Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad säger Islam om att slå sin fru?

Vad säger Islam om att slå sin fru?

Många icke muslimer tar upp versen 4:34 i den heliga Koranen och menar att denna vers säger åt oss att det är tillåtet för männen att slå sina fruar och detta innebär att religionen Islam, är en kvinnofientlig religion, men stämmer detta?
Denna vers i den heliga Koranen, används både av kvinnomisshandlande ”muslimer” och används även av Islams yttre fiender, sådana som försöker hitta alla möjliga fel på Islam. Inga av dessa två grupper, vill förstå Koranen och vad denna vers handlar om. Allah säger i Koranen att de som använder sig av en vers i Koranen, för att rättfärdiga sina synder och brott, är de största förlorarna och det är de som kommer vara de största förlorarna på domedagen. Detta för att de inte vill eller kan förstå Koranen.

Versen lyder:

[4:34] MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

”Wadhdribu Hunna” är arabiska och betyder, slå de, men under vissa förutsättningar, hur, varför, när osv. Det är skillnad på att slå och att misshandla, mellan att slå och att boxa och dessa saker måste specifieras först och främst. Man måste svara på vissa saker, innan man kan gå vidare. Det kan liknas vid verserna som talar om att betala Zakat och att be, men Allah talar inte om för oss hur vi ska betala Zakat eller hur vi ska be. Därför måste man undersöka saken lite mera ingående.
Så för att förstå Koranens diverse verser, så måste man ta till sig av diverse hadither, uttalanden som förts fram genom århundraden och som kan ge oss mera inblick och förklaring av de diverse verserna och deras betydelser.

 • 1. Versen säger inte du SKA utan den säger du KAN utföra detta ”straff”, när alla punkter är fullbordade. Så även ifall frun gjort allt det där och man har försökt lösa allt med olika varningar och problem, så kan man och måste inte, gå till den sista punkten.
  2. Ingen lärd har sagt att man kan slå henne utan vidare. Ingen lärd har sagt att tolkningen är att man kan slå henne när som, hur mycket man vill osv, utan alla har de ställt krav på att vissa punkter ska vara fullbordade, för att man ska gå denna väg.
  3. När man översätter orden, så betyder de ”slå henne nätt”.
  4. Att slå henne nätt är tillåtet och enbart då hon varit otrogen och ifall de andra metoderna, inte hjälpt.
  5. De metoderna som man använder sig av ifall ens fru varit otrogen är:
  a) Tala med henne och försök få henne att ändra sig.
  b) Försök att med logik och känslor få henne att bete sig.
  c) När dessa två saker inte hjälper, ja då är det okej med att ”slå nätt” och då är det tillåtet inte obligatoriskt att göra det.
 • 6. Början på den versen lyder: ” Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna”, så när en kvinna begår otukt, så måste mannen disciplinera henne hemma, innan han går vidare till domstol och polis, som kommer vanhedra henne då saken kommer ut i det öppna.
  7. Profeten (saw) har sagt: ”Ifall hon begår otukt, som är bevisat (inte bara misstänkt för det eller anklagat för det), om hon gör detta, så vänd er ifrån henne (emotionellt), slå de, inte hårt, ifall hon ångrar sig och erkänner sitt misstag, så avsluta det där (håll det hemligt och förlåt henne) (Ibn Majah volym 1 sida 594, sunni källa).
  I en annan hadith från Profeten (saw) så sägs det att när du slår henne, så får hon INTE blöda.
  8. Imam al Baqir (a.s) berättar för oss, att man ska använda sig av ett lätt slag, med hjälp av en Miswak (tandpetare, och källan är Majma ul Bayan om just denna vers). Meningen är alltså att inte skada henne utan det ska vara ett symboliskt straff.
  9. Att slå ansiktet och mot organen är förbjudet.
  Profeten (saw) har sagt, den man som slår på sin frus ansikte, kommer straffas av Allah som beordrar änglarna som har hand om helvetets eldar, att slå hans ansikte 70 gånger. (Daemul al Islam volym 2, sida 217)
  Även att slå ett djurs ansikte är förbjudet I Islam, ska man då slå en människas ansikte, en person man säger sig älska och som är ens partner? )(Wasael ul Shia volym 11 sida 481.)
  10. Det är förbjudet för en man att slå sin fru för att hon varit uppkäftig eller otrevlig med sina ord. Alla lärda, i det förgångna och de nu levande säger att om en kvinna är uppkäftig och otrevlig i sin ton, att hon verbalt angriper sin man eller att hon inte är lydig, så har mannen ingen rätt att slå henne för det. (Jawaherul Kalal volym 31. Sida 205)
 • 11. Ifall alla punkter har tillmötesgåtts och han väljer att slå henne och det leder till att hon får blåmärken, blödande eller frakturer, då är han skyldig att betala skadestånd.
  12. Det är bättre att inte slå henne, det är bättre att skilja sig från henne än att skada henne. En man kom till den heliga Profeten (saw) och talade om för honom att hans fru hade en ful mun och att hon ofta talade ovårdat till honom, i många timmar i sträck, han kunde inte klara det längre. Profeten (saw) sa åt honom, skilj dig ifrån henne, mannen sa jag har barn och hon är inte alltid dålig, då sa Profeten (saw) behåll henne då, och ha tålamod men slå inte henne. (sunni: Musnad Ahmed vol4. S. 33)
  Dessa 12 punkter visar, att ingen har rätt att slå sin fru och skylla på Koranen, då det stalls visa krav och det är enbart tillåtet under vissa omständigheter. Även anklagelsen att Islam inte skyddar kvinnornas rättigheter eller inte ger dem några rättigheter, stämmer verkligen inte. Så straffet kommer på fråga, efter att hon begått otukt, och då hjälpte ingen diskussion, inga försök att få henne på andra tankar och man vill inte skämma ut henne genom att skilja sig ifrån henne, ja då kan man ta till denna sista utväg. Så att slå henne hårdare än med en tandpetare (Miswak) är inte tillåtet och då har man inget med Islam att göra.

Svar samlades in från Sheikh Mansour Leghai

Vi tar till oss av Tafsir al Mizan, skriven av Allamah Tabatabai och Tafsir Namuneh av Ayatollah Makarem Shirazi för att tolka Koranens vers och vad islam säger om detta fenomen.

Arabiskans ord, för vanskötsel ”nashoz” betyder ordagrant, olydnad och arrogans. Det är ett beteende man fruktar och ser framför sig. Så efter man sett det här beteendet, ja då har man 3 olika saker man använder sig av för att lösa problemet, först måste man råda dem.
Vad är vanskötsel? Att frun inte vill göra hushållsgörat är inte vanskötsel, för det är inte hennes plikt, så mannen kan inte beordra henne att diska eller att laga mat och om hon vägrar, så anser han att hon misskött sig. Vanskötsel i vårt fall handlar om stora synder, som icke etiskt beteende, något som skulle få vilket äktenskap som helst, att krascha.

Först kan man hålla sig borta från sin fru, det är första steget, det här visar vilken logik Islam har, som börjar med minsta straffet och går vidare till det ”hårdaste”.
Då uppstår frågan, hur kan Islam, tillåta en man att slå sin fru? Det får man svar på, när man förstår versen och använder sig av islamiska hadither, för att förstå versen på ett bättre sätt. Sayyid Sistani skriver i Minhaj al Salihin, att vanskötsel kan både uppstå hos mannen eller kvinnan.

I kvinnans fall är det när hon inte lyder sin man gällande obligatoriska akter, som till exempel hennes plikt i sängen, inte när det gäller ämnen som inte är obligatoriska för henne, som vi redan nämnt till exempel hushållsgöra, då dessa saker inte är obligatoriska för henne så hon är inte olydig och ska inte straffas för det. Islam klargör, att om ens hud blir rött av ett slag, så är man skyldig skadestånd, så redan här förstår vi, att slå i detta fall antyder ett mera symboliskt straff. Kvinnan ska veta, att hon nu nått slutet på vägen och det finns efter detta bara skilsmässa.
Frågan är, har vi några som helst rapporter om att Profeten (saw) eller Imam Ali (a.s) eller någon annan av de ofelbara imamerna, har slagit någon av sina fruar? Nej det finns inte.

Så det vi kan se, är att Islam menar att du kan symboliskt slå din fru, när hon begått något mycket allvarligt, som otrohet eller att hon INTE lytt dig gällande hennes plikter, men inte annars. Islam som är emot skilsmässa anser att man kan tom ta till skilsmässa, hellre det än att slå sin fru…

2 kommentarer

 1. jane doe 22 september 2022

  Mannen borde koncentrera sig på sin utbildning istället. ingen respekterar en man utan utbildning. Då är de som råttor på golvet. Det är inte min åsikt men har hört att man generellt tycker så. Utbildning gör mannen till en man, innan dess är han en råtta.

 2. Bahlool 06 december 2022

  antar då att du är en råtta? Bra du känner dig själv <3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *