Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Tålamod

Tålamod är konsten att hoppas och tro att det som kommer är bättre än det som varit.

Profeten Jesus (as) sa:

”Sannerligen kommer du inte att kunna uppnå det du älskar förrän du kan uthärda det som du föraktar”

Imam Ali (as) sa:

”Tålamod i svåra stunder är bättre än välbefinnande i stunder av välbehag”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Den sanna troende är inom sig tålmodig mot motgångarna”

Imam Ali (as) sa:

”Genom tålamod uppnås stora ting”

Imam Ali (as) sa:

”Den som tålmodigt uthärdar vägen till Allah når Honom”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Tålamod är höjden av tro”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

”Den som vid lidelse av en sjukdom tålmodigt uthärdar det och ser det som ett sätt att komma närmare Allah, kommer Allah att skriva ner för honom samma belöning som för tusen martyrer”

Imam Al-Baqir (as) blev en gång tillfrågad om det behagfulla tålamodet (Al-sabr al-jamil – som nämns i den heliga koranen [12:18 & 12:83]), till vilket han svarade: ”Det är det tålamod som inte beklagas över inför andra”

Imam Al-Sadiq (as) sa till en av sina följeslagare:

”Förvisso är vi väldigt tålmodiga och vår shia är ännu mer tålmodiga än oss”. Hans följeslagare frågade: ”Om jag tillåts att fråga, hur kan er shia vara mer tålmodiga än er?”. Han svarade: ”För att vi är tålmodiga vid sidan av vår kunskap om allt, medan vår shia är tålmodiga trots att de inte vet någonting”

Imam Ali (as) sa:

”Sannerligen, om du är tålmodig kommer ödets prövningar att komma över dig och du kommer att belönas för dem. Om du är orolig kommer inte ödets prövningar enbart över dig, utan de kommer att översvämma dig”

Imam Ali (as) sa:

”Den som inte uthärdar sina prövningar kommer även behöva uthärda att förgöras av dem”

Profeten (saw) sa:

”Den som försöker vara tålmodig, kommer Allah att ge tålamod, och den som försöker förbli kysk, kommer Allah att göra kysk, och den som nöjer sig med vad han har, kommer Allah att berikat. Ingen tjänare kan någonsin berikas med något bättre eller mer nödvändigt än tålamod.”

Imam Ali (as) sa:

”Roten till tålamod är att ha starkt tilltro till Allah”

Källor:

1. [Musakkin al-Fu’?d, no. 48]
2. [Ghurar al-Hikam, no. 1821]
3. [Mishkat al-Anwar, no. 23]
4. [Ghurar al-Hikam, no. 4276]
5. [Bihar al-Anwar, v. 71, p. 95, no. 60]
6. [al-Kafi, v. 2, p. 87, no. 1]
7. [Tibb al-A’imma (AS), p. 17]
8. [al-Kafi, v. 2, p. 93, no. 23]
9. [al-Kafi, v. 2, p. 93, no. 25]
10. [Jami`a al-Akhbar, p. 316, no. 882]
11. [Ghurar al-Hikam, no. 8987]
12. [Kanz al-`Ummal, no. 6522]
13. [Ghurar al-Hikam, no. 3084]

Av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.