Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Tacksamhet

TACKSAMHET

Imam Ali (as) sa:

”Den första plikten du har mot Allah är att tacka Honom för Hans förtjänster och söka Hans belåtenhet”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Varje andetag du tar kräver tacksamhet från dig, eller snarare tusen tack och mer”

Imam Al-Askari (as) sa:

”Ingen utom den tacksamma känner till det sanna värdet av en välsignelse, och ingen utan den med en inre kunskap är innerligt tacksam över välsignelsen”

Imam Ali (as) sa:

”Tacksamhet över en välsignelse uppnås genom att undvika det förbjudna, och ett uttryck för innerlig tacksamhet är när en man säger, ’All ära tillhör Allah, världarnas Herre”

Imam Al-Sadiq (as) berättade

att när profeten (saw) möttes av situationer som behagade honom, brukade han säga ’All ära vare till Allah för Hans välsignelse”, och när han möttes av situationer som fick honom att känna sorg brukade han säga, ’All ära vare till Allah i varje fall”

Imam Zayn Al-Abidin (as) sa:

”Den mest tacksamma av er mot Allah är den som är mest tacksam till andra människor”

Imam Al-Hassan (as) sa:

”Det är skamfyllt att ni inte tackar för en tjänst som något gjort för er”

Imam Zayn Al-Abidin (as) sa:

”Rätten till den som gör något vänligt mot dig är att du ska tacka honom och tala om hans vänlighet, du ska belöna honom med vackra ord och göra dua (åkallelse) för honom på ett innerligt sätt. Om du gör detta, har du tackat honom både i hemlighet och öppet. Om du sedan har möjligheten att göra honom en tjänst en vacker dag så bör du göra det”

Imam Zayn Al-Abidin (as) sa:

”Allah kommer att fråga en av sina tjänare på uppståndelsens dag, ’Har du tackat X?’ och tjänaren kommer att svara, ’Nej, men jag tackade Dig istället’. Allah kommer att svara, ’Du har inte tackat mig sålänge du inte har tackat honom”

Imam Al-Rida (as) sa:

”Den som inte tackar den som gjort honom en tjänst bland Allahs tjänare, har inte heller tackat Allah”

Källor:

1. [Ghurar al-Hikam, no. 3329]
2. [Bihar al-Anwar, v. 71, p. 52, no. 77]
3. [A`alam al-Din, p. 313]
4. [al-Kafi, v. 2, p. 95, no. 10]
5. [al-Kafi, p. 97, no. 19]
6. [al-Kafi, v. 2, p. 99, no. 30]
7. [Tuhaf al-`Uqoul, no. 223]
8. [al-Khisal, p. 568, no. 1]
9. [al-Kafi, v. 2, p. 99, no. 30]
10. [`Uyoun Akhbar al-Ridha (AS), v. 2, p. 24, no. 2]

Av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *