Press "Enter" to skip to content

Bevisa Guds existens

Många undrar hur man kan bevisa Guds existens. Vi kan sitta här till nästa vecka och lista upp alla bevis, men jag ska åtminstone ge er ett par sätt att bevisa till de som möter folk som nekar hans existens. Här kommer en väldigt lång men väldigt nyttig text om ämnet så ta en stund och smält in materialet, eller välj det ni gillar bäst och studera det mer. Vi MÅSTE kunna förklara vår religion. Det är därför islam är överlägsen, alla andra religioner är bara TRO, men islam är TRO och BEVIS/VETENSKAP!

Först och främst, det finns vissa krav hos en sådan person och dessa MÅSTE först etableras annars blir det meningslöst. Främst att denne ska VILJA se sanningen oavsett vad den är. Säg inte till personen ”Tro på Gud”, säg ”Hitta sanningen”. Hittar man sanningen hittar man Gud. Om personen blint och fördomsfullt redan bestämt sig innan att inte tro så kvittar det vad du gör/säger, om Allah swt hade uppenbarat sig framför honom hade han inte trott ändå för han har redan bestämt sig.

Oändliga sätt att bevisa Hans existens finns, men de mest populära, speciellt hos de som kallar sig ”vetenskapspersoner” eller ”bevispersoner” är dessa:

-Logikens lagar
-Universal moral/rättvisa
-Vetenskapliga
-Mirakelbaserade
-Förutseende

Fråga personen att välja och vraka vilket av bevisen denne önskar höra! I alla fall hör kommer dem:

LOGIKENS LAGAR

Logik är en vetenskap bland de lärda som har regler för hur man diskuterar/argumenterar detta ämne. Logik är en vetenskap där man använder sig av logiska och vattentäta argument för att bevisa ett påstående, ex ”När det regnar blir gräset blött. Gräset är blött alltså har det regnat idag”. Logik dikterar att ingenting kan komma ur ingenting, vi vet alla att innan big bang fanns inte universum (islam håller med big bang). Med andra ord, innan universum fanns för ca 16 miljarder år sedan = fanns det ingenting (i universum). Den som säger att det är mer logiskt att ingenting gjorde att big bang hände borde boka tid hos psykologen och undersöka sin egen logik för då påstår denne att ingenting skapade något. Om ingenting finns så har det ingen makt att skapa sig själv eller något annat, än mindre hela universum. Alltså via logikens lagar har vi nu kommit fram till att NÅGOT fanns som skapade universum.

Kalla det inte Gud än (för Gud har idag tyvärr fått en negativ klang), kalla det bara ”Något”. Vi måste beskriva detta något. Vi vet inget om detta Något så vi använder oss av dess skapelse (universum) för att beskriva det. Universum är perfektion per definition. Hela universum från den minsta atomen till de största galaxerna och megagalaxerna följer exakt samma fysikaliska, kemiska, biologiska, astronomiska lagar. Om en av dessa otaliga lagar hade ändrats 0.00000000000000000000000000001% hade hela universum kollapsat. Ett par lärda astrofysiker hade räknat ut sannolikheten för att universum skulle hända av slump av sig själv utan en Gud och kom fram till en siffra som var så liten att det helt enkelt är omöjligt att säga att det hände utan Gud. Vi har svårt att föreställa oss så små siffror men för att ge ett exempel: Om du trycker slumpvis på tangentbordet framför dig, bara bankar på så du får massa bokstäver typ ”pidaufaowivlgkurasognar” så är sannolikheten för att universum skapades utan Gud lika stor som att du skulle banka in bokstäverna på ett sådant sätt att du skriver av slump 63 (Sextiotre) stycken ord-lexikon.

Slutsatsen är att om skapelsen är perfekt och till synes oändligt rik på kunskap, måste skaparen (eller denna ”Något”) vara oändligt rik på kunskap, perfekt själv, ha oändlig makt för att kunna skapa detta. ”Något” måste existera UTANFÖR dimensionerna för tid och rymd, tid och plats-termer gäller inte för detta ”Något”. Detta Något har alltid existerat och kommer alltid existera, och är oändligt mäktig, intelligent, kunnig. Vad låter detta ”Något” som för dig?

Ytterligare logiska argument: orsak och konsekvens. Om något händer/finns så måste det per definition ha en ORSAK. Du ser en TV, det måste finnas en som designat tv:n. Universum måste ha en designare. Då säger den som tror sig kunna logik att ”Men då måste Gud ha en skapare för han finns och då måste han också ha en orsak”. Men han säger emot sig själv. Om han säger så säger han emot själva regeln han argumenterar för. Om Gud måste ha en skapare, då måste den skaparen också ha en skapare, och så vidare ad infinitum (i oändlighet). Nej någonstans för att regeln ska gälla finns det en ultimat skapare, Gud.

UNIVERSAL MORAL

Denna är en av mina favoriter. Fråga denna person som nekar Gud,
”Tror du på att det finns universala (som gäller överallt) lagar om moral, dvs saker som alla vet är rätt/fel överallt? T.ex är det fel att råna och stjäla från någon?”
Personen svarar självklart ”ja det är fel att råna, alltså finns det universala lagar och moral”.
Då svarar du ”Då har du precis in-direkt bevisat Guds existens”. Han svarar ”Hur?” Då säger du
”Om det finns universal moral som vi precis konstanterat MÅSTE det finnas en universal rättvisa som kommer ske, annars hade universal moral inte kunnat existera.” Han svarar ”Hur menar du?”
Du fortsätter ”Om jag är en rik rik man, med hur många body guards jag vill som skyddar mig, och jag har köpt polisen och rättssystemet och ingen kan nå mig, jag går runt och rånar alla jag ser. Bevisa för mig, om det inte finns universal rättvisa i livet efter döden, bevisa för mig hur det är dåligt för MIG att jag stjäl. Det är klart dåligt för den jag stjäl ifrån, men det är bra för mig för jag får bara massa saker och blir rikare och rikare. Om ingen kan ta mig för jag skyddas av polis, body guards etc så kan ingen skada mig. Hur är det dåligt för MIG att jag stjäl?”

Om det inte finns universal moral så är det inte dåligt för MIG att jag stjäl, vilket är uppenbart. Med andra ord du kan inte säga att något är moraliskt FEL universalt/överallt som gäller ALLA, därför att jag i ovan situation kan säga till dig nej du har fel det är BRA för MIG att stjäla. Men vi vet alla att det ÄR universalt fel att stjäla, därför att innerst inne vet vi att det MÅSTE finnas universal rättvisa i livet efter döden därför att 100% rättvisa är OMÖJLIG att ske i detta liv i denna värld, pga ovan exempel.”

Men då svarar nekaren ”Men hur bevisar det att GUD finns, du har bara bevisat att det sker universal rättvisa och moral efter döden. Inte GUD.” Ack, dennes okunskap och kärlek för att neka det uppenbara. Svara nekaren ”Om 100% rättvisa MÅSTE ske som vi precis konstaterat, hur ska denna ske om inte den som delar ut rättvisan är ALLVETANDE, ALLHÖRANDE, ALLSEENDE, ALLSMÄKTIG? Är detta ”Något” som ska dela ut rättvisan inte alla dessa attribut så är det omöjligt att kunna dela ut 100% rättvisa.Vad låter dessa attribut som för dig? Låt inte ditt blinda hat eller rädsla för att inse sanningen leda dig fel” Nekaren står i ett hörn och kan inte rymma någonstans förutom förnekelse..

FÖRUTSEENDE

I Koranen finns det massa förutseenden som Allah gjort. Det bästa exemplet är när Allah talar i Koranen för 1400 år sedan, talade Allah om något som hände 2-3000 år innan det och om hur han kommer i framtiden göra något med det han pratade om. Allah pratade om Pharaoh, som härskade ett par tusen år innan Koranen uppenbarades och han sa att han kommer bevara Pharaos kropp och uppenbara den i framtiden som ett bevis för oss. Andra heliga skrifter som Bibeln, Torah etc har också förutseenden, dvs händelser som sägs kommer hända i framtiden, men detta exempel från Koranen är mäktigare. Allah pratar inte bara om något som kommer hända i framtiden, han pratar om något som hände tre-fyra TUSEN år sedan och sedan gör en förutsägning om detta längre fram. Inte så länge sedan, hittade ett par (franska tror jag) arkeologer Pharaos kropp. Kroppen var nästan helt bevarad och oförstörd (Som Allah sade subhanaho wa ta3alah). Den finns i ett eqyptiskt museum nu. Gissa vad de kom fram till att dödsorsaken var? Asfyxiation (kvävning) till följd av att ha drunknat. Känner ni igen detta, säkerligen? Arkeologerna på båten som hittade kroppen, de hade ett par egyptiska muslimer med sig och när de berättade om detta fantastiska som hänt med kroppen så var dessa muslimer inte chockade, utan de bara svarade ”Ja vi vet. Det stod i Koranen 1400 år sedan” Arkeologerna blev helt chockade haha. I alla fall, återigen, finns otaliga sådana här exempel varav detta är det mest aktuella och mäktiga.

VETENSKAPLIGA

I Koranen finns det vetenskaplig kunskap som är OMÖJLIGA att vara där på den tiden, kom ihåg Koranen uppenbarades 1400 år sedan i en öken bland ett folk som bodde för sig själva utan teknologi och kunskap. De första två meningarna som först uppenbarades innehöll enormt mäktig vetenskaplig kunskap som bevisar att dessa ord MÅSTE komma från något övernaturligt. Har ni inte läst sura al-alaqa, 96:1-2 :
”Qra’ bismi rabbika alazi khalaq (1) Khalaqal insaana min ’alaq (2)”
”Läs i din Herres namn som skapade (1) Skapade människan från en ’alaq (2)”

Vad är speciellt med ordet ’alaq? Alaq betyder på arabiska många saker men de 3 första/huvudsakliga betydelserna i ordboken: 1) något som klänger sig fast på något annat, 2) en igel, 3) något som suger blod/näring (som en igel)

Vet ni i embryologi hur vi människor ser ut i de första stadierna under graviditet? Vi ser ut som en tuggad bit kött som ser ut som en igel (betydelse 2) som suger näring från mamman (betydelse 3) och som klänger sig fast på livmoderslemhinnans vägg (betydelse 1).

Med andra ord i denna 3-ordiga mening har Allah swt beskrivit till oss i detalj hur vi utvecklas och ser ut i det första befrukade stadiet. Detta är omöjligt att veta på den tiden, ännu mer, denna kunskap visste vi inte ens förrän 1900-talet (!!!!!). En Kanadensisk världskänd embryolog (tror han heter Keith Moore om jag minns rätt) såg detta och att det stod i Koranen och sade ”Det är omöjligt att Mohammad hade denna kunskap 1400 år sedan i öknen för vi fick först veta detta vetenskapligt under 1900-talet, med andra ord hans källa måste vara övermänsklig och komma från Gud”

Det finns oändliga sådana här vetenskapliga saker i Koranen, varje gång vår kunskap inom vetenskapen blir större så hittar vi fler och fler sådana här exempel. Jag tror jag förklarade detta tillräckligt med ett exempel.

MIRAKEL-BASERADE

Detta är mer aktuellt för araber än icke araber då de inte är bekanta med arabiskan och Koranens språkliga makt, för detta är det linguistiska, det språkliga, miraklet. Det är synd att många muslimer inte inser att vi HAR mirakel med vår profet, och ännu värre de flesta som vet att vi har ett mirakel är inte tillräckligt utbildade för att kunna uppleva miraklet. Jag ska förklara.

Profeten Mohammad (saws) hade det klart mest ÖVERLÄGSNA miraklet av alla profeter. Alla andra profeters mirakel hade en sak gemensamt, medan vår profets mirakel var något annat.

Moses särade på havet, förvandlade vatten till blod. Jesus botade den blinde och återupplivade den döde. Alla dessa mirakel är bara tillfälliga. En far säger till sin son ”Jag såg profeten Moses göra..” och sonen säger till SIN son ”min far såg profeten Moses göra… ” och efter ett par generationer så är historien bara en legend, sedan en myt..

Idag om någon frågar en (riktig) jude varför tror du på judendomen och hur vet du att din profet var Guds sändebud? så svarar han
”Ja men det är klart, för Moses hade ju mirakel, han delade ju på havet, etc”. Och då blir nästa fråga ”Men såg DU honom göra det?” Och den judiska mannen förblir tyst.

Det är det som är bristen med alla andra profeters mirakel, för de miraklerna var för ögat att se. Men vår profets mirakel är för ÖRAT att höra. För som ni vet Koranen är ingen ”bok” egentligen, det är en recitation. Ordet Koran betyder ”det som reciteras”. Dessutom så blir detta mirakel ingen myt med tiden, den är alltid ett mirakel så länge Koranen upplevs. Så när någon frågar oss om vårt mirakel så kan vi säga ”Ja självklart, kom så ska vi titta” och så plockar vi fram alkitab alkarim.

När det gäller vår heliga bok, så är Koranen ett mirakel på 3 nivåer:

1. Första mirakelt är att det är bokstavligt talat Allahs ord, han talar TILL oss direkt
2. Andra miraklet är vad det är som Allah säger, det vill säga betydelsen av hans ord, och
3. det tredje är SÄTTET som Allah swt säger det på.

När det gäller punkt 1, kan alla som tror uppskatta detta mirakel. Att Allah talar till oss ”live” då Koranen ska ses som en dialog mellan dig och Allah. Detta är det ”mindre” miraklet med Koranen.

När det gäller punkt 2, är det här som vår brist i kunskap som gör att vi tappar uppskattningen för detta mirakel. För att uppskatta orden och deras betydelse som Gud säger till oss måste vi veta ett par saker. Vi måste veta väldigt mycket historia för Koranen diskuterar många saker som hände väldigt längesen, tusentals år innan profeten levde. Vi måste också veta var, när, om vem och varför varje ayah (vers) uppenbarades för annars tappar vi sammanhanget bakom Guds ord. Tex är sammanhanget extremt viktigt att veta när gud sa:

”ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَ‌ضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا”

(Idag har jag fullbordat er religion, och placerat på er Min nåd och förnöjt er med islam som religion). Denna vers kom ner direkt efter att profeten gjorde sin khutba på ghadir khum och sa att imam Ali är hans efterträdare. Ni kan själva uppskatta konsekvenserna om vi inte hade vetat detta.

Ett annat sätt som detta är ett mirakel på är hur mycket kunskap som Allah sagt i Koranen, saker som teknologi och dagens vetenskap bara idag börjat förstå, har Gud sagt redan 1400 år sen. Bland alla exempel är embryologi (fostrets utveckling i mamman), astronomi, fysik, kemi, anatomi osv osv. För att uppskatta detta måste man ha vetenskap och i takt med att vi får mer kunskap hittar vi fler och fler sådana här mirakel i Koranen. Detta är det mellanstora miraklet, och är man tillräckligt lärd så kan man verkligen påverkas av detta.

Men jackpotten är i punkt 3. Det är här det ULTIMATA miraklet finns. Detta mirakel är HUR Allah säger det han säger till oss. Det vill säga det linguistiska, det språkliga, miraklet.
Arabiska, klassisk arabiska (dvs arabiskan som talades vid profetens tid), är världens mest komplexa och överlägsna språk. Andra folkgrupper hade sina egna saker att ära sig på, medan araber hade sitt språk. Det är vad den tidens araber var mest stolta med, det var deras arv. Poesi är hur olika folkstammar ”krigade” politiskt då de brukade låta varje stams bästa poet skriva dikter som hyllar den egna stammen och hånar motståndaren. Den som var bäst vann.

I alla fall, vad vi måste veta är att ALLA som hörde profeten recitera Koranen, även dem som HATADE islam och vägrade konvertera, blev helt FÖRTROLLADE av Guds ord. Det fanns bara 2 reaktioner till Koranen, antingen blev man förtrollad och de flesta började GRÅTA och gick ner i sujuud så fort de hörde orden, eller så sa de otroende att det är MAGI. Men en sak är gemensam, ALLA påverkades KRAFTIGT. Detta för att alla araber på den tiden var ju ”språkexperter” och språket som Gud använder i Koranen är övernaturligt och alla araberna kände igen detta så fort dem hörde det. Jag ska försöka ge några exempel:

Allah i Koranen använder en metafor för att beskriva att Han inte placerat både imaan och kufr i en och samma person, man kan ju inte både tro på gud och inte tro på honom. Så gud sa

”مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَ‌جُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ”

dvs ”Allah har inte placerat i någon mans bröst två hjärtan”.

Miraklet här är att Gud sa inte ’människor’ för det inkluderar både män och kvinnor, han sa bara män. Varför? Jo för sättet Gud talar på i Koranen är perfekt och du hittar inga motsägelser. För en man kan bara ha ett hjärta i sin kropp, men vad händer med en kvinna när hon blir gravid? Ja precis, hon har då TVÅ hjärtan i sin kropp. Så även om gud använder en metafor så säger han den på ett sådant sätt att även BOKSTAVLIGT talat så är metaforen felfri. Subhan Allah. OK ett annat ännu bättre exempel:

Allah swt sa:

”وَأَنَّا لاَ نَدْرِى أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى الاٌّرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً”

Som betyder ”Och vi vi visste inte om onda saker var ämnade för alla på jorden eller ville deras Herre bara ge dem vägledning?”.

När Gud talar i denna versen, så frågar han dem som tvivlar på Gud att ”tror ni verkligen Gud har skapat er och satt er på jorden för att göra onda saker till er, eller är det inte så att Gud bara vill vägleda er?” Det språkliga miraklet här är att när Gud talar om de onda sakerna så använder han inte sig själv som den som gör verbet, ni vet man kan säga en sak i aktiv eller passiv form tex ”Jag åt äpplet” eller ”Äpplet har ätits”. I den passiva formen så vet vi inte vem som åt äpplet vi vet bara att äpplet åts. Så Guds ord är så perfekt att när Gud talar om onda handlingar så använder han passiv form ”var onda saker planerade för er” eftersom Gud inte gör något ont. Medan när han talade om bra saker, vägledning, så använde han aktiv form –> ”eller menade Gud för dem vägledning”. Detta är en extremt liten detalj och man måste kunna grammatiken i den klassiska arabiskan och detta kunde dåtidens araber, och det syntes på deras reaktion. Varenda vers i Koranen är så här, man måste bara kunna rätt saker för att se det.

Källa: Sveriges Shiamuslimer på FB

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *