Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Laylat al Qadr

I dessa nätter, vill Allah att hans tjänare ska komma tillbaka till Honom. Så ge inte upp hoppet och lita på Hans förlåtelse och samtidigt ska man inte vara arrogant över de goda sakerna man gjort och förvänta sig saker.

Be ärligt för dem som har gått vilse för Han vill att Hans tjänare ska återgå till Honom. Allah sa till Dawud a.s, att få tillbaka alla dem som gått vilse.

Var vakna under natten och Ihya (återuppliva) natten. Även barn ska uppmanas hålla sig vakna under natten för att lyssna på Koranen. Tvinga inte dem men försök att uppmuntra dem. Berätta för dem att det finns en tid då uppenbarelsen kom ner, och den tiden är enbart känd för Allah, så de som är vakna under dessa nätter, får extra mycket välsignelser då de är vakna hela natten. Eftersom bara Allah vet när den tiden är då uppenbarelsen kom, så får man välsignelsen utan att veta om det.

Fatima a.s brukade låta Al Hassan a.s och al Hussain a.s vara vakna och ifall de blev trötta, fick de halawa (sötsaker) för att hålla sig vakna.Några hadither av våra Imamer om att stanna vaken under denna natt.

1. Imam Musa al Kadhim a.s, den sjunde Imamen, sa att den troende kan komma närmare Allah genom att ha vaka på Qadr nätterna.

2. Imam Ali a.s sa att hans fru Fatima a.s, inte tillät någon att sova på Qadr nätterna, hon menade att ifall man sov på dessa nätter, då berövade man sig själv fördelarna med dssa heliga nätter.

3. Imam al Baqir a.s sa att på Qadr nätterna, kom änglarna ned till jorden för att se de troende upptagna i bön och i fasta.

Saker att göra/tänka på under dessa nätter..

1. Våra tankar borde under dessa näter vara, hur ökar jag mina kunskaper under dessa nätter? Många lärda börjar skriva sina verk, just under Qadr.

2. Om du planerar att göra några goda dåd, att hjälpa någon behövande eller skriva en bok eller starta ett projekt, så borde ni börja dessa under dessa nätter.

3. Försök att äta mindre under dessa nätter och göra amaal med ett brustet hjärta, för att visa upp en person som är i desperat behov av förlåtelse.

4. Gör Laana på dem som mördade Imam Ali a.s. Vissa menar att de som deltog i mordet var de som planerade det, Qutab, Wardan och Ibne Muljim. Vissa lärda menar man ska även förbanna Naakitheen, de som gav bayya, trohetslöftet, och sedan bröt det, som Talha och Zubair. Vissa inkluderar även Qaasiteen, de som visste de hade fel, och ändå fortsatte sina brott, som Muawiya. Andra lägger även till Maarikeen, de som lämnad Imamen vid Siffin, i sticket.

Läs Ziyaraat al Imam al Hussain a.s.
Varför Ziyarat al Imam al Hussain a.s?
För Imamen a.s är Witr al Mautur, alltså hans status är unik i Allahs ögon. Välsignelserna genom honom är större än alla masoomeen tillsammans. Det här betyder inte att han är spirituellt högre än Profeten saw eller Imam Ali a.s.

Hans belöningar är större för det offer han gav i Kerbala. Gör neeya att göra sadaqa, hjälp någon som är i nöd. Gör neeya 99% till Ahlul Bayt och 1% till din familj.

Gör Tasbih Fatimah a.s.

Glöm inte att dygnet är 24 timmar..så när det är laylat al Qadr någon annanstans, då är det kanske dag hos dig. Så du kan fortsätta läsa och göra gott under hela dygnet, då det är Laylat al Qadr någonstans i världen.

Recitera Allahuma Kulle Walayka Hujjat ibn Ul Hussain, för at säkerställa säkerhet för Imam al Zaman a.s. Recitera och lyssna på duas. Koncentrera dig i bönen det avhåller dig från synd i framtiden.

Filosofi bakom sakerna du gör på Qadr nätterna.

1. Ghusl renar inför resten av dina dåd de nätterna.
2. De två rakaat med 7x Tawheed renar från denna världs shirk. Det hjälper oss avhålla oss för mycket från världsliga önskningar. Sifran 7 har med Adadul Kisra att göra, som betyder att när du vill deklarera nåt mycket, utöka och rensa synderna som mina 7 sinnen begått.

3. Öppnanadet av Koranen – Dua börjar med att man svär vid Koranen för vad man fruktar och vad man önskar.

4. Att sätta Koranen på ens huvud betyder att denna bok är min Raees, med andra ord ledare. Så man svär vid Ahlul Bayt att denna bok är vår ledstjärna i alla sammanhang.

5. Gör laana, det betyder inte att Allah väntar på oss för att vi ska förbanna men att vi håller med Allah i Hans order och beslut och att jag stödjer dessa.

6. Varför 70 gånger? Det betyder att vi svär och lovar att vi inte är som de som svek, bedrog och förrådde Ahlul Bayt.

Första natten av laylatul- Qadr och bland de rekommenderade handlingarna är att recitera Surat al-ankabut, Surat al-rum och Surat al-dhukan, men vad har dessa suror för nytta?

Surat al-ankabut:

– I kommentaren från Burhan berättas det att Imam Jafar al-sadiq (as) ska ha sagt att den som reciterar surat al-ankabut den 23:e natten av Ramadanmånaden kommer att beträda Jannah (himmelen) utan att ifrågasättas.

– Den heliga Profeten (saw) har sagt att belöningen för den som reciterar denna sura kan jämföras med tio gånger antalet troende män och kvinnor plus tio gånger antalet hycklare på jorden.
Dricksvatten i vilket denna sura har upplösts ger en stor glädje och lycka i livet.

Surat al-rum:

– Den heliga Profeten (saw) sa att belöningen för att recitera denna sura är lika med tio gånger antalet änglar mellan himlen och jorden som alltid ber Allah. Det är inte rekommenderat att hålla denna sura som en talisman (skriftlig) i huset.

Surat al-dhukan:

– Det återberättas att den heliga Profeten (saw) sa att om denna sura reciteras på natten, ber sjuttio tusen änglar till Allah att förlåta recitatörens synder. Om den reciteras på torsdagskvällen blir alla synder förlåtna och hus kommer att byggas åt honom eller henne i paradiset.
Belöningen för att recitera varje bokstav av denna sura är lika med att befria tusen slavar för att söka Allahs glädje.

– Imam Muhammed al-baqir (as) sa att den som reciterar surat al-dhukan i sina obligatoriska böner kommer att skyddas från domedagens plåga. Hans bok av gärningar kommer också att ges till honom i hans högra hand.
Om du bär med dig denna sura fungerar den som ett skydd mot djävulens frestelser.
Om du lägger denna sura under din kudde, innan du sover på natten, kommer du inte att drabbas av mardrömmar och man kommer alltid att få bra drömmar.
Att hålla denna sura i ett affärsställe/ kontor gör handeln blomstrande.

– Imam Jafar al-sadiq (as) har sagt att den som håller denna sura som en talisman skyddas från myndigheterna och blir omtyckt av andra människor.
Dricksvatten där denna sura har upplösts är en bot för alla sjukdomar relaterade till magen.

Andra natten

Andra natten av Laylatul-qadr är här och en av de rekommenderade handlingarna är att recitera Dua al-jawshan al-kabir (den stora pansardräkten), men vad är belöningen för denna bön?

Det återberättas av Imam al-Sajjad (as) att ärkeängeln Gabriel (as) bar denna bön till den heliga Profeten (saw) under en av hans strider medan Profeten (saw) satte på sig en så tung pansardräkt att den skadade honom.

Ärkeängeln sade: ”Muhammed, herren sänder dig sin välsignelse och ber dig att ta av den här rustningen och säga denna bön, för det kommer att vara trygghet för ditt folk och dig”

Fördelarna med denna bön är för många för att nämnas här. Men bland dessa fördelar är om man skriver ned denna bön på sin kista, kommer den allsmäktige Allah att rädda en från helvetet.

Om man reciterar bönen på den första dagen av den heliga månaden ramadan, kommer den allsmäktige Allah att skänka personen att bli belönad med laylat al-qadr och Han kommer att skapa sjuttio tusen änglar vars uppdrag är att förhärliga allsmäktige Allah medan belöningen för det här förhärligandet kommer att bli en belöning för den personen.

Om man reciterar bönen tre gånger under ramadan, kommer den allsmäktige Allah att rädda din kropp från att uppleva helvetet, Han kommer att tillåta dig att gå in i paradiset, befalla två änglar för att avvärja den personen från att begå onda handlingar mot Allah och kommer att vara under Skydd av allmäktige allah genom hans livstid.

Slutligen återberättas det att Imam Hussein (as) sade ”min far, Ali Ibn Abi Talib, har instruerat mig att memorera och respektera denna bön, att skriva ner den på min kista och att lära ut det till mina familjemedlemmar och uppmana dem att läsa den ofta.”

Bönen består av ett tusen heliga namn på den allsmäktige Allah, varav den ena är det största namnet (alism al az’am)

Den sista natten av Laylatulqadr

Den natten är det rekommenderat att recitera surat al-qadr. Vilka är belöningarna för denna handling?
En person som reciterar denna sura kommer att uppnå samma status som en martyr.
Om man reciterar den under bönen, blir alla ens synder förlåtna. (Notera att den inte får byta ut surat al-Ikhlas)
Om en person reciterar denna sura kontinuerligt under ramadan och tusen gånger under natten till den 23:dje ramadan, kommer han att bevittna sådana underverk på morgonen den 23:dje att han kommer att bli förvånad. Hans tro kommer att bli starkare.
Varje gång Imam al-riza (as) hade på sig en ny dräkt reciterade han surat al-qadr, surat al-ikhlas och al-kafiron tio gånger var, sedan blåste han en lite mängd vatten över sina kläder.
Imamen (as) brukade säga att den som gör det, kommer att få god näring av Allah så länge tråden från dräkten var med honom.

Någon frågade Imam Jafar al-sadiq (as):
”Ya maula, jag har gift mig med några kvinnor, men jag har fortfarande inte fått en ättling”
Imamen (as) svarade honom:
”Innan du är med din fru måste du recitera surat al-qadr sju gånger på ett sätt där din högra sida ligger intill din frus navelsträng. Tills graviditeten blir uppenbar, håll din hand i närheten av din hustrus navel och recitera suran varje natt ”.

När personen utförde denna handling blev hans fru gravid och han blev välsignad med sju söner därefter.

Imamen (as) sade också: ”För den som reciterar surat al-qadr i bönerna istället för surat al-ikhlas, kommer det att råda tvivel om accepterandet av hans bön. Även om det är accepterat, betyder det inte nödvändigtvis att det finns någon belöning i en sådan bön”

Källa:
– Mafatih al-jinan

författare: Saja al Khaigani

I korthet har shias 3 nätter som man anser är Laylat al Qadr, Sayyid menar det är inte en av dessa 3, utan alla 3 är del av laylat al Qadr, på den 19:de hämtar man måtten, på 21:de delas ödet och måtten ut till folket och 23:de fastställs vad man ska få för något

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *