Press "Enter" to skip to content

Hazrat Fatima Masooma (sa)

Må Allah (swt) välsigna oss alla äran att besöka Hazrat Fatima Masooma (sa) helgedom.

Det har berättats att en grupp människor från Rayy besökte Imam Al-Sadeq (as) och sade: “Vi är från Rayy.” Imamen svarade “Hej till mina kära bröder från Qom! Allah (swt) har en helgedom i Mekka. Profeten (saw) har en helgedom i Medina. Amir Al-Momineen (as) har en helgedom i Kufa. Och vi har en helgedom som är i Qom. Det kommer komma en kvinna från mina ättlingar vid namnet Fatima som kommer att begravas där (Qom). Vem som än besöker henne, så kommer paradiset vara obligatoriskt för honom.

Och det sägs att Imamen (as) berättade detta innan Imam Al-Kadhims (as) födelse.
[Bihar Al Anwar, vol 57, s.217]

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *