Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur går Guds rättvisa ihop med att det föds funktionshindrade människor, eller att människor lever i fattigdom och svälter?

| Hur går Guds rättvisa ihop med att det föds funktionshindrade människor, eller att människor lever i fattigdom och svälter?

Om vi börjar med de funktionshindrade, så kan vi till en början säga att orsakerna till varför dessa personer föds med olika funktionshinder varierar. Exempelvis har vi inom islam flera regler/rekommendationer för gifta par, som de bör/kan följa, för att undvika att få ett barn med något problem eller funktionshinder i framtiden. Struntar man totalt i dessa rekommendationer kan man inte påstå att Gud (swt) är orättvis när ens barn föds med någon funktionsnedsättning.

Vad för regler/rekommendationer menar du att två gifta par ska följa?

Exempelvis att en man inte får ha intimt umgänge med sin fru under hennes menstruation, då det finns hadither av Profeten (S) och Ahlulbayt (A) som pekar på att detta är en orsak till att barnet kan få ett funktionshinder.

Men då är det ju orättvist av Gud att barnet får betala för sina föräldrars handlingar?

Säg mig, om en gravid kvinna röker varje dag och äter ohälsosam mat, påverkar det fostret i hennes mage?

Självklart?

Om två gifta par har HIV och gifter sig, är det inte stor sannolikhet att deras framtida barn också får HIV?

Ja, naturligtvis.

Men då kan jag fråga dig: Varför får barnet betala för ett misstag som föräldrarna har gjort? Varför ska barnets hälsa påverkas negativt om mamman röker och äter ohälsosam mat, eller om barnets föräldrar har HIV, barnet har ju inte gjort något fel?

Det som händer barnet är en konsekvens av föräldrarnas handlingar…

Du ser! Det funkar därför inte att skylla allt på Gud (swt). När Gud skapade oss så gav Han oss en vilja och förmågor, samtidigt som Han har skapat orsaker och konsekvenser för allt möjligt i livet. När någon missköter sig, innebär det då att konsekvenserna av den personens oaktsamhet inte borde uppstå, för att Gud är rättvis?

Hur menar du?

Den gravida mamman som röker missköter sig, och därmed blir de negativa konsekvenserna på barnet. Dessa konsekvenser skyller vi på mammans oaktsamma handling, inte på Gud (swt). Likaså om du till exempel blir ond och häller gift i min mat, och jag är en oskyldig person som äter maten. Är Gud orättvis för att jag blir förgiftad, då jag faktiskt är oskyldig och det är DU som förgiftade min mat?

Nej, Gud är rättvis ändå.

Därför kan du inte heller påstå att det är orättvist av Gud att ett foster blir missbildat när föräldrarna inte följt vissa regler och rekommendationer.

Okej, men varför ska det överhuvudtaget finnas vissa som ska få leva med frisk hälsa och kunna röra sig fritt, när andra inte ens kan stå på sina ben, eller saknar rörelseförmågan helt?

– Skillnaderna i människornas olika omständigheter och villkor är en del av Hans (swt) visdom. Hade alla haft likadana villkor och omständigheter, både yttre och inre, utan minsta brist eller skillnad, så hade det varit meningslöst att skapa hela skapelsen, då meningen är att man skall söka perfektion för att nå målet med livet. Och bland de olika nödvändigheterna är att man skapas med olika brister, utsätts för olika tester och prövningar, olika svåra beroende på ens förmåga och omständigheter, etc. Samtidigt är Gud (swt) rättvis med att ställa lättare plikter på dessa personer, beroende på deras omständigheter. Och naturligtvis kommer de att belönas för sitt tålamod och ersättas för vad de fått utstå för svårigheter.

Men de som svälter till döds då? Var är Guds rättvisa där?
– Låt mig fråga dig istället: Har Gud sagt att det är okej att döda en oskyldig människa?
– Nej.
– Har Gud sagt att de rika bör betala en del av sina pengar till de fattiga?
– Ja, det finns olika regler för hur pengarna ska kunna fördelas så att även de fattiga kan försörja sig.
– De som inte följer Guds regel om att inte döda en oskyldig människa, och med flit dödar en oskyldig person, är det deras synd som är orsaken till att den oskyldige dör, eller är det Guds orättvisa som gjort att den oskyldige dött?
– Det är mördarens synd som är orsaken.
.
– Varför är Gud då orättvis när det finns rika personer som inte följer reglerna om att fördela pengarna rättvist i samhället, till den graden att många lider och svälter ihjäl? Mördaren har orsakat en oskyldig persons död, och den rika/tjuvarna har orsakat att de fattiga svälter ihjäl. Så både mördaren och den rika tjuven har valt att inte följa Guds regler. Varför skyller vi på mördaren i ena fallet, men på Gud i andra fallet?

– Okej, men bortsett från att det är de rikas fel då, var är rättvisan när de fattiga fortsätter leva i fattigdom från födelse till död, medan de rika fortsätter leva i lyx från födelse till död?

– Där gör du ett litet misstag, och det är att du begränsar allt till detta ändliga liv. Hade döden betytt slutet på allt, så hade du haft rätt i att ställa en sådan fråga. Det riktiga livet börjar ju efter döden. Där får varje människa betala för sina handlingar, och belönas för sitt tålamod…

{That Day will every soul be requited for what it earned; no injustice will there be that Day, for Allah is Swift in taking account} [40: 17] {Then shall anyone who has done an atom’s weight of good, see it! And anyone who has done an atom’s weight of evil, shall see it.} [99: 7-8]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *