Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

10 citat av Ali ibn Abu Talib (a.s) för att hjälpa dig stärka din tro

Muslimer är välbekanta med de upp och nedgångar som kan finnas för att upprätthålla en god relation till Allah ( s.w.t) och en stark tro. I vårt samhälle kan det vara svårt att stå emot frestelsen för de saker vi är ålagda att avstå ifrån, som kan ligga bakom våra handlingar och tankar, och det kan vara svårt att påminna oss själva om att avhålla oss från de frestelser som vi dagligen möter.

Många gånger, när vår tro sviktar är det de minsta påminnelserna som har störst inverkan på oss. I Slutändan, är det de människor som förändrar sig själva till de bättre, som kommer närmare till Allah ( s.w.t). Ingen kan förändra det som finns i våra hjärtan om vi själva inte är villiga att göra det.

” Gud ändrar inte människans villkor, om människan först inte ändrar det som finns inuti honom”

(Koranen 13: 11)

Vi har så många förebilder att se upp till, som kommit till oss under Islams historia, och Ali Ibn Abu Taleb är säkerligen en av dem. Här kommer några visdomsord som kan hjälpa att sätta fart på de förändringar vi söker för att inshaAllah (om Gud vill) föra oss närmare Allah.

Godhet och ondska;

”Den människa som utför goda gärningar är bättre än godheten den själv, och den människa som utför onda handlingar är värre än själva ondskan”

(Nahjul Balagha).

Barmhärtighet;

”Om en bedjande person visste vilken belöning och barmhärtighet som omsluter honom under bönen, skulle han aldrig lyfta huvudet från bönemattan”

( Tasnif al-Ghurar-ul-Hikam, p. 175)

Att inte söka förlåtelse

”Hur många uppskjutare det finns som drar ut på (att ångra och göra gott) fram tills döden tar de!”

Ghurar ul hikam p.240

Att ha bra temperament

Ali ibn Abu Talib (frid vare med dem) sa till sin son, Hassan ibn Ali (frid vare med dem): ‘’Å min son! Inget välmående är mer värdefullt än kunskap och ingen fattigdom är mer lik okunskap; ingen terror är värre än arrogans, och inget liv är mer behagligt än att ha ett bra temperament.

(Bihar- ul- anwar, vol. 78, p.111)

Att frukta Gud

‘’Frukta, frukta! Vid Allah, Han har dolt dina synder så pass mycket att du tror Han förlåtit dem.’’

(Nahjul Balagha)

Ett gott uppförande

‘’Ett gott uppförande har tre egenskaper; Motstå otillåtna saker, förvärva de lagliga, och vara rättvis mot ens familjemedlemmar’’

(Bihar- ul- Anwar, vol. 71. P. 394)

Om ego

‘’Du bör undvika självbeundran, och att vara beroende av det som framstår bra inom dig, och att gå till överdrift med att prisa er själva, eftersom detta är ett av de mest övertygande möjligheterna för Satan.’’

(Ghurar-ul-Hikam, p. 298)

Om renlighet

”Nyckeln till bönen är renlighet; Dess början är takbir och dess slut taslim”

(Sunan Abu Dawood, 61)

Om förhållanden

”Möt människor i ett sådant tillstånd så att de gråter över dig om du dör och längtar efter dig när du är vid liv.’’

(Nahjul balaga)

Att vara olydig mot Allah

”Å Adams söner, när ni ser att er Herre, den lovprisade; välsignar er när ni samtidigt är olydiga mot honom, just då borde ni frukta honom!”

(Nahjul balaga)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *