Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

27 frågor under månaden Ramadan

 1. Jag har en 9 årig dotter som är väldigt smal och klen, blir lätt dålig. Är det jag som ska besluta huruvida hon ska fasta eller inte?

Svar: Så länge du är orolig för hennes hälsa, och din oro inte är känslomässig sympatisk så är svaret ja. Följer hon Ayatoallah Shirazi och hon tycker samt att du vet att det är för jobbigt/svårt för henne att fasta, så är hon befriad från fastan och ska därmed betala en fidya på 750 g vete/korn för de dagar hon inte fastar på under månaden ramadan. Fidya ska ges till fattiga shiiter.

Om hon följer Ayatollah Khamanai eller Ayatollah Sistani måste hon ta igen de dagar hon inte kunde fasta på under månaden ramadan, någon gång under de kommande åren.

 1. Gällande tandvård och dess injektioner.

Svar: Generellt är tandvård under fastan makrooh. Tandvård är inte tillåtet när du vet att du kan svälla blod eller vatten, men vet du med all säkerhet att du inte kommer att svälja något så är det tillåtet att fortsätta med fastan, även om du sen råkar svälja något. Ett annat alternativ vore att du på morgonen reser 24 km från din hemstad, bryt din fasta där och sedan efter att du brutit fastan kan du resa tillbaka och få din tandvård. För övrigt, har du svåra smärtor pga tandvärk och om du inte ser till det så kommer din hälsa att försämras så är hen befriad från fastan den dagen pga dessa omständigheter.

 1. Får jag ta vitamininjektioner?

Svar: Följer man Ayatollah Khamenei så bör vitamin och näringsinjektioner undvikas under fastan (gäller ej anestesi injektioner och liknande), följare man Ayatollah Sistani så är det tillåtet då han inte anser att injektioner är som drickandet och ätandet.

 1. Bryter botox injektioner fastan?

Svar: Enligt alla maraji så är svaret nej, botox bryter inte fastan.

 1. Om jag råkar äta efter fajir bönen, behåller jag min fasta?

Svar: beroende på om fajir-tiden har infallit eller inte, har tiden inte infallit och du äter/dricker men kommer sen fram till att hade infallit så gills inte fastan och du måste fasta om dagen, notera att du inte behöver betala någon kaffarah för den dagen.

Ibland råkar man oavsiktligt äta (händer oftast de första dagarna i den heliga månaden), i sådana fall är fastan giltig och fastan bör fortsätta.

 1. Regler gällande resor under fastan.

Svar: Du räknas som resenär när du rest 22,5 km från din hemstad. Reser du efter duhr-bönen ska du fortsätta din fasta. Reser du på morgonen men vet om att du är tillbaka innan duhr-bönen kan du välja mellan att antingen bryta fastan innan du åker tillbaka eller så fortsätter du fastan och fastar som vanligt när du är hemma. Reser du på morgonen med intentionen att inte åka tillbaka innan duhr så kan du bryta fastan när du rest 22,5 km.

 1. Resor under jobb.

Svar: Alla maraji är överens om regeln gällande kathirul-safar (den som reser mycket); den berörda ska resa minst 3 ggr/vecka över en 6 månadersperiod. Så om ditt jobb är i en annan stad som du frekventerar, och som du anser är ”hemma” bör du fasta och be som vanligt.

 1. Amning och fasta.

Svar: Påverkar fastan amningen, bör man inte fasta. Dessa dagar ska man fasta om inom de nästkommande året och även betala fidya på de dagar man inte fastat.

 1. Hur sjuk bör man vara för att inte fasta?

Svar: All sjukdom som fastan antingen försvårar eller försenar dess helande motiverar brytandes utav fastan. Samma regel gäller om du har en grundlig oro för fastan.

 1. Hur gör man om man inte hunnit ta igen sina dagar som inte har fasta från förgående år.

Svar: De får du ta om så snabbt som möjligt, har du inte fastat dessa dagar p.g.a. lathet ska du även betala en fidya för varje dag.

 1. Äldre som måste ta insulin och fastan.

Svar: Insulininjektionen bryter inte fastan, men klarar inte de äldre av att fasta p.g.a. sjukdom eller deras ålder så är de ursäktade. Dessa dagar måste man fasta om samma år, och klarar de inte av det så ska det betalas en fidyah.

 1. Användning av astma inhalatorer under fastan.

Svar: Generellt så bryter inte astma inhalatorer fastan p.g.a. deras funktion; små kapslar som är i pulverform, dessa kapslar transporteras direkt till lungorna då de inhaleras, väl i lungorna bryts kapslarna och pulvret utlöses där.

Enligt Ayatollah Sistani är det tillåtet så länge de inte går in i halsen i flytande form, alltså är användningen av astma inhalatorer (puderform) tillåtet. Dock anser Ayatollah Khamanaei att det är en obligatorisk försiktighet att undvika astma inhalatorer då det finns risk att de inhaleras fel och hamnar i halsen istället, i denna fråga kan hans följare vända sig till Ayatollah Sistani.

Notera att ovan gäller ENDAST inhalatorer i pulverform.

 1. Användning av ögondroppar vid fasta.

Svar: Så länge det inte går ner i halsen är det tillåtet, känner du att det har gått ner i halsen och att du kan spotta ut det så är fastan giltig.

 1. Vad är skillnaden mellan kaffarah och fidyah?

Svar: Kaffarah är ett tyngre/större straff, exempelvis om du medvetet bryter fastan (utan någon giltig anledning) måste du betala en kaffarah i form av fasta i 60 dagar eller mata 60 fattiga människor. Medan fidyah är ett litet/mindre straff, där du får ge ett belopp motsvarande 750 gram vete eller liknande. Fidyah gäller i vissa situationer, exempelvis resa under månaden Ramadan och därmed inte kunna fasta, du kunde ta om dem under året men inte har gjort det, så förutom att du tar om dessa dagarna så måste du betala fidyah för varje dag också. Samma regel gäller om en gravid kvinna eller en ammande kvinna inte kan fasta eller att fastan skulle skada henne eller hennes barn.

 1. Måste fidyah från de förgångna året betalas inom en specifik tidsram?

Svar: Den måste betalas så snabbt som möjligt, med detta sagt om du inte hinner så kommer inte beloppet att öka.

 1. Om jag har gäster sista fastedagar av månaden Ramadan, är jag skyldig att betala deras zakat al fitr? Vem är skyldig att betala deras zakat al fitr och när blir det världens obligation att betala?

Svar: Enligt Ayatollah Khamanaei så finns det ingen obligation på värden att betala gästens zakat el fitr, är din gäst bara där för den natten så ska han betala sin egen zakat al fitr.

Enligt Ayatollah Sistani så är det du (värden) som står för gästens zakat al fitr om du har bjudit in samt matat gästen. Väljer gästen däremot att själv betala sin zakat al fitr så går det bra.

 1. Måste man betala det rekommenderade beloppet som är uträknat utav den lokala moskén/församlingen?

Svar: Ja om man är säker på att det belopp som moskén specificerar är korrekt, för övrigt bör man själv ta reda på hur stort beloppet är.

 1. Vad gör man om det är många familjemedlemmar och det blir för dyrt, måste det exakta beloppet betalas eller kan familjen betala så mycket som de har råd med?

Svar: De som har råd med det måste betala hela beloppet, för övrigt om familjen är fattiga så kan de ta emot zakat.

 1. Måste jag ge min zakat al fitr till den lokala moskén eller kan jag skicka det till fattiga människor/släkt?

Svar: Du behöver inte betala den till din lokala moské/församling, så länge pengarna går till fattiga shiiter så har du gjort ditt. Släkten har prioritet så länge de inte är din direkta familj ex föräldrar, barn, fru mm.

 1. Min son påstår att han inte kan fasta de dagar han har idrott på schemat, då detta ämne är obligatorisk måste han närvara, vad ska vi göra i detta fall?

Svar: Påminn din son om att fastan är mer obligatoriska än idrotten, och att konsekvensen att missa en dags fasta är hårdare än att missa idrotten.

 1. Vad är straffet för den som inte fastar en dag under ramadan utan någon giltig anledning?

Svar: Bryts fastan p.g.a. något halal som tex mat/dricka så är straffet att hon/han ska fasta denna dag plus 60 dagars fasta eller mata 60 fattiga personer. Bryts fastan p.g.a. något haram som tex masturbation så är straffet att både fasta 60 dagar samt mata 60 fattiga personer.

 1. Accepteras min fasta om jag inte utför de obligatoriska bönen?

Svar: Fastan är giltig, men kom ihåg att du inte kan välja att lyda Allah i vissa frågor och kringgå andra, Allah accepterar bara från de gudfruktiga människor.

 1. Är det okej att använda munsköljet medan man fastar?

Svar: så länge du inte sväljer något är det okej.

 1. Är det okej att borsta tänderna medan man fastar?

Svar: Det är okej så länge du inte sväljer något.

 1. Får jag tugga smaklös tuggummi (mastik) under fastan?

Svar: Undvik detta då det finns problem i sådana fall.

 1. Vad gör jag om jag haft en våt dröm och vaknar precis i tid för fajir bönen? Behöver jag göra ghusul?

Svar: Våta drömmar bryter inte fastan, dock behöver du utföra ghusul så fort som möjligt.

 1. Om jag befinner mig i janaaba tillstånd och vaknat vid fajir tiden men hinner inte utföra ghusl i tid, kan jag fortfarande dusch och fasta? Accepterad fastan?

Svar: I en sådan situation behöver du bara utföra ghusul och din fasta är i sin ordning.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *