Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Träda in i paradiset

Imam Al Sadeq (as): “På domens dag, kommer En kalla på Profeten (saw). Profeten (saw) kommer komma, bärandes ett rosa plagg och sedan ställa sig på höger sida om den Mäktiga Tronen. Sedan kommer Ibrahim (as) kallas, och han kommer komma bärandes ett vitt plagg och ställa sig på vänster sida om den Mäktiga Tronen. Sedan kommer Imam Ali (as) kallas, och han kommer bära ett rosa plagg och ställa sig bredvid Profeten (saw). Sedan kommer Ismail (as) kallas och han kommer bära ett vitt plagg och kommer ställa sig bredvid Ibrahim (as). Sedan kommer Hassan (as), Hussain (as), och alla Imamer (as) kallas och de kommer bära ett rosa plagg och kommer ställa sig bredvid sina företrädare. Sedan kommer alla Shias kallas och de kommer stå framför dem. Sedan kommer Fatima (as) tillsammans med kvinnorna från hennes avkomma kallas och de kommer träda in i Himlen utan någon dom. Sedan kommer En från Tronen säga: ‘Du har den bästa fadern O’Muhammad, som är Ibrahim. Du har den bästa brodern, som är Imam Ali Ibn Abi Taleb. Du har de bästa barnbarnen (pojkar), som är Hassan och Hussain. Du har det bästa ofödda barnet, som är Muhsin. Du har de bästa barnbarnen, som är de vägledda Imamerna av denna nation. Och du har de bästa Shias. Sannerligen, Muhammad, hans efterträdare, barnbarn och Imamerna av hans avkomma är de segrande.’ Sedan kommer de bli beordrade att gå till Himlen.”

[Tafsir Al Qomi, vol.1, s.128]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *