Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – Yunus/Hud/Yusuf

Surah Yunus

Denna Surah är Mecki och består av 109 verser. Det återberättas från Imam Jafar al Sadiq (a.s)

att ifall en person reciterar denna Surah en gång inom loppet av två eller tre månader, så kommer personen inte placeras bland de okunniga och kommer räknas bland ”muqarrabeen”, de nära, på Domedagen.

Det återberättas även att ifall en person reciterar Surah Yunus, så kommer personen att få belöning, likvärdig antalet människor som fanns i Yunus församling.

Denna Surah kan användas som ett medel för att identifiera tjuvar bland dina arbetare. Det görs genom att du skriver Suran och under den skriva namnet på alla personer i huset, eller arbetsplatsen som man misstänker har stulit och sedan spara texten i huset. Det kommer efter ett tag uppenbaras vem som är tjuven.

Surah Hud

Denna Surah uppenbarades i Mecka och består av 123 Ayahs (verser). 

Imam al Baqir (a.s) sade: Vem som än reciterar denna Surah på fredagar, dennes räkenskaper kommer på Domedagen tas tillsammans med Profetens (saw) och alla hans synder kommer förlåtas.

Det återberättas från Profeten (saw) att den person som reciterar Surah Hud kommer få en belöning som motsvarar antalet människor som fanns på Profeten Muhammeds (saw) tid och dennes rank kommer vara likvärdig martyrernas. Hans räkenskaper kommer även att göras lättare för honom.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade: Att skriva denna Surah på ett fårskinn och ha det i ens ägo under alla omständigheter gör en så modig och djärv att ingen kommer kunna besegra en i strid. Vem som än ser honom kommer fyllas med fruktan.

 

 

Surah Yusuf

Denna Surah består av 111 verser och uppenbarades i Mecka. Det återberättas att den Heliga Profeten (saw) sade att vem som än reciterar denna Surah och lär ut den till sin familj hur de ska recitera den, då kommer Allah att göra de sista ögonblicken innan ens död (sakaraatul mawt) lätt för personen att utstå och kommer ta bort avundsjukan ur hjärtat.

Det återberättas från Imam Jafar al Sadiq (a.s) att vem som än reciterar denna Surah dagligen, han kommer resas upp på Domedagen med Profeten Yusufs (a.s) skönhet och han kommer skyddas för den dagens fruktan och obehag. Han kommer resas bland de gudfruktiga tjänarna till Allah. Denna Surah skyddar även ens hjärta för olagliga lustfyllda begär. 

Den Sjätte Imamen (a.s) har även sagt att ifall en person dricker vatten, där i denna Surah löstes upp i, då kommer den personens livsuppehälle bli lättare att uppnå och han kommer vara bland Paradisets folk.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *