Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Förlåtelse

Lycklig är den vars röst Gud är bekant med

Allah ber oss att alltid söka förlåtelse för våra synder hur illa de än må vara. En liten bön om förlåtelse kan skilja en syndare och en tjänare åt!

Luqman (as) rådde sin son och sa: “Åh min son, låt inte tuppen vara smartare än dig – den går upp vid gryningen för att söka förlåtelse medan du sover!”

Profeten (saw) sa: “Den bästa dua (åkallelse) är att söka förlåtelse”

Profeten (saw) sa: “Öka ditt sökande om förlåtelse, för sannerligen har Allah endast lärt er att söka förlåtelse för att Han vill förlåta er”

Imam Ali (as) sa: “Jag förundras över den som känner förtvivlan när han har möjligheten att be om förlåtelse”

Imam Ali (as) sa: “Parfymera er själva med att söka förlåtelse så att ni inte utsätts för syndens stank”

Imam Ali (as) sa: “Den som ges möjlighet att söka förlåtelse har inte berövats den (förlåtelsen)”

Imam Al-Sadiq (as) sa: “Sannerligen, när en tjänare begår en synd, hålls den kvar från morgon till natt, så att om han söker förlåtelse för det, räknas det (synden) inte emot honom”

Profeten (saw) sa: “Den som söker förlåtelse i överflöd, kommer Allah att skänka honom lättnad från varje nöd och en utgång från varje källa till oro”

Profeten (saw) sa: “Sannerligen, om mitt hjärta upplever en otrevlig känsla, söker jag förlåtelse från Allah 70 gånger om dagen”

Imam Al-Rida (as) sa: “Den som söker förlåtelse med sin tunga men inte känner ånger i sitt hjärta, lurar sig själv”

av Saja Alkhaigani

Källor:

1. [Mustadrak al-Wasail, v. 12, p. 146, no. 13744]
2. [al-Kafi, v. 2, p. 504, no. 1]
3. [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 5]
4. [Nahj al-Balagha, Saying 87]
5. [Bihar al-Anwar, v. 93, p. 278, no. 7]
6. [Nahj al-Balagha, Saying 135]
7. [al-Kafi, v. 2, p. 437, no. 1]
8. [Nur al-Thaqalayn, v. 5, p. 357, no. 45]
9. [Mustadrak al-Wasail, v. 5, p. 320, no. 5987]
10. [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 356, no. 11]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *