Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Zakat al Fitrah

Frågor angående Zakat Al-Fitrah med svar som utgår från Sayyid Ali Al-Husseini Sistani.

F. Vad är Zakat Al-Fitrah?
S: Det är religiös skatt/allmosa som muslimerna betalar den dagen de bryter fastan i slutet av månaden Ramadan, den allmosan är känd för Zakat Al-Fitrah.

F. Vad säger koranen och haditherna om Fitrah?
S: Imamerna (A) refererar till verserna 87:14-15 angående obligationen av Zakat Al-Fitrah. Imam Sadiq(A) för att din fasta ska bli accepterad, betala zakat.

F. När blir Zakt Al-Fitrah obligatoriskt att betala?
S: Betalningen blir obligatoriskt efter solnedgången före Eid dagen. Allmosan ska betalas före Eid bönen eller före middagen. Det är viktigt att betala med avsikten att göra det för Allahs skull och för att få Hans nöje.

F. Vad händer om någon glömmer att betala/eller om man inte betalar i tid?
S: Om en person glömmer att betala i tid måste den göra det senare utan att ha qadhaa niyya, utan enbart Qurbatan Ila Allah, det vill säga för Allahs skull.

F. Kan man betala allmosan i förväg?
S: Det är inte tillåtet. Men om du vill skicka allmosan tidigare så att den ska nå de fattiga i tid kan du skicka det som ’’tillfälligt lån’’ till de fattiga, sedan kan du ändra din avsikt från lån till allmosan till Eid Al-Fitr.

F. Till vem är Fitrah allmosan obligatorisk?
S: Den är obligatorisk för varje muslim som är baligh (mogen), har bra ekonomi och medveten om Eid Al-Fitr. Allmosan ska även betalas åt alla familjemedlemmar (fru, barn, etc.) som man själv försörjer.

F. När blir det obligatoriskt att en värd betalar Fitrah allmosan åt sin gäst?
S: Om någon bjuder en annan person till sitt hem på Eid Al-Fitr kvällen och gästen är närvarande i det hemmet vid solnedgången är det obligatoriskt för värden att betala gästens allmosa.

F. Vad händer om gästen anländer efter solnedgången på Eid natten?
S: I detta fall är det gästen som betalar sin egna allmosa och värden är inte skyldig att betala åt gästen.

F. Vad händer om en gäst kommer utan en inbjudan och stannar till solnedgången före Eid Al Fitr?
S: Sayyid As-sistani säger att värden ändå måste betala gästens allmosa men det är obligatorisk försiktighet, Sayyid Al-Khoei hade åsikten att det är rekommenderande för värden att betala för en oinbjuden gäst.

F. Hur mycket ska man betala i Zakt Al-Fitrah?
S: För varje person ska det vara 3 kg av livsmedelsvara som ex. vete, korn, ris, hirs eller russin etc. Sayyid Sistani menar att föremålet som inte är av standarden där du bor ska inte ges i Fitrah, om russin ex. inte är det så ska inte man betala sin Fitrah på hirs.

(I Sverige är det runt 75:- för oss som bor här)

F. Kan man betala kontanter istället för det livsmedlet som ges som fitrah?
S: Ja, man kan betala värdet av de livsmedlet i kontanter. Om ett kilo ris kostar 2,00 dollar blir det 6,00 dollar per peson.

F. Vem ska man ge Zakat Al-Fitrah till?
S: Det ska ges till de fattiga som inte kan uppfylla sina årliga levandsutgifter för sina respektive föräldrar och de som inte heller har möjligheten att tjäna pengar. Den som får dessa pengar (allmosans pengar) måste vara en shi’a ithna ashari enligt Sayyid Sistani.

F. Vem ska man inte ge Zakat Al-Fitrah till?
S: En fattig person som ex. konsumerar alkohol, inte ber sina dagliga böner, syndar öppet, eller den som är känd för att använda de pengarna på fel sätt.

F. Finns det några andra regler som vi borde vara medvetna om?
S: Nedan följer viktiga regler:

1. Zakat Al-Fitr ska inte skickas utanför den staden man bor i om det finns behövande mu’mineen (dvs. shia muslimer) i den staden.

2. Zakat Al-Fitr från en icke Sayyid (ättling till Profeten) kan inte ges till en behövande Sayyid, men det omvända är tillåtet.

3. En behövande bör ges åtminstone en Zakat Al-Fitrah.

4. Bland de som är behövande bör släktingar prioriteras framför andra när det ges Zakat Al-Fitrah, nästa i rad är grannar och sedan de lärda.

Av en av våra medlemmar i Sveriges Shiamuslimer på FB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *