen fri, precis som innebörden av det namn din mamma givit dig”..

4. När livet är svårt, kom ihåg att Allah (swt) ser allt

Imam Hussein(a.s) kom ifrån ett hus där de inte sett något annat än Allahs välsignelser. När kompanjon efter kompanjon och familjemedlem efter familjemedlem stöp i Karbalas öken, sa Imam Hussein (a.s):

“ Det är uthärdligt, bara för att Allah är dess vittne”..

5. Tänk fritt

En känd hadith av Imam Hussein (a.s) ifrån ashuradagen säger:

“ Om du inte har någon religion, så var åtminstone fri i detta liv”..

I en värld där tusentals blint visade lojalitet och följde en tyrannisk ledare så valde Imam Hussein (a.s) att tänka fritt. Detta är en fruktansvärt viktig läxa för oss alla – vi måste försäkra oss om att vi kommer fortsätta tänka fritt, ur ett större perspektiv, där vi återanalyserar allt som sker omkring oss.

6. Att alltid stötta och försvara sanningen

Islam representerar sanningen, verkligheten i en värld full av falskhet, och det är exakt det som Imam Hussein (a.s) stod upp för, som han försvarade. Han försvarade det inte bara, han offrade allt han hade för sanningens skull. Hans son, Ali Al – Akbar ( Ali den äldste) frågade sin far på ashuradagen:

“ Stödjer vi inte sanningen” Imam Hussein (a.s) svarade “ jo”
varpå hans son svarade; “ då, spelar det ingen roll om döden kommer till oss eller om vi kommer till döden”

7. Andra kommer först

Få personer förtjänar en sådan ärofylld status som Imam Husseins (as) halv broder; Abbas Ibn Ali, förtjänade på Ashuradagen. Han kallades för Abu Fadhil, för att han visade en sådan kraft som skulle känneteckna alla män på den dagen. Mannen som bar flaggan för Imam Husseins (a.s) armé och fruktades av den andra sidan till den grad att de gav honom fri passage att lämna, men Abbas visade en stor lojalitet till sin halvbror Imam Hussein (a.s) och till hans läger och han mötte sitt öde när han red till en å för att samla ihop vatten till Imam Husseins (a.s) döttrar som höll på att dö av törst.
När han kom fram till ån, var han på väg att dricka själv av vattnet, men sedan tänkte han på Imam Husseins (a.s) törst och hans barns törst. Så han kastade tillbaka vattnet i ån, vägrade att dricka av det, den handlingen var en symbol av osjälviskhet. Det var efter det, på hans väg tillbaka till lägret som hans armar blev avhuggna av fiender som gömt sig, och han (Abbas) dödades av Yazids armé. Av alla de läxor Abbas Ibn Ali lärde oss under den dagen, kanske den viktigaste lärdomen var osjälviskhet. En lärdom och en påminnelse om att andra alltid kommer först.

8. Ha tålamod

De som har kunskap om berättelsen om Imam Hussein (a.s) reflekterar ofta över hans tradegi och de tålamod han visade den dagen, och under deras övriga motgångar i livet. Det tålamod som visades den dagen, är inte ett tålamod som grundar sig på en svaghet, utan det är ett bevis för det han trodde på, hans ståndpunkt och hans mod. De som såg Imam Hussein (a.s) på Ashuradagen har rapporterat;

“ Vi har aldrig beskådat en sådan lugn man, som Imam Hussein (a.s) när hans släktingar och barn blev slaktade framför hans ögon”

9. Påbjud det goda och förbjud det onda

En av islams viktigare pelare, som varje muslim skall följa är att påbjuda det goda och förbjuda det onda och denna punkt sammanfattar Imam Husseins (a,s) ståndpunkt. I ett tal förklarade han att det enda målet med att söka denna reform är att betona betydelsen av att påbjuda det goda och förbjuda det onda.

10. Kvinnligt ledarskap

Efter massakern så sattes tälten där Profeten Muhammeds (s.a.w) döttrar och barnbarn befann sig, i eld. Det var där och då som Zainab Bint Ali, Imam Husseins (a,s) syster tog över ansvaret och ledarskapet för det som fanns kvar av deras läger. Kvinnan som var välkänd för sin fantastiska psykiska och sociala slöja (hijab) samt hennes kyskhet blev tillfångatagen och förd som fånge hela vägen till Damascus för att hela världen skulle se. Trots det, så stod Zainab sedan i Yazids domstol och gav honom ett tal, som idag är välkänt, där hon (a.s) skämde ut hela Yazids regeringstid. I talet sa hon:

“ Yazid! Tror du att vi har blivit ödmjuka och avskyvärda på grund av vårt folks martyrdom och vår egen fångenskap? Eftersom du har blockerat alla vägar för oss, och vi har blivit fångade och tagits från en plats till en annan, tror du att Allah har tagit bort hans välsignelser från oss? Tror du att genom att döda dessa personer, har du blivit stor och respektabel och den Allsmäktige ser på dig med speciell nåd och vänlighet?”

När slaget slutade så var det en kvinna som ledde de kvarlevande ut ur Askan från deras läger, hon utmanade tyrannen som ledde hela den muslimska världen, Yazid. Det är ett tydligt exempel på kvinnligt ledarskap i Islam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *