Press "Enter" to skip to content

Citat – Lögner

Profeten (saw) sa:

“När en tjänare ljuger, tar änglarna en mils avstånd från honom på grund av hans fräna doft”

Imam Ali (as) sa:

“Det mest onda talet är lögnen”

Imam Ali (as) sa:

”Ett tecken på god tro är att föredra sanningen när den är emot dig än att föredra lögnen när den gynnar dig”

Imam Al-Baqir (as) sa:

”Lögner är vad som förgör tron”

Imam Al-Sadiq (as) blev tillfrågad av Hasan ibn Mahbub:

”Kan en troende känna sin olycklig?”. Imamen svarade ”Ja”. Då frågade Hasan: ”Och kan han vara feg?”. Imamen svarade ”Ja”. Hasan frågade: ”Kan han vara en lögnare?”. Imamen svarade: ”Nej, och inte heller en förrädare”. Sedan sa han: ”En troende kan ha allt i sin natur utom att ljuga och förråda”

Profeten (saw) sa:

”Att ljuga är inte rätt, vare sig det är på allvar eller på skoj, det är heller inte rätt för en man att lova sitt barn något och inte uppfylla det. Ärlighet leder till rättfärdighet, och rättfärdighet leder till himlen”

Imam Ali (as) sa:

”En tjänare kommer inte uppleva en sann tro förrän han slutar ljuga, både på allvar och på skoj”

Imam Zayn Al-Aabidin (as) brukade säga till sina barn:

”Var försiktiga med lögner, både stora och små, både allvarliga och på skoj, för om en man berättar en vit lögn, kommer han våga sig på att berätta en stor lögn”

Imam Ali (as) sa:

”Konsekvenserna av att ljuga är förödmjukelse i denna värld och straff i det nästkommande”

Imam Ali (as) sa:

”Den som är känd för att ljuga kommer nästan ingen att lita på och den som avstår från lögner kommer människor att lita på i det han säger”

Imam Ali (as) sa:

”En lögnare kommer att dra till sig tre ting med sina lögner: Allahs missnöje över honom, människors förakt mot honom och änglarnas hat mot honom”

Imam Ali (as) sa:

”Den som ljuger av vana kommer att dra till sig fattigdom”

Imam Ali (as) sa:

”Det kommer att komma en tid efter mig när det inte kommer finnas något mer dolt än sanningen och ingenting mer manifest än falskhet, och ingenting värre än lögner om Allah och han Sändebud”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Lögner är föraktade i alla situationer utom två: för att avvärja ondskan från förtryckarna och för att förena människor”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”En som förenar folk är inte en lögnare”

Källor:

1. [Sharh Nahj al-Balagha li ibn Abi al-Hadid, v. 6 p. 357]
2. [Nahj al-Balagha, Sermon 84]
3. [Nahj al-Balagha, Saying 458]
4. [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 259, no. 23]
5. [Bihar al-Anwar, v. 75, p. 305, no. 1]
6. [Kanz al-`Ummal, no. 8217]
7. [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 249, no. 14]
8. [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 235, no. 2]
9. [Ghurar al-Hikam, no. 4640]
10. [Ghurar al-Hikam, no. 8888, 9181]
11. [Ghurar al-Hikam, no. 11039]
12. [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 261, no. 36]
13. [Nahj al-Balagha, Sermon 147]
14. [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 263, no. 48]
15. [al-Kafi, v. 2, p. 210, no. 5]

Av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *