Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lösningen på all sorg- bekymmer, stress och oro

Lösningen på all sorg, bekymmer, stress och oro

När man inte lyckas nå saker som man strävar efter, skapas med tiden en konstant stress, sorg och oro inombords. Roten till detta oupphörliga bekymmer härstammar egentligen från människans eget tänkande, på grund av två huvudorsaker:

1. Saknaden av fullständig tillit för Guds (swt) makt och vilja i ens liv.
2. Hjärtas alltför starka fästande vid denna världs förnöjelser.

Nyckeln till lösningen är att ändra sitt tänkande, och som Imam Ali (A) säger:

”Hjärnorna är tankarnas anförare (ledare), tankarna är hjärtanas anförare, hjärtana är sinnenas anförare, och sinnena är kroppsdelarnas anförare.” [1]

Med andra ord: Människans hjärna styr dennes tankar, tankarna styr hjärtat, hjärtat styr sinnena, och sinnena styr kroppsdelarna. Ändrar du dina tankar kommer lugnet att råda i ditt hjärta och problemen kommer inte verka lika förskräckliga som du först upplevde dem:

Du luras ständigt av att tro att ditt välbehag och glädje hänger endast på din egen strävan och på andra människors makt och inflytande, när allt egentligen ligger i Guds (swt) händer.

Alla dina problem och din oro kan lösas genom endast Gud (swt), om Han (swt) finner nytta i det för dig. Men eftersom Hans (swt) kännedom om ditt bästa och om din framtid övergår din begränsade tankeförmåga, så vill Han (swt) att du ska lita blint på Hans (swt) val för dig, utan att känna dig sorgsen över att inte kunna få din vilja tillfredsställd:

{And if Allah should afflict you with harm, then there is none to remove it but He; and if He intends good to you there is none to repel His grace} [2]

Det Gud (swt) vill av dig är att du sätter din fullständiga tillit i att Hans (swt) kännedom om dina angelägenheter överskrider din förståelse, och att det som idag får dig att vara bekymrad och orolig, kommer för dig vara en oerhört värdefull och glädjande gåva om ett längre tag, utan att du vet om det just nu.

Ayatullah Bahjat (ra) har ett vackert uttalande där han uppmanar den troende:

”Lita på Gud (swt) likt hur ett barn litar på sin mamma, och fråga Gud om allt du behöver” [3]

Har du sett hur en bebis har all sin förtröstan i sin mamma, hur han har en inneboende och medfödd känsla att i hennes famn är han alltid i säkerhet? När barnet går igenom en mörk korridor känner den rädsla och ängslan, men hur kommer det sig att barnet blir lugnt när den går och håller sin mamma i handen, trots att korridoren fortfarande är mörkt? Det är mammans närvaro som övertygar barnet om att mamman kan sköta det här och skydda honom från allt ondskefullt. När du utvecklar detta tillstånd av tillit för Guds (swt) styrka och skydd, kommer du inte känna ängslan/sorg när du hamnar i svåra situationer i livet, för att Han (swt) är med dig:

 

{..and He is with you wherever you are} [4]

{..and whoever trusts in Allah, He is sufficient for him; surely Allah attains His purpose} [5]

Om du lyckas nå denna nivå av förlitan på din Skapare, kommer du att leva i ständigt lugn och inre glädje, hur svårt livet än kommer vara. Denna starka förlitan kallas för ”Yaqeen” och är en av de allra högsta nivåerna av tro på Gud (swt), som en människa bör eftersträva. Denna förlitan kan inte erhållas om man inte lär sig att ha en stark tro på Guds (swt) förmåga att faktiskt kunna sköta ens liv och lösa ens problem.

Ett exempel för att förtydliga:

Två personer, A och B, är drabbade av samma sjukdom och kommer att utföra likadana operationer, hos samma kirurg. Operationen är svår och kan misslyckas och påverka personernas hälsa betydligt. Person A har sedan tidigare läst att denna kirurg har utfört den operationen 140 gånger tidigare, och alla 140 gånger har kirurgen lyckats med den och patienten har återfått sin hälsa. Person B har endast hört att kirurgen är duktig, utan att ha kännedom om de 140/140 lyckade operationerna.

Vem av dessa två personer kommer att vara mer lugn och säker innan operationen, och känna sig mindre orolig över att den misslyckas?
Med största sannolikhet är det A, då hans förlitan på kirurgen är starkare, eftersom han fick kännedom om kirurgens 140/140 lyckade operationer.

Det är denna kännedom om Guds (swt) makt och styrka som du saknar, för att kunna leva med ett ständigt inre lugn och nöje över Guds (swt) val för dig. Det du saknar är full förlitan och förtröstan i att, när du gjort ditt, så finns det ingen anledning till att vara orolig längre, eftersom allt är i Guds (swt) händer.

Därför säger Imam Hassan (A):

Whoever relies on the excellence of Allah’s choices, doesn’t wish to be in other than the situation that Allah has chosen for him. [6]

Du är ofta alltför snabb i din bedömning av Guds (swt) val för i ditt liv, och glömmer Guds välvilja att skänka dig det bästa och mest lämpliga för just dig.
När en svårighet drabbar dig faller du gråtande ihop, känner förtvivlan att det du önskar inte uppfylls, känner dig kvävd över att du inte lyckas tillfredsställa ditt behov och börjar oroa dig allt mer om hur du ska fortsätta ditt liv. Istället för denna förtvivlan ska du vara glad över att Gud (swt) har bättre planer för dig:

Imam Askari (A):

”Misfortunes might be a kind of the manners of Allah the Almighty. Luck has degrees, so do not hasten towards a fruit that it is not ripe yet because it is picked only at its time. He, Who manages your affairs, is more aware of the time that is good for you (to pick the fruit). Trust in His experience in your affairs and do not hurry for your needs at the beginning of your time, as then your heart may be distressed and despair may overcome you.”[7]

Så förhasta dig inte över att nå det du inte lyckats erhålla, så att ditt hjärta inte fylls med förtvivlan, för säkerligen vet Gud den rätta tiden för att lösa dina bekymmer.
När du drabbas av en sjukdom och besöker en duktig läkare, som skriver en medicin med avskyvärd smak, men som är den enda lösningen på din sjukdom, hade du inte tagit den ändå? Hade läkaren sagt att du måste avstå från en maträtt du gillar för att bli frisk, hade du avstått eller blivit arg och försökt äta maträtten ändå? Du hade utan tvekan följt läkarens råd, hur smärtsamma de än kan vara, eftersom du VET att botemedlet finns i denna smärta, och du VET att läkaren kan detta bättre än dig.

Profeten (S) säger:

”Guds tjänare, ni är som sjuka patienter, och Gud (swt) är som läkaren. Således ligger en sjuk patients tillfrisknande i det som läkaren känner till och bestämmer för sin patient, och inte i patientens egna önskemål och förslag, så därför [uppmanar jag er att] förlita er på Guds val, och då kommer ni att vinna på det.”[8]

Vi vet att vår rehabilitering och välmående ligger i något som gör ont. Det är denna kännedom om Guds makt och välvilja till oss som gör att vi kan luta oss tillbaka mot Hans beslut och Hans (swt) val, och vara fullt nöjda och lugna, hur ont de än gör, och hur mycket de än inte faller i vår smak. Ta alltid hjälp av Guds ord, där Han lovar dig att Han sköter dina ärenden och att du inte behöver oroa dig:

{Thou do not know: it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass} [9]

I en känd Duaa som vi läser under månaden Ramadan tilltalar vi Gud (swt) :

”Och ifall det sker en fördröjning i Ditt svar på min bön så skulle jag med min ignorans anklaga Dig, trots att det kan vara så att fördröjningen är för mitt eget bästa, då Du känner till konsekvenserna av allt som sker.” [10]

Människorna intalar oss att, om vi inte strävar alltför mycket så kommer vi knappast nå något, och förlora mycket i detta liv. Gud (swt) å andra sidan, vill lära oss en helt annan regel: Att din försörjning är i Guds händer, och ditt strävande behöver inte överskrida det normala. Det enda du behöver göra är att utföra dina plikter och uppgifter på ett normalt sätt, och förvänta dig resultaten, utan att oroa dig:

Imam Ali (A):

”And, know that, even if a slave of Allah is weak in his strategy and having failing in his plans, it will not reduce anything from what Allah has destined for him. And if he is powerful in his strategy and forceful in his plan, it will not increase anything in what Allah has destined for him.” [11]

Problemet är att vi är alltför fästa vid denna värld, och eftersöker alltid den kortfälliga glädjen i detta liv, därför blir vi aldrig nöjda med vad Gud tillskrivit oss, trots att det är mer än tillräckligt för oss. Vi sätter vårt hjärta i ett fängelse, när vi faktiskt kan leva med glädje:

”Inclination towards this world would increase anxiety and grief. Abstinence from this world would comfort the heart and the body.” [12]

Detta är ett de mest värdefulla direktiven i livet, som leder till ett lugnt sinne, stadig tro och ständigt nöje, trots förvirringen i världen omkring oss: Låt inte ditt hjärta fästas vid detta ändliga liv, det är inte här du hör hemma. Ditt riktiga liv väntar på dig i en annan, mer stadigvarande och bekymmersfri plats.

 

Källor:

[1] Bihar Al-Anwaar del 1 s.96
[2] Koranen 10:107
[3] The Center for Compilation and Publication of the Works of Grand Ayatollah Bahjat
[4] Koranen 57:4
[5] Koranen 65:3
[6] Tuhaf Al-Uqool s. 236
[7] Bihar Al-Anwaar del 75 s. 379
[8] Bihar Al-Anwaar del 4 s. 107
[9] Koranen 65:1
[10] Duaa Al-Iftitaah – Mafatih Al-Jinaan
[11] Amali Al-Mufeed 39: 207
[12] Al-Khisaal – Alsheikh Al-Sadouq s. 73

Av en medlem i gruppen Sveriges Shiamuslimer på FB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *