Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dödsängeln

Det har berättats att Imam Al Sadeq (as) sade: När Dödsängeln närmar sig en individ önskandes ta hans själ så kommer individen bli rädd. När han (Dödsängeln) ser han förskräckt, kommer Dödsängeln säga: “O’ troende, var inte rädd. Vid den som sände Muhammad (saw) som ett sändebud, kommer jag vara barmhärtig och vänlig med dig precis som en fader är till sin son. Öppna dina ögon och titta runt, Profeten (saw) Amir Al Momineen (as), Fatima (as) Hassan (as) och Hussain (as) likaså de andra Imamerna (as) är här för att följa med dig.” Så den troende kommer att öppna sina ögon och se dem, sen kommer en röst ropa: “O’ lugnande själ. Återvänd till din Herre, behagad och behagande [till Honom], Och träd in bland mina rättfärdiga tjänare Och träd in i Mitt Paradis [89:27-30]”. Vid hörandet av det, kommer den troende längta för att Dödsängeln ska ta hans själ och följa den rösten.”

[Al Kafi, vol.3, s.127]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *