Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kvinnors klädsel enligt Koranen och Bibeln

Kvinnors klädsel enligt Koranen och Bibeln

Kvinnors klädsel är ett ämne som det ofta talas om i dagens samhälle. I denna text tar vi upp kvinnors klädsel utifrån Koranen men även utifrån det bibliska perspektivet. I Koranen står det att kvinnor skall täcka sig, vad säger Bibeln? I Koranen kan vi läsa att kvinnorna bör täcka sitt huvud och bröst med slöjan:

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

I surah; 33, vers; 59 kan vi läsa om varför kvinnorna i Islam skall täcka sig:

[33:59] Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Nu har vi fått en inblick i vad Koranen säger om kvinnors klädsel så vi övergår nu till det bibliska perspektivet. Det finns bevis på att de kvinnor som levde på Profetens tid, omkring Profeten Jesus (a.s) också täckte sig. I Första Moseboken, kapitel; 24 vers; 62 – 65 kan vi läsa;

”Isak bodde i ett område kallat Negev men hade precis återvänt ifrån trakterna omkring Beer – Lahaj – Roj. Det var kväll när han återvände och ganska sent men Isak var ute på fältet för att tänka igenom saker och ting. När han stod på fältet och tittade upp såg han några kameler närma sig. Så när Rebecka fick syn på honom ifrån sin kamel så klev hon snabbt av kamelen och frågade sin tjänare; ” Vem är mannen som kommer emot oss på fältet?” och tjänaren svarade: ” Det är min herre” Varpå Rebecca skyndade att täcka sig med sin slöja”.

Ur dessa verser kan vi konstatera att kvinnorna på den tiden täckte sig likt de kvinnor som levde omkring våra tidigare Profeter, som levde innan Jesus (a.s). De använde kläder som påminner om den hijab (slöja) som nämns i Koranverserna vi kunde ta del av tidigare i inlägget. Kvinnorna använde löst åtsittande kläder och täckte sitt hår med en slöja. Detta kan bekräfta genom nedstående texter, tagna ur Första Korinthierbrevet (kapitel 11) vers: 3 – 7:

”Men jag vill att ni skall veta, att Kristus är varje mans huvud och mannen är kvinnans huvud. En man som ber med något på huvudet drar en stor skam över sitt huvud, men en kvinna däremot drar en stor skam över sitt huvud om hon ber Utan att täcka sitt huvud. Att inte täcka håret under bönen kan jämföras med att kvinnan klippt av sig håret eller rakat bort allt hår. Men att vara utan hår, eller ha rakat huvud är skamligt för en kvinna, därför bör hon täcka sitt huvud. En man däremot behöver inte ha huvudet täckt, eftersom mannen är guds avbild, och är till hans ära, men kvinnan, är till mannens ära”

Under den tiden, när detta skrevs så bestod den allmänna klädkulturen hos kvinnorna utav ganska korta och utmanande kläder. Kläderna som användes täckte varken armar, benen eller brösten hos kvinnorna utan det var endast de judiska Palestinska kvinnorna som bar en heltäckande klädsel. Det finns en del människor som menar att kvinnor under den tiden levde under en klädkultur där allt var heltäckande, men det är inte sant. Detta stöds genom nedanstående forskning:

Rabin Menachem M. Brayer som är professor i biblisk litteratur vid Yeshiva universitetet menar att det, på den tiden var vanligt för kvinnor att täcka både håret och ansiktet, likt muslimernas ansiktsslöja (niqab) fast dessa judiska kvinnor täckte hela ansiktet förutom ett öga. Han menar att om de valde att INTE täcka sig, ansågs det vara en skam mot hennes anständighet och om hon lämnade hemmet utan slöja (hijab) så resulterade det ofta i böter.

Vidare så har den kände kristna teologen St.Tertullian (d. 220 e.kr) sagt att eftersom de unga kvinnorna bär sin slöja ute på gatan, bör de, med respekten för Gud, även bära slöjan i kyrkan. Han uppmanar kvinnor att bära slöjan när de är kring främlingar, och även i närhet av sina bröder.

Det påminner det muslimska tankesättet där kvinnan inte heller får visa sin skönhet för främlingar (icke mahrams). Idag inom den katolska kyrkan finns det fortfarande lagar som säger att det är obligatoriskt för den katolska kvinnan att täcka sitt hår innan hon beträder en kyrka för att inte nämna de kristna trossamfund som fortfarande kräver att kvinnan skall använda slöja. Exempel på sådana samfund kan vara tex. Amish eller mennoniter.

Källor:

Första korinthierbrevet:
https://wol.jw.org/sv/wol/b/r14/lpz/nwtsty/Z/2018/46/11#study=discover&v=46:11:4

Första moseboken:
https://wol.jw.org/sv/wol/b/r14/lp-z/nwtsty/Z/2018/1/24#study=discover

Korancitat:

Hijab – Slöja

Amish:
https://www.britannica.com/topic/Amish

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *