Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ali Ibn Abu Taleb – Beviset på Guds existens

Ali Ibn Abu Taleb – Beviset på Guds existens

Sedan begynnelsens tider, har många försökt övertala skeptiker att Gud existerar, oavsett om det är Allah, Jesus eller Brahma. Guden från någon av de vanligaste religionerna. Många argument har blivit postulerade samtidigt som de motarbetas och ogiltigförklaras. I en tidsepok där ateism är vanligt förekommande, har det blivit ännu svårare att övertala människor om att det faktiskt finns en Gud som skapat universum. Endast vetenskap och tydliga bevis kan övertala vissa människor om Guds existens och vi lever i en kultur där människan nästan befaras att lida av någon psykisk sjukdom om en tro på Gud existerar. Så hur kan vi kategoriskt bevisa Guds existens?

Vi har St. Thomas Aquinas kosmologiska argument som hävdar att vi behöver observera orsaker och effekter i universum, runt omkring oss. Därför, kan vi lätt konstatera att varje effekt måste ha en anledning, en orsak. När vi försöker tillämpa detta argument till universums skapelse, sägs det istället att universum skapats av ett utomstående fenomen som satt allt i rörelse, som skapat allt och som all skapelse vilar på. Denna ” orsak”, ”drivmotorn”, och den ”nödvändiga existensen” måste vara Gud; precis som dominobrickor som behöver någon eller någonting som puttar de för att de skall falla.

Trots att argumenten för att Gud existerar är ganska starka, finns det många som anser argumenten vara motsägelsefulla – det grundar sig på idéen om att allting har en orsak, men när det kommer till Gud så räknas Han inte som orsak. Gud existerar inte.

Sedan har vi ” Designer” argumentet som menar på att universum skapades så perfekt och komplext att det måste finnas en designer bakom skapelsen. Vi är tillräckligt långt ifrån solen för att få effektiv värme och ljus men så pass långt ifrån att vi inte blir brända. William Paley använde sig utav ett fickur, som fungerade så komplext och perfekt med sina kuggar och fjädrar som interagerade med varandra; denna klocka måste haft en bra tillverkare! Universumet som vi bor i, är mycket mer komplext än en klocka och bör därmed också ha en konstruktör. Denna konstruktör måste vara Gud; Ja, universumets design kan vara underbart, men vi väljer och vrakar bland det vi vill! Gud har skapat underbara landskap, och öar som vi kan se på vykort, men har Han verkligen konstruerat de? David Attenborough sa; en larv vars enda sätt att överleva var att gräva sig igenom människans ögonlock, det må eventuellt förblindat dem? Argumentet hos en ateist kommer att lyda; Om universumet konstruerats smart, gjorde inte konstruktören ett bra jobb! Gud finns inte.

I det klassiska filosofiska argumentet om Guds existens, försöker människor bevisa Hans existens genom religiösa erfarenheter, böner och olika mirakel. Dessa argument kan lätt bli avslöjade genom psykologiska förklaringar och gamla folksagor som uppkommit utav olika vidskepliga personer.

Så vilket argument kan användas för att bevisa Guds existens? Det finns ett argument som kan bevisa Guds existens på ett felfritt sätt som inte har några motsättningar, inga svagheter och som inte går att besvara. Det är Ali Ibn Abu Talibs (Fred vare med honom) argument;

”På en dag fick jag veta att Gud existerade; det var den 19:e dagen av Månaden Ramadan. På den 19 dagen av Månaden Ramadan blev en man knivhuggen av sin mördare undertiden som han knäböjde till sin Herre, under sin bön. Det första mannen gjorde när han kom upp, var att först ge sin mördare att dricka istället för att han själv skulle dricka.

De frågade honom; O, Varför? Ärade Ali”
Varpå han svarade; ” För att han har utfört en handling, som har gjort honom nervös. Ge honom därför att dricka först”.

”Vem än denna man tillber, Honom vill jag också tillbe,
Och om denna man är en slav, så vill jag möta hans Herre. Jag undrar över dessa människor som kallar Ali ”Gud”. Vilken fantastisk Gud vi har, om Ali är hans slav”.

Ett annat alternativ till att bevisa Guds existens skulle kunna vara att för ett ögonblick ta ett kliv bort ifrån de filosofiska och rationella argumenten och se det utifrån den här mannens perspektiv. I shia – kulturen av böner och hälsningar, har vi Ahlulbait (Fred vare med dem) som kan beskrivas för människan som ” Allahs bevis”. Vi behöver ta ett steg tillbaka och fundera över de konsekvenser och betydelsen av att ge dessa människor en sådan titel. Om du med säkerhet vill tro på Guds existens, är de endast genom dessa 14 personer som du säkerligen kommer att se bevis på Hans existens.
Som det vanliga ordspråket refererar till, behöver vi inte se längre bort än till den 19:e dagen av Månaden Ramadan för att säkerhetsställa Guds existens, när vi ser vad Imam Ali (Fred vare med honom) gjorde.

Denne man, har under hela sin livstid uppvisat ett sådant uppförande som tillochmed har fått den mest skeptiska person att börja fundera varför Imam Ali (Fred vare med honom) handlade på det viset han gjorde. Om denne person uppför sig på sådant vis på grund av en tro på en Gud, hur skulle då någon inte vilja tillbe Denna Gud? Om tillbedjan av en sådan Gud skapar en sådan perfekt människa som Imam Ali (Fred vare med honom) vem skulle då inte vilja tro på Denna Gud? Den Guden som uppmanar folket att bete sig på samma vis som Imam Ali (Fred vare med honom) gjorde, måste vara på riktigt. Det kan inte komma ifrån någon som tror på vidskepelse och folksagor! Detta är inte någon som ur psykologiskt perspektiv skapat en gud att tro på för att enbart tillfredsställa sitt behov av något att tro på. Denna person tror på något verkligt.

Det är såklart ett faktum att det finns många framgångsrika personer som åstadkommit bra saker utan en tro på Gud, utan att bli motiverad utav Honom. Hursomhelst, det vi ser ifrån Ahlulbait (Fred vare med dem) är på ett annat stadie. Perfekt moral, är en återkommande egenskap hos medlemmarna av Ahlulbait (Fred vare med dem) och därför har de blivit tilldelade titeln som ” Allahs bevis” som egna personer; Bortse ifrån de vetenskapliga och filosofiska argumenten då de kommer föra dig till ett bottenlöst djup av förvirring.
Oavsett om du läser om vad Imam Alis son, Imam Hussein ( Fred vare med dem) gjorde under Ashura dagen eller om du läser om vad hans fantastiska dotterson, Imam Musa Al Kadhim ( Fred vare med honom) gjorde under tiden han var fängslad, kommer du se att allt pekar åt samma Gud. Om de beter sig så på grund av en Gud, måste denna Gud existera. En Gud som gör någon ödmjuk, förlåtande, förbarmande och gör någon till förvaltare av rättvisa måste existera, för sådana personer som jobbar för Gud kan inte ha fel.

Detta är varför Imam Ali, och de andra medlemmarna av Ahlulbait (Fred vare med dem) tillsynes är den enda sanna vägen för att lära känna Gud. Detta är varför han, i många berättelser, känns igen som ” Guds ansikte”. Detta är inte gjort för att förmänskliga Gud, vilket går emot den islamiska läran, snarare är det genom någons ansikte som vi känner igen dem. Det är genom Imam Ali (Fred vare med honom) som Gud är igenkänd och erkänd för oss människor.
Fred vare med Allahs Bevis på jorden
Fred vare med den troendes befälhavare
Fred vare med Ali Ibn Abu Talib.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *