Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dödade Imam Ali (as) sina fiender?

Muhammad Ibn Abi Umayr sade: “Jag frågade Imam Al Sadeq (as): “varför dödade inte Amir Al Momineen (as) sina fiender från början?” Imamen svarade: Han gjorde inte det på grund av denna Ayah (vers) “Om de hade varit avskilda [från dem troende], skulle Vi ha låtit förnekarna utså ett plågsamt straff” (48:25). Jag frågade: Vad menas med “Om de hade varit avskilda [från de troende]?” Imamen sade: “Rättfärdiga söner födda av otrogna föräldrar (Kamal Al Deen av Sheikh Al Sadouq, s.641).” Även de ökända ärkefienden av Imam Amir Al Momineen (as) hade barn eller ättlingar som blev pålitliga Shias, som Muhmmad Ibn Abu Bakr och hans son Qassim, Al Muhajir Ibn Khalid Ibn Walid, och Amr Ibn Thabit Ibn Harmiz, vars morfar var bland dem som attackerade Sayyed Fatima (as) hus!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.