Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att ta igen Qadhabönen

Att ta igen Qadha (missade) böner på ett enkelt sätt

Många av oss har missat diverse böner, som är obligatoriska och måste ta igen de. Dessa missade böner, måste tas igen av oss själva, eller av vår förstfödde son. Vi har ett ”avtal” med Allah, där vi måste be våra 5 böner om dagen, och gör vi inte det, så har vi brutit vårt avtal. Här vill jag gärna lägga upp hur man tar igen dessa, på ett lite enklare sätt, där man mestadels koncentrerar sig på de obligatoriska delarna i bönen
Bönen och Wudhu, har en obligatorisk del och en frivillig, mustahab (önskvärd eller ”plus”) del.

Bönen brukar bestå av:

1. Athaan (kallelse till bön- så folk förbereder sig till bönen)
2. Iqamah (kallelse bönen – när folk är tex i moskén)
3. Uppsåtet eller Niyyah (kan sägas tyst)
4. Takbirutal Ehraam
5. Qiraat + Mustahabaat – Qunuut
6. Tasbeeh + Mustahabaat
7. Rukuu + Mustahabaat
8. Sujood + Mustahabaat
9. Tashahud + Mustahabaat
10. Salaam + Mustahabaat

Bönen utan Mustahabaat

1. Uppsåtet (Niyya)
2. Takbiratul Ehram (Allah akber en gang)
3. Qirat Surat al Fatiha + Surat al Kawthar/Ikhlas
4. Qunoot behövs ej eller bara säga Subhanallah
5. I Tasbeeh (tredje och fjärde Rukaa) kan man säga en gång istället för 3 gånger, Subhanallah We Al hamdolellah we la Ilaha Illa Allah we Allah Akber.
6. Rukuu – Subhana Rabiyaal Adhimi we bi Hamdih, en gång eller Subhanallah x3
7. Sujood – Subhana Rabiyall Alaa we bi Hamdhi en gång eller Subhanallah x3
8. Tashahud: Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ’Abduhu wa Rasuluh, Alla humma salli ’ala Muhammadin wa Ali Muhammad”
9- Salaam “Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh” räcker.
Att saga Takbir innan man går till Sajdah och efter att man gått upp från Rukoo, är rekommenderad och inte obligatoriskt.

Hur du ska utföra dina Qadha böner

Man kan utföra sina Qadha böner, när som och vart du än är, så länge dessa saker uppfylls:

1. Man ska be sina Qadha, såsom de kommer, Dhuhr innan Asr, Maghreb innan Isha.
2. Ifall en person misstänker att hans/hennes bön inte var giltiga eller att man har Qadha kvar men osäker, så är det inget krav att göra Qadha på bönen.
3. Ifall personen vet att han/hon inte bett en bön med 4 Rukaas, men inte vet om det var en Dhuhr eller Isha bön, så räcker det med att man utför dessa 4 Rukaa med uppsåtet att göra det Qadha, och man har valet själv att be med hög röst eller ej.
4. Ifall personen har ett antal Fajr, Dhur böner som är Qadha, och inte vet exakta antalet, och inte vet om de tex var 3 eller 4, då räcker det att han ber det mindre antalet böner.
5. Ett gott råd är att be Qadha dagligen, så det inte blir för tungt. Ber man tex 10 Qadha fajrböner, så har man bett ett helt års Qadha på 36 dagar.
Har du till ex ett år av Fajr bön som du missat, så kan du göra 10 qadha efter Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha bönen, varje dag. Det är 50 böner om dagen, på mindre än 10 dagar är du då klar med din skuld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *