Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sponsra en majlis för Aba Abdillah Al Hussain (as)

Det fanns en grupp unga män som ville sponsra en majlis för Imam Hussain (as), men de saknade de medel som behövdes för en. De vände sig till en lokal affärsman och frågade om hans hjälp. Affärsmannen var väldigt glad att de valt att fråga honom, han bad de gå igenom allt som skulle behövas för en majlis och skriva ner priset. De unga männen gjorde sina uträkningar och skrev sedan ner ett pris, men de var nervösa att redovisa siffran för affärsmannen för det var en stor summa och de var rädda att han skulle vägra. När de gick till affärsmannen och redovisade siffran, så placerade han sin hand över priset så han inte kunde se det och skrev under. Ett par år senare gick han bort. Ett par av hans vänner såg honom i en dröm och frågade honom vart han var. Han svarade: ”jag vet inte, de tog min bok av gärningar till Imam Hussain (as) och han skrev under utan att ens titta.”

Ahlulbayt (as) glömmer aldrig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *