Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kan man följa en död Marja?

Kan man följa en död Marja- Sayyid Fadhallah:

Här har vi valt att ta två olika synvinklar i frågan om ifall man kan följa en död Marja. Å ena sida sammanställt svaren från Sayyid Fadhallahs hemsida. Fritt översatt och sammanställt av teamet i Sveriges Shiamuslimer på FB. Å andra sidan Sheikh Mansour Leghais svar och tolkning. Som shiamuslim, måste man följa (kallad Taqleed) en Marja i vissa frågor, exempelvis gällande haram och halal (otillåtet och tillåtet):

Fråga:  Har Sayyid Fadhallah åsikter om moderna frågor?

Svar:
Sayyid Fadhallah har svarat på många olika frågor och dessa saker täcker det mesta i livet. Därmed behöver följaren inte ha tillgång till en levande religiös lärd.

Fråga: Hur ska man göra gällande nya uppkomna saker?

Svar:
Nya saker som en död Marja inte har svarat på, kan man vända sig till en levande Marja om.

Fråga: Är det obligatoriskt att fortsätta följa Sayyid Fadhallah, även efter hans död?

Svar:

Ifall följaren (Mukhallaf) anser att Sayyid Fadhallah är den mest kunnige och är i konsensus med andra lärda, då bör följaren fortsätta följa Sayyid.

Fråga:
Ifall jag aldrig följt Sayyid Fadhallah innan hans död, är det då möjligt för mig att följa honom efter hans död?

Svar:
Det är tillåtet att börja följa Sayyid Fadhallah, även ifall man inte följt honom innan hans död. Man kan då följa en levande Marja i frågan, som tillåter att följa döda Marja.

Fråga:
Vad är den lagliga proceduren som man måste följa för att vara kvar på en död Marjas ”efterliknande”?

Svar:
Mukhallaf (följaren) måste då följa en levande Marjas syn i frågan om att det är okej att följa en död Marja eller förlita sig på konsensus bland de lärda, där de tillåter att fortsätta följa en död Marja.

Fråga:
Är det tillåtet att fortsätta följa den avlidne Sayyid Fadhallah efter hans död, hur är det möjligt?

Svar:
• Det är tillåtet för de som brukade följa Sayyid Fadhallah, innan hans död, att fortsätta följa honom efter hans död, genom att använda sig av två möjliga sätt:

a) Följa en levande Marja i frågan, som anser det är tillåtet att fortsätta följa en död Marja.
b) Följa konsensus bland de lärda, som säger det är okej att fortsätta följa en Marja, även efter hans död.

Källa: http://english.bayynat.org.lb/FAQ/FAQ_EmulationAfterDeath.htm

 

Kan man börja följa en död Marja?
Besvarad av Sheikh Mansour Leghai

Fråga:
Enligt Sayyid Fadhallah, så kan man följa en levande Marja, som tillåter att man börjar följa en död Marja, då kan man tex vända sig till Marja som Sheikh Muhammed Ibrahim al Jannati eller Sayyid Kamal al Haidary, som tillåter detta, är det sant att det är okej?

Svar:

Ifall du vill vara på den säkra sidan, skulle jag råda dig att följa majoriteten, som inte anser att det är tillåtet att börja följa en död Marja. Undantaget, teoretiskt, är när de lärda är överens om att den avlidne Marja, är den kunnigaste av alla, något vi inte anser om Sayyid Fadhallah.
Vidare är de två Marja som godkänner detta inte bland de mest lärda, Sayyid Kamal al Haydari har bara nyligen utnämnt sig själv till Marja. Andra problem som följer med att man följer en död Marja är tex:
a) När det dyker upp nya saker, så kan du inte vända dig till den avlidne Marja. Då måste du börja följa en levande Marja.
b) Betala Khumsskatten till en avliden Marja är inte möjligt. Att betala till den avlidne Marjas kontor är inte heller tillåtet, eftersom det är Marja som är representant för Imam Mehdi (a.s), och det ögonblicket Marja dör, då försvinner även hans ”befattning”. Så hans kontor kan inte ta emot pengarna, då måste man ge de till en levande Marja.
c) Ifall det är okej att följa en avliden Marja, då hade man även haft möjligheten att följa vilken som av de avlidna Marja som dött senaste 1000 åren. Vem kan då vittna om att Sayyid Fadhallah är mera kunnig än hans lärare Sayyid abu al Kassim al Khoi? Eller andra stora lärda från det förgångna?
Detta är varför shiiterna har följt levande marja.

Slutsats:

Frågan är alltså omtvistad, jag själv anser att Sheikh Leghai har några hål i sin logik. Om du har en Marja som svarat på de flesta frågorna, så behövs det ingen levande Marja. Vidare finns i shiaislam även en syn som säger du kan välja flertal Marja, beroende på vem av de som är duktigare i vilket fält eller område, så om jag anser att Sayyid Fadhallah har svarat på alla frågor som redan finns eller om jag anser att han är en av flera som är duktiga i ett visst gebit, varför ska jag inte kunna följa honom och ta till mig av en annan Marja i nya frågor?
Vad det gäller Khums, så har det i det förgångna och även i vår tid, uppdagatas att folk använt sig av Khumspengarna själva, där man inte förmedlat de som de skulle. Khumspengarna har då stulits (ex kan man se i fallet med Waqifiya och andra sekter som stal pengarna och skapade sig egna grupper).
Vad det gäller Sheikhens svar om andra stora lärda, så hade de svar på saker som berörde sina generationer, men idag har vi kloning, där Sayyid Fadhallah tex har svarat på det, om jag hittar en fråga ,som Sayyid inte har svar på, ja då kan jag ju vända mig till en annan Marja i just den frågan? Våra lärda har vid flera tillfällen tillåtet att man i vissa frågor (ex Tatbir) kan vända sig till andra Marja, än de själva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *