Press "Enter" to skip to content

Barnets personlighet utvecklas redan under graviditeten och amningen

Tänkte ta upp ett ämne som kanske inte alltid får den uppmärksamhet den förtjänar, nämligen hur mycket man kan påverka sitt barns personlighet, utveckling och förmågor endast under graviditetsperioden samt amningsperioden.
.
Det råder inget tvivel om att mycket av mammans psykiska hälsotillstånd lämnar sina effekter på barnet, vare sig det är under graviditeten eller när mamman ska amma sitt barn. Är man arg, stressad eller mår dåligt generellt kan det leda till att man inte får någon mjölk, eller att det inte blir en hälsosam amning för barnet. Detta kommer i sin tur att lämna sina spår i barnets utveckling och hälsa, även i framtiden. Hade inte amning varit ett viktigt steg i barnets utvecklingsprocess så skulle det inte nämnts i Koranen:

{And We have enjoined man in respect of his parents – his mother bears him with faintings upon faintings and his weaning takes two years}

[1]
.
Noggrannheten att ens nämna att det bör begränsas till två år pekar på betydelsen av amning, annars hade det inte spelat någon roll vare sig man ammar barnet i fyra veckor eller sju månader, så varför överhuvudtaget nämna rekommendationen två år om det inte har effekter?
.
Ett annat anmärkningsvärt exempel som Koranen tar upp är hur Faraos fru förgäves försökte hitta någon kvinna som kunde amma Profeten Musa (A), men Guds SWT vilja var att ingen annan än Musas (A) mor skulle amma honom. Vissa tolkare menar att en ren själ som profeten Musas (A) avslår mjölk från vilken kvinna som helst och godkänner endast en troende och gudfruktig kvinnas mjölk. [2]
.
När vår Profet (S) föddes och man sökte en kvinna för att amma honom (S) så fick Profetens (S) mor en ingivelse om att leta efter kvinnan vid namnet Halimah Al-Sadiyah (ra) för att amma Profeten (S). Således finns det ett värde och en effekt av amningen, förutom det som vetenskapen bevisar gällande barnets hälsa, även på barnets tro och personliga egenskaper i framtiden.
.
Utöver detta har vi exempel idag på kända personer som hade förmågan att lära sig den heliga Koranen utantill sedan barndomen, exempelvis den kända Sayed Muhammad Hossein Tabatabai (Alem Al-Huda). Denna unga mans mor är en troende kvinna som brukade lära ut Koranen till barn i sitt hem, likaså hans far som också lärde ut Koranen. Han fick höra Koranen reciteras så ofta under tiden hon var gravid/ammade honom och det resulterade i att han kunde den utantill redan vid fem års ålder.
.
Ytterligare ett märkvärdigt exempel är den mycket kända lärda Sheikh Muhammad Jawad Al-Ansari (ra) som bar på förundransvärt mycket kunskap, och vars böcker är obligatoriska inom hawzastudier. Denna stora kunniga Sheikhs mor brukade ständigt tvaga sig (utföra wudhu) när hon ammade honom (ra).
.
Idag är vi mycket oroliga över hur vi kan skydda våra barn från att påverkas av omvärldens farliga livsstilar som strider mot islam på alla möjliga sätt. Vi har två vägar som måste upprätthållas parallellt:
.
1) Att tillbe Gud om vägledning och skydd för sitt barn (den andliga delen)
2) Att sträva med de vanliga metoder/läromedel som man kan använda sig av för att lära sina barn den sanna och rättfärdiga vägen (materiella delen)
Att redan vid graviditeten försöka få barnets andlighet att utvecklas genom recitation av Koranen/åkallan/besök till heliga platser lämnar sina spår definitivt. Därmed bör vi inte underskatta hur mycket inverkan detta har på våra barn, då det skapar en starkare kärlek mellan barnet och Gud (SWT), Profeten (S) och Ahlulbayt (A).
.
.
[1]Koranen 31:14
[2] Tafseer Al-Amthal: Surat Al-Qasas: 12-13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *