Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Månen och månaden Ramadan

Varje år upprepas samma diskussion under månaden Ramadan. Har man sett månen? I vilket område? Enligt denna eller den där Marja? Inom samma horisont eller inte? Är vi överens med andra länder? Är Eid imorgon, eller dagen därpå?

Varje år upprepas dessa diskussioner intensivt bland muslimerna och skillnaderna kan vi se finns även inom Ahlulbayts skola, inte bara hos sunnimuslimerna. De upprepade diskussionerna om halvmånen har väckt känslor av frustration bland muslimerna och det distraherar de från det som är egentligen viktigare. Början på månaden Ramadan är början till en månad där satan är kedjad, himlens portar öppnas och helvetets portar stängs.

Istället för att fokusera på det viktiga som vi kan göra under denna månaden, engagerar vi oss i oändliga diskussioner om ifall månen synts. Istället för att passa på varje sekund av slutet på månaden Ramadan börjar vi bli upptagna med diskussionerna om när Eid infaller istället för att ta ordentligt farväl från månaden Ramadan. I natten till Eid rekommenderas det att vi dyrkar Allah mer och att i den natten kan vi få mycket mer belöning, för det är inte som vilken natt som helst, men istället kan en del spendera den natten med förvirring, frustration och oändliga diskussioner om Eid och när det egentligen infaller.

Koranen och fastan

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.

Koranen 2:185

Början av Ramadan kan vi komma fram till genom olika metoder, genom individnivå och genom pålitliga källor. Detta innebär att det kan finnas skillnader bland de troende och det kan finnas olika astronomiska och geografiska anledningar till varför månen inte kan visas i en del områden i världen. Vissa lärda kräver, att man ska se den med sitt öga, eller att någon pålitlig sett den. Andra lärda menar att man kan använda sig av matematiska beräkningar. Det vill säga att detta kan skapa förvirring även i familjer där en del har Eid på en dag och andra har Eid på en annan och barnen står förvirrade i mitten. I samma vers som nämndes ovan, säger Allah:

Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

Koranen 2:185

Här finner vi ändå att det blir svårare än enklare, och även de lärda kan ha olika åsikter vilket splittrar den muslimska gemenskapen och enighet saknas. Ska man fasta då, eller inte?

Exempelvis, hela min familj firar Eid imorgon men enligt just min Marja så är det 30 dagen av månaden Ramadan imorgon och jag måste i så fall fasta. För att inte skapa splittring i en sådan dag bestämmer jag mig för att resa – en viss sträcka – eftersom min Marja har gett tillåtelse att jag reser den sträckan för att bryta fastan om så behövs. I det islamiska systemet, islamisk fiqh och praktik finns det en mängd olika åtgärder som är tillåtna under allmänna och specifika omständigheter som man får göra, detta är ett alternativ som kan göras och som många gör, men frågan som vi bör ställa oss är, vilken nivå av närhet till Allah strävar vi efter och vilka handlingar är bättre att göra, det som är halal eller det som är bäst att göra? Allah säger i Koranen:

Och fastan är för ert väl – om ni visste hur mycket gott den tillför er!

Koranen 2:184

Allah säger även i en hadeeth Qudsi:

”För varje god gärning finns det från tio till 700 belöningar, förutom fastan. Eftersom fastan är för MIG och jag är belöningen för den.”

(al-Mahajjatul Baydha Vol 2, pg 121)

Profeten(S) återberättar även:
Den som fastar kommer att bli belönad av Allah med sju självklara belöningar.
1. Allah kommer att rena honom från det otillåtna som finns i kroppen
2. Allah kommer att ta honom närmare till sin barmhärtighet
3. Allah kommer att förlåta hans far
4. Allah kommer att underlätta för honom dödens plåga
5. Allah kommer att skydda honom från hunger och törst på domedagen
6. Allah kommer att belöna honom med att befria honom från helveteselden.
7. Allah kommer att mata honom från det goda som finns i paradiset.

(Wasail ash-Shia Vol 10 s 241)

Är månaden Ramadan 29 eller 30 dagar?

Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut.

Koranen 2:185

Faktum är att början av den islamiska månaden markeras med observationer av halvmånen. Om man inte ser månen så betyder det att man fortsätter fastan i 30 dagar, vid synen av månen kan månaden förkortas till 29 dagar, samt att det måste bekräftas av pålitliga källor för om det finns obekräftade rapporter eller opålitliga källor om månen, så fortsätter fastan till 30 dagar, och detta minskar vår stress vad de gäller om det är Eid eller inte.

Enighet

Vi kan inte förneka att det inte är bra för muslimerna, att inte veta när månaden påbörjas, när det är Eid eller Arafah-dagen. Det är dock även ett test för oss muslimer, då vi är oeniga och det i sig är ett tecken för att vi lever i en tid, då vi inte har tillgång till vår Imam (a.s. Detta är en konsekvens av Hans fördoldskap, som kommer att fortsätta fram till den lovade tiden för återkomsten av vår älskade väntade Imam (AJ). Hans återkomst kommer att ge oss enorma välsignelser varav det innefattar obligationen för fredagsbönen och enhet vid Eid bönen. Vi kommer att få njuta av rättvisans glädje. Vi kommer att njuta av jämlikheten som han kommer att tillämpa och även fred som han kommer att införa bland muslimerna. Diskussionen om månen är ett tillfälle där vi kan påminna oss själva om hur mycket vi är i behov av vår levande, väntade Imam (AJ) och att vi måste fortsätta med våra böner för att påskynda Hans återkomst och för att Han ska återkomma med sin manifestation för Islam, fred och enighet över hela världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *